Zápis z jednání dne 30. 8. 2016


Zápis ze zasedání školské rady dne 30. 8. 2016

Přítomni: Jana Grimová, Hana Müllerová, Svatava Bečáková, Jitka Novotná

Omluveni: Jiří Tománek, Robert Šebek

Program jednání:

 

Projednání a schválení upraveného Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání „Škola v pohybu“, č. j.  ZŠZH 287/2016.
Předběžná dohoda termínu dalšího zasedání – cca polovina října, bude se týkat výroční zprávy školy za školní rok 2015/2016.
 

zapsala: Jitka Novotná