Biologická olympiáda – okresní kolo


Ve čtvrtek, 12.4., se v Jeseníku sešlo osm žáků /6. a 7. ročník ZŠ a Gymnázium/, aby  poměřili své znalosti a dovednosti. Letošním tématem přírodopisné soutěže byl pohyb. Soutěži předcházelo škoní kolo a tvorba vstupního úkolu /seminární práce/, který je založen na pozorování živočichů či rostlin dle volby soutěžícího. Naši školu v této kategorii zastupovala Veronika Waňková ze sedmé třídy. Tématem její seminární práce byl pohyb bezobratlých živočichů. Nutno říci, že si vybrala zajímavé téma, a že ho zpracovala tak, že byl odbornou porotou pochválen!      I přes svou zdravotní indispozici vybojovala Veronika páté místo. Věřím, že se spolu potkáme i v dalších ročnících :-).

Veronice blahopřejeme!

P.S. Na škole máme spoustu dalších šikovných žáků, kteří mají vřelý vztah k přírodě a vidím, že jsou rodiči k tomuto vztahu vedeni a podporováni. Bohužel však mají zábrany do aktivity, jako je BIO olympiáda jít. Věřím, že příští rok…

 

Šárka Vojčáková