Čarodějnická škola


V úterý se prostory EX pavilonu zaplnili čarodějnicemi, čarodějemi a všelijakými kouzelnicemi… Ve 4. a 5. třídě se v matematice slovní úlohy změnily na počítání hříšníků, jejich přesun a konečný stav, čarodějnice vypočítávaly množství bylin do lektvarů, bába kořenářka si propočítávala, kolik lidí svými bylinkami zachránila apod. V JČ jsme v tandemové výuce podrobně zjišťovali fakta o Filipojakubské noci, vymýšleli jsme zaříkávadla a náramně jsme se bavili tématikou čarodějnic, na rozdíl od středověku, který byl vůči těmto lidem krutý. Čarodějnické kouzlo ovládlo jak žáky v magických převlecích, tak paní učitelky, které nebyly k poznání… https://photos.app.goo.gl/NDPsjq9X1tk9q19N7

Za čarodějky z EXu p.uč.: Sylva Tománková, Pavla Vodáková, Svatava Bečáková, Jana Lexová, Daniela Strečková