Projekt EDISON


Poslední týden školního roku se naše škola zapojila do projektu EDISON, se kterým nás oslovila mezinárodní studentská organizace AIESEC. V jeho rámci k nám přijeli čtyři zahraniční lektoři – studenti vysokých škol : Revazi  Gogia z Gruzie, Kurt Salvador Morales z Mexika, Siddhant Sinha z Indie a So Shu Yuen (zvaný Leo) z Hong Kongu. Jejich úkolem bylo v rámci výuky nejen představit své země, ale také (hlavně) ukázat, jak je užitečné znát cizí jazyky…

V pondělí po představení lektorů na Exu následovaly besedy v 1. a 2. ročníku a v 6.A. V úterý proběhla nejprve tzv. Global Village – lektoři na svých stanovištích ukazovali různé zajímavosti ze svých zemí, dávali i ochutnat nějaké „dobrotky“, nebo předváděli tradiční oděvy či tance. Potom, až do čtvrtka, následovaly skupinové práce v jednotlivých třídách, kde měli žáci možnost si s lektory důkladně pohovořit (a mnozí této možnosti důkladně využili), případně se něco zajímavého naučit. Odpolední program lektorů v pondělí a ve středu zajistily hostitelské rodiny (kterým tímto děkuji za jejich péči),  v úterý si lektoři se svými hostiteli prohlédli Poštovní štolu (prý lepší než solné doly ve Wieliczce) a ve čtvrtek se zapojili do závěrečného plesu 9. třídy.

Celé čtyři dny byly opravdu zajímavé a určitě se zase někdy do podobného projektu rádi zapojíme.