Stále se něco děje – 7.B


Od počátku školního roku se žáci ze 7.B třídy účastnili několika akcí. Některé z nich i sami organizovali:

  • organizace, příprava programu pro druhou třídu v rámci počátku školního roku – příprava trasy, plnění úkolů, hledání pokladu,
  • organizace akce Ukliďme Česko – pod záštitou Spolku aktivních zlatohoráků,
  • návštěva Hasičského záchranného sboru v Jeseníku.

Poděkování patří těm, kteří žákům pomohli a podpořili je: SAZ, SRPŠ, učitelům, asistentům pedagoga a rodičům.

 

Předcházející