Pravidla pro závěrečné hodnocení žáka ve školním roce 2019/2020


Pravidla pro závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci školního roku 2019/2020:

  1. Žák bude hodnocen především na základě podkladů, které byly získány v průběhu 2. pololetí školního roku 2019/2020 v době, kdy osobní přítomnost žáků ve výuce nebyla zakázána, tj, do 10. 3. 2020.
  2. Vyučující při hodnocení přihlédne k práci žáka v období vzdělávání na dálku, zejména k jeho snaze, pravidelnosti odevzdávání zadané práce, výsledkům samostudia, zvládnutí technologií a pravidel.
  3. Vyučující rovněž přihlédne k práci žáka v rámci vzdělávacích aktivit ve škole po obnovení provozu.
  4. Nedostatek podkladů nebo nedostatečné výsledky v období vzdělávání na dálku a nepovinných vzdělávacích aktivit ve škole není důvodem k závěrečnému hodnocení nedostatečný nebo nehodnocen.
  5. V případě zcela chybějících podkladů za celé 2. pololetí školního roku 2019/2020 bude žákovi po dohodě s rodiči zadána práce takovou formou a v takovém rozsahu, aby hodnocení za 2. pololetí bylo umožněno.
  6. V případě, že by žák na základě výsledků do 10. 3. 2020 byl hodnocen nedostatečnou, bude žákovi po dohodě s rodiči zadána práce takovou formou a v takovém rozsahu, aby hodnocení za 2. pololetí bylo umožněno.
  7. O způsobu vydávání vysvědčení budou rodiče informováni s předstihem v souladu s aktuální epidemiologickou situací.

 

 

 

Ve Zlatých Horách 12. 5. 2020                                                        Mgr. Jitka Novotná

zástupkyně ředitele školy