Otevření školy pro žáky 2. stupně a rozvrhy


Od 8. 6. bude ZŠ Zlaté Hory otevřena také pro žáky 2. stupně. Výuka v době od 8. do 19. 6. bude probíhat podle přiložených rozvrhů, začátek výuky bude v 9.00, škola bude pro příchod žáků otevřená 8.40 – 8.55. O organizaci týdne od 22. do 26. 6. a vydávání vysvědčení Vás budou informovat třídní učitelky.

Jestliže jste své dítě do konce letošního školního roku nepřihlásili do školy, máte 2 možnosti, jak odevzdat na konci školního roku učebnice a vyzvednout vysvědčení:

  1. Vaše dítě se dodatečně zařadí do skupiny, v týdnu od 22. – 26. června přijde do školy s vyplněným a podepsaným čestným prohlášením, vše si ve škole vyřídí samo.
  2. Individuálně se domluvíte s třídní učitelkou Vašeho dítěte, kdy a jak vše zařídíte.

Do 15. 6. dejte prosím třídní učitelce vědět, které variantě dáváte přednost, ať může vše naplánovat.

Pro pobyt žáků ve škole stále platí následující hygienická opatření:

  • ve společných prostorách školy jsou žáci  zásadně v roušce; pohybovat se mohou pouze po vymezených prostorách – kmenová třída, chodby cestou do a ze třídy, WC;
  • bez roušky mohou být ve třídě při dodržení vzájemné vzdálenosti nejméně 1,5 m, nejlépe 2 m;
  • po každém příchodu do třídy si žáci vydezinfikují ruce;
  • před školou se žáci neshlukují, plynule přicházejí i odcházejí.

První den, tj. 8. 6. budou před školou vybírána čestná prohlášení, bez čestného prohlášení žák do školy nesmí.

Rozvrhy pro žáky 2. stupně od 8. do 19. června najdete zde.

 

One thought on “Otevření školy pro žáky 2. stupně a rozvrhy

Comments are closed.