Monthly Archives: Červenec 2020


Poděkování Fond Sidus, z.ú.


Z dopisu Fondu Sidus základní škole Zlaté Hory: Velmi Vám děkujeme za pomoc při veřejné sbírce č. S_MHMP/147662012015 Fondu Sidus, z.ú., které si nesmírně vážíme. V souvislosti s realizovanou sbírkou vám zasíláme v příloze tohoto e-mailu certifikát a potvrzení do 

Více

Poděkování


Vážení rodiče, jménem všech pedagogů naší školy bych Vám ráda poděkovala za spolupráci v době výuky na dálku – bez Vás by byla naše práce podstatně obtížnější. Děkuji a přeji Vám krásné léto. Mgr. Jitka Novotná zástupkyně ředitele školy

Více