Poděkování


Vážení rodiče,

jménem všech pedagogů naší školy bych Vám ráda poděkovala za spolupráci v době výuky na dálku – bez Vás by byla naše práce podstatně obtížnější.

Děkuji a přeji Vám krásné léto.

Mgr. Jitka Novotná

zástupkyně ředitele školy