Pedagogičtí pracovníci v letošním školním roce


Ředitelka školy:                Mgr. Jitka Novotná

Zástupkyně ředitelky:     Mgr. Pavla Vodáková

Výchovná poradkyně:     Mgr. Danuše Kubová

Metodička prevence:       Mgr. Daniela Strečková

třída třídní učitelka asistentka pedagoga
1.A Mgr. Sylva Tománková Nelly Ženožičková
1.B Mgr. Alena Setínková  
2. Mgr. Pavla Vodáková Jana Rendová
3. Mgr. Jana Lexová  
4. Mgr. Svatava Bečáková Jarmila Ordáňová

Bc. Kateřina Wetterová

5. Mgr. Daniela Strečková Jiřina Haráková
6. Bc. Petra Bránková  
7. Mgr. Jitka Mauričová Lucie Charvátová
8.A Ing. Jitka Krätschmerová Milena Vaďurová
8.B Mgr. Šárka Vojčáková  
9.A Mgr. Hana Výtisková  
9.B Mgr. Hana Gabriš Syptáková  
ST Mgr. Alexandra Jobová Eva Vávrová, DiS

 

Netřídní učitelé:

Mgr. Daniela Búranová

Bc. David Gondek

Mgr. Danuše Kubová

Mgr. Zdena Kuncová

Mgr. Michal Půda

Mgr. Igor Weinert

 

Vychovatelky ŠD:

Jarmila Ordáňová

Bc. Kateřina Wetterová