Rozvrh online hodin

8.B 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina
pondělí ČJ CH
úterý D M
středa AJ F
čtvrtek Z M
pátek RJ ČJ

Měsíční plán na listopad: listop_8B

Nesplněné úkoly z distanční výuky mají žáci možnost doplnit nejpozději do 11. 12. 2020

TÝDEN 30.11. – 4.12. 2020

Třídnická hodina: pondělí, 30.11.2020. od 11:45 http://meet.google.com/tfp-kmex-ogt

Přírodopis: online výuka – 3.12.2020, http://meet.google.com/yxt-bosh-mce , prezentace /David, Václav, Daniel/

Občanská výchova: pokyny najdete zde  Občanská výchova 8

____________________________________________________________________

TÝDEN 23.11. – 27.11. 2020

Přírodopis:

Informatika – vypracujte do 27.11.2020: Pokyny k úloze z informatiky 8.AB Pokyny k úloze z informatiky 8.AB

Třídnická hodina: tentokrát v úterý, 24.11. od 11:45 hod http://meet.google.com/uqn-vtcq-kan

ČESKÝ JAZYK

1. online hodiny:

2. úkoly:

 • do pátku 27.11. do 12:00 učebnice str. 29/1 písemně do sešitu, vyfotit a poslat na email
 • v pátek 27.11. před hodinou dostanou všichni žáci na email TEST – poměry mezi VH

ZEMĚPIS

Matematika

Online výuka bude v úterý 24.11.2020 (od 10h) a ve čtvrtek 26.11.2020 (od 10:55h), pozvánky dostanete e-mailem. Budete vždy potřebovat psací potřeby, školní a pracovní sešity, MFCH tabulky, psací potřeby, kalkulačku; učebnici GEOMETRIE.

Téma: Výpočet délky přepony (odvěsny) v pravoúhlém trojúhelníku, využití Pythagorovy věty  – procvičování

Nové téma: Obvod kruhu, obsah kruhu; zápis: M8_zápis_obvod_KRUH ; zápis: M8_zápis_obsah_KRUH

Práce k odevzdání vypracovat, vyfotit a poslat na adresu kubovad@skolazh.cz:

1. zadání do středy 25.11.2020 do 14 hodin; M8_list_do_25_11_2020

Druhý pracovní list vypracuj až po online hodině, kde bude učivo procvičeno!!!

2. zadání do pátku 27.11.2020 do 14 hodin; M8_list_do_27_11_2020

AJ 

Výchova ke zdraví:

Chemie

 1. online hodina – pondělí 23. 11. od 10:55 hodin – http://meet.google.com/nbi-vvdv-pzj
 2. podívej se na následující video – https://www.youtube.com/watch?v=nLUspwYZI98
 3. úkol – výpisky do sešitu z učebnice str. 29 – 31 (Částicové složení látek) a úkoly v učebnici na straně 31 cvičení 1, 2, 3 – termín vypracování a zaslání na e-mail kratschmerovaj@skolazh.cz je nejpozději do pátku 27. 11. 2020 do 12:00 hodin

Dějepis

 1. online výuka – úterý 24. 11. od 8:55 hodin – http://meet.google.com/ehn-zpof-sbx
 2. úkol – výpisky do sešitu z učebnice str. 29 – 32 (Významné evropské státy a USA v 17. – 18. stol) – termín odevzdání a zaslání na e-mail kratschmerovaj@skolazh.cz je nejpozději do pátku 27. 11. 2020 do 12:00 hodin
 3. vypracuj test, který se sám odešle po použití okénka ODESLAT – https://forms.gle/LZMoDjAuKaoUo5PHA

Fyzika

 1. online hodina – středa 25. 11. od 8:55 hodin – http://meet.google.com/tpb-uvxx-qwm
 2. podívej se na videa – https://www.youtube.com/watch?v=ocY-KAiyzzA       https://www.youtube.com/watch?v=bW8vibg89iY
 3. úkol – výpisky do sešitu z učebnice str. 172 – 174 (Lom světla) – termín odevzdání a zaslání na e-mail kratschmerovaj@skolazh.cz je nejpozději do pátku 27. 11. 2020 do 12:00 hodin
 4. vypracuj test, který se odešle po použití okénka ODESLAT – https://forms.gle/wJLUYEzjPK3tqm6b8

  Pracovní činnosti – pokyny (ve dvou formátech) zde: Pokyny pro 8.B PcČ. – 2. verze Pokyny pro 8.B PcČ – 2. verze

  = platí pouze pro žáky, kteří neodevzdali v pátek

  Tělesná výchova – děvčata

  Pošli fotku z nějaké své sportovní aktivity a popiš, co jsi dělala (jaké cviky, kolik jsi ušla km a kam jsi došla, …) – turistika, cvičení ve venkovní tělocvičně, cvičení doma, … – zaslání na e-mail kratschmerovaj@skolazh.cz je nejpozději do pátku 27. 11. 2020 do 12:00 hodin

  Ruský jazyk

  V pátek se sejdeme online. Odkazy k připojení naleznete ve své poště. V tomto týdnu si zopakujeme čtení ruského textu, Texty naleznete ZDE. Naučte se je číst. V tomto týdnu si dejte do pořádku pracovní sešit i sešit se slovíčky, kontrola proběhne po návratu do školy.

  ______________________________________________________________________________________________________________________________

  TÝDEN 16.11 – 20.11.2020 

  Informatika – vypracujte do 20.11.2020: Pokyny k úloze z informatiky 8.AB Pokyny k úloze z informatiky 8.AB

  Pracovní činnosti – pokyny (ve dvou formátech) zde: Pokyny pro 8.AB PcČ Pokyny pro 8.AB PcČ

  třídnická hodina – pondělí, 16.11.2020 od 12:00 hod http://meet.google.com/fft-rfkk-ykn

  ZEMĚPIS

  ČESKÝ JAZYK

  1. online hodiny:

  2. úkoly:

  • do pátku 20.11. do 12:00 učebnice str.27/4a, c písemně do sešitu, vyfotit a poslat na email
  • v pátek před hodinou dostanou všichni žáci na email pracovní list do literatury

  Přírodopis

  Matematika

  Online výuka bude pouze ve čtvrtek 19.11.2020 (od 10:55h), pozvánky dostanete e-mailem (v úterý je státní svátek a online hodina odpadá). Budete vždy potřebovat psací potřeby, školní a pracovní sešity, MFCH tabulky, psací potřeby, kalkulačku; učebnici GEOMETRIE.

  Téma: Výpočet délky přepony (odvěsny) v pravoúhlém trojúhelníku, využití Pythagorovy věty I

  Práce k odevzdání vypracovat, vyfotit a poslat na adresu kubovad@skolazh.cz:

  1. zadání do středy 18.11.2020 do 14 hodin; M8_list_na_18_11_2020

  Druhý pracovní list vypracuj až po online hodině, kde bude učivo procvičeno!!!

  2. zadání do pátku 20.11.2020 do 14 hodin; M8_list_na_20_11_2020

  Chemie

  1. online hodina – pondělí 16. 11. od 10:55 hodin http://meet.google.com/nbi-vvdv-pzj
  2. podívej se na následující video a na jeho konci je schéma čistírny vod, který si nakresli do sešitu na konec výpisků z učebnice – https://www.youtube.com/watch?v=Molg9Qhr6LQ
  3. úkol – výpisky do sešitu z učebnice str. 25 – 27 (Voda, vzduch) a schéma čistírny vod z videa – termín vypracování a zaslání na e-mail kratschmerovaj@skolazh.cz je nejpozději do pátku 20. 11. 2020 do 12:00 hodin
  4. vypracuj test, který se sám odešle po použití okénka ODESLAT – https://forms.gle/Mq4eF3Ho55mhkY997

  Dějepis

  1. online výuka – úterý 17. 11. od 10:00 hodin není – státní svátek
  2. úkol – výpisky do sešitu z učebnice str. 24 – 28 (Významné evropské státy a USA v 17. – 18. stol) – termín odevzdání a zaslání na e-mail kratschmerovaj@skolazh.cz je nejpozději do pátku 20. 11. 2020 do 12:00 hodin
  3. podívej se na videa, aby sis připomněl význam státního svátku 17. listopadu “Den boje za svobodu a demokracii”https://www.youtube.com/watch?v=C96FhQZNc3U    https://www.youtube.com/watch?v=bfjziWJ4C1c

  Fyzika

  1. online hodina – středa 18. 11. od 8:55 hodin http://meet.google.com/tpb-uvxx-qwm
  2. podívej se na videohttps://www.youtube.com/watch?v=uttkTtFc5y8&t=413s  https://www.youtube.com/watch?v=yM6Uye4byRE   https://www.youtube.com/watch?v=S1eAaNRWXQQ  https://www.youtube.com/watch?v=Na5bH8USNXQ  https://www.youtube.com/watch?v=rFZQ-zsOgro
  3. úkol – výpisky do sešitu z učebnice str. 167 – 169 (Zrcadla v praxi), úkoly z učebnice na straně 171 cvičení 6, 7, 8, 9 – termín odevzdání a zaslání na e-mail kratschmerovaj@skolazh.cz je nejpozději do pátku 20. 11. 2020 do 12:00 hodin

  Občanská výchova

  AJ – zadání AJ8_3

  online hodina: středa, 8:00 http://meet.google.com/tyd-wooy-muz

  datum plnění: 20.11.2020 

  Ruský jazyk

  V tomto týdnu máte samostatnou práci ZDE. Nezapomeňte poslat ke kontrole. Při práci doporučuji použít slovník z prvního nebo druhého dílu učebnice, termín odevzdání: 19.11. 2020. Online hodina se bude konat opět v pátek, sejdeme se 8 00h  celá třída, odkazy k připojení naleznete ve své poště.

  ____________________________________________________________________

  TÝDEN 9.11. – 13.11.2020 

  Třídnická hodina  – pondělí, 9.11.2020 od 12:00 hod http://meet.google.com/uwo-bniw-aqv

  Přírodopis

  Výchova ke zdraví

  • splň úkoly podle zadání, zde: VZ_8AB

  ZEMĚPIS

  AJ – zadání AJ8_2

  online hodina: středa, 8:00; https://meet.google.com/ahd-wjek-mdq

  Hudební výchova

  Chemie

  1. online hodina – pondělí 9. 11. od 10:55 hodin http://meet.google.com/nbi-vvdv-pzj
  2. podívej se na následující video – https://www.youtube.com/watch?v=-MvUbLT1g4w
  3. úkol – výpisky do sešitu z učebnice str. 22 – 24 (Voda, vzduch) – termín vypracování a zaslání na e-mail kratschmerovaj@skolazh.cz je nejpozději do pátku 13. 11. 2020 do 12:00 hodin
  4. vypracuj test, který se sám odešle po použití okénka ODESLAT – https://forms.gle/gg5NUytPA4NMnoMM6

  Dějepis

  1. online výuka – úterý 10. 11. od 8:55 hodin http://meet.google.com/ehn-zpof-sbx
  2. úkol – výpisky do sešitu z nové učebnice str. 21 – 23 (Významné evropské státy a USA v 17. – 18. stol) – termín odevzdání a zaslání na e-mail kratschmerovaj@skolazh.cz je nejpozději do pátku 13. 11. 2020 do 12:00 hodin
  3. vypracuj test, který se sám odešle po použití okénka ODESLAT – https://forms.gle/2efC78u1nA58PSMk6

  Fyzika

  1. online hodina – středa 11. 11. od 8:55 hodin http://meet.google.com/tpb-uvxx-qwm
  2. podívej se na videa – https://www.youtube.com/watch?v=-JqOnMMTjC0   
  3. https://www.youtube.com/watch?v=5m0Zt9Og2wM       https://www.youtube.com/watch?v=yD4chWAmo98       https://www.youtube.com/watch?v=dVBlEj9hGC4
  4. úkol – výpisky do sešitu z učebnice str. 160 – 163 (Odraz světla), str. 164 -165 (Rovinné zrcadlo) a úkol 4, 7, 8  na str. 166- termín odevzdání a zaslání na e-mail kratschmerovaj@skolazh.cz je nejpozději do pátku 13. 11. 2020 do 12:00 hodin
  5. vypracuj test, který se sám odešle po použití okénka ODESLAT – https://forms.gle/NhSFiTvExrmydPWz7

  Matematika

  Online výuka bude v úterý 10.11.2020 (od 10h) a ve čtvrtek 12.11.2020 (od 10:55h), pozvánky dostanete e-mailem. Budete vždy potřebovat psací potřeby, školní a pracovní sešity, MFCH tabulky, psací potřeby, kalkulačku; učebnici GEOMETRIE.

  Nové téma: Výpočet délky přepony (odvěsny) v pravoúhlém trojúhelníku

  Práce k odevzdání vypracovat, vyfotit a poslat na adresu kubovad@skolazh.cz:

  1. zadání do 11.11.2020 do 14 hodin; M8_na_11_11_2020

  Druhý pracovní list vypracuj až po online hodinách, kde bude učivo vysvětleno a procvičeno!!!

  2. zadání do 13.11.2020 do 14 hodin; M8_na_13_11_2020

   

  ČESKÝ JAZYK

  1. online hodiny:

  2. úkoly:

  • v pondělí 9.11. od 9:50 TEST Vedlejší věty – všichni dostanou odkaz na email
  • do pátku 13.11. do 12:00 učebnice str.26/2 písemně do sešitu, vyfotit a poslat na email

  Ruský jazyk

  V tomto týdnu se sejdeme všichni na online hodině v pátek 12.11. 2020, odkaz k připojení naleznete ve své poště, součástí hodiny bude online testík na slovíčka, nezapomeňte si je zopakovat UČ. str. (11 -12). Samostatná práce PS cv. 5/ 14, 6a/ 18, nezapomeňte vyfotit a poslat ke kontrole do 12.11. 2020.

   

  ______________________________________________________________

   

  TÝDEN 2.11. – 6.11. 2020

  Tříd.hodina: pondělí, 2.11.2020 od 12:00 hod http://meet.google.com/rfq-koem-cij

  ČESKÝ JAZYK

  1. online hodiny:

  2. úkoly:

  • do pátku 6.11. do 12:00 učebnice str.23/12 písemně do sešitu, vyfotit a poslat na email
  • do čtvrtku 5.11. do 12:00 učebnice str.118/9 a písemně do Wordu, poslat na email

  Chemie

  1. online hodina – pondělí 2. 11. od 10:55 hodin http://meet.google.com/nbi-vvdv-pzj
  2. podívej se na následující videa – https://www.youtube.com/watch?v=c3OPJjvyB9s https://www.youtube.com/watch?v=HwgV1B4XyLE   https://www.youtube.com/watch?v=sf2TgKmp7xQ   https://www.youtube.com/watch?v=n6CqNRWg14E
  3. úkol – výpisky do sešitu z učebnice str. 19 – 21 (Oddělování složek směsi – další metody) – termín vypracování a zaslání na e-mail kratschmerovaj@skolazh.cz je nejpozději do pátku 6. 11. 2020 do 12:00 hodin
  4. pokus, který si uděláš podle videa doma a výsledek si nalepíš do sešitu https://www.youtube.com/watch?v=G7bza1ihHpI

  Dějepis

  1. online výuka – úterý 3. 11. od 8:55 hodin http://meet.google.com/ehn-zpof-sbx
  2. podívej se na videa – https://www.youtube.com/watch?v=oebRYn3lfaA     https://www.youtube.com/watch?v=FLYGzrHXiT4 
  3. úkol – výpisky do sešitu z nové učebnice str. 15 – 20 (Baroko) – termín odevzdání a zaslání na e-mail kratschmerovaj@skolazh.cz je nejpozději do pátku 6. 11. 2020 do 12:00 hodin

  Fyzika

  1. online hodina – středa 4. 11. od 8:55 hodin http://meet.google.com/tpb-uvxx-qwm
  2. podívej se na video (fáze Měsíce) – https://www.youtube.com/watch?v=kq-Z2IaxHNE  https://www.youtube.com/watch?v=SWiPVWv3M44   https://www.youtube.com/watch?v=vRwcbLFV1Co  https://www.youtube.com/watch?v=C3CoOgHxsAk 
  3. podívej se na video (stín) – https://www.youtube.com/watch?v=ijZvxi-Toko
  4. úkol – výpisky do sešitu z učebnice str. 155 – 156 (Měsíční fáze), str. 157 -159 (Stín) a úkol 3, 6 na str. 160- termín odevzdání a zaslání na e-mail kratschmerovaj@skolazh.cz je nejpozději do pátku 6. 11. 2020 do 12:00 hodin

  ZEMĚPIS

  AJ zadání AJ8_1

  online hodina: dle rozvrhu, 4.11. od 8:00, https://meet.google.com/qww-bbpa-jgv?hs=122&authuser=0

  Na hodinu si připravte učenici, PS a psací potřeby!

  Vypracovaný dom. úkol posílejte do 6.11. na mauricovaj@skolazh.cz

  Přírodopis:

  a) online výuka podle rozvrhu, 5.11. od 8:00, http://meet.google.com/ddi-nhxw-xyh ,

  b) téma: vylučovací soustava savců, opakování, pohlavní, nervová a smyslová soustava savců. Rozdělení savců.

  c) dom úkol – zápis do sešitu: zápis 8B vylučovací soustava a zápis 8B_úvod savci

  Vypracovaný dom.úkol posílejte do 9.11.2020 do 12:00hod na vojcakovas@skolazh.cz, nezapomeňte také na prezentace, které tvoříte a mají mi být poslány také do 9.11.2020

  Prezentace, kde hledat inspiraci – info: Kde hledat vzor pro prezentaci

  Občanská výchova /14 denní úkol/ 

  Pokyny pro práci jsou uvedeny zde: Osobnost

  Ruský jazyk

  V pátek se sejdeme na online hodině, odkaz naleznete v poště. Samostatná práce: 1) přepis slovíček psacím písmem, uvést český význam, slovíčka naleznete  ZDE. 2) cv. 22 a 23 na str. 12 v PSoba úkoly pošlete ke kontrole  do 5. 11. 2020

  Matematika

  Online výuka bude v úterý 3.11.2020 (od 10h) a ve čtvrtek 5.11.2020 (od 10:55h), pozvánky dostanete e-mailem. Budete vždy potřebovat psací potřeby, školní a pracovní sešity, MFCH tabulky, psací potřeby, učebnici GEOMETRIE – str.13-14, kalkulačku.

  Zápis – Pythagorova věta (do škol. sešitu): M8_PYTHAGOROVA_VĚTA

  Práce k odevzdání vypracovat, vyfotit a poslat na adresu kubovad@skolazh.cz:

  1. zadání do 4.11.2020 do 15 hodin; M8_list_na_4_11_2020
  2. zadání do 6.11.2020 do 14 hodin; M8_list_na_6_11_2020

  Výtvarná výchova

  Všechny informace naleznete v zadání práce: VV_8_B_práce_do_6_11_2020

   

   

   

  ______________________________________________________________________________

   

  TÝDEN 19. 10. – 23. 10. 2020

  Třídnická hodinapondělí, 19.10.2020 od 12:00hod http://meet.google.com/qjp-ranj-wic‬

  AJ 

  • UČ 14; Kids – The test: read the text; vypracuj cv2) do ŠŠ
  • PS 10; cv1) spoj slova a význam; cv2) doplň text ; cv3) správné pořadí slov; 4) could/ couldn’t- vysvětlení na on-line hodině.
  • On-line hodina: Středa 21.10.: 8.00 – 8-45, https://meet.google.com/rkt-isip-zma?hs=122&authuser=2
  • PS a ŠS vyfoť a pošli na mauricovaj@skolazh.cz !

  Zeměpis

  Český jazyk

  1. online hodiny:

  2. úkoly zadány ve škole, splnění do pátku 23.10. do 12:00

  Přírodopis

  1. online výuka – čtvrtek 22.10.2020 od 7:55 hod. http://meet.google.com/ddi-nhxw-xyh
  2. téma: oběhová a vylučovací soustava savců – ve výuce budeme pracovat s učebnicí                     a PL – zde opakování_oběhová a vylučovací soustava před výukou shlédni následující krátké videosnímky: https://www.youtube.com/watch?v=CJjzBnzrceE&t=31s  /oěh.systém/                                         https://www.youtube.com/watch?v=EhnRhfFLyOg   /vyluč.systém/
  3. prezentace – pokyny Prezentace savci_kritéria

  Dějepis 

  1. online výuka – úterý 20. 10. od 8:55 hodin http://meet.google.com/ehn-zpof-sbx
  2. úkol – výpisky do sešitu z nové učebnice str. 10 – 13 (Habsburská monarchie po třicetileté válce) – termín odevzdání a zaslání na e-mail kratschmerovaj@skolazh.cz do pátku 23. 10. 2020 do 12:00 hodin

  Matematika

  Online výuka bude v úterý 20.10. (od 10h) a ve čtvrtek 22.10.2020 (od 11h), pozvánky dostanete e-mailem.

  Práce k odevzdání vypracovat, vyfotit a poslat na adresu kubovad@skolazh.cz:

  1. zadání do 21.10.2020 do 14 hodin, M8_rov_obrazce_hranol
  2. zadání do 23.10.2020 do 14 hodin, M8_druhá_mocnina

  Chemie 

  1. online hodina – pondělí 19. 1. od 10:55 hodin http://meet.google.com/nbi-vvdv-pzj
  2. podívej se na video – https://www.youtube.com/watch?v=iUGHN0Lk9hM
  3. úkol – výpisky do sešitu z učebnice str. 16 – 18 (Oddělování složek směsi, po filtraci) – termín vypracování a zaslání na e-mail kratschmerovaj@skolazh.cz do pátku 23. 10. 2020 do 12:00 hodin

  Fyzika 

  1. online hodina – středa 21. 10. od 8:55 hodin http://meet.google.com/tpb-uvxx-qwm
  2. podívej se na video – https://www.youtube.com/watch?v=lW4FIhWR2C4
  3. podívej se na video – https://www.youtube.com/watch?v=Y_KXmUrtOGQ
  4. úkol – výpisky do sešitu z učebnice str. 152 – 154 (Přímočaré šíření světla) – termín odevzdání a zaslání na e-mail kratschmerovaj@skolazh.cz do pátku 23. 10. 2020 do 12:00 hodin

  Ruský jazyk

  Online hodina středa: 1. skupina 13 00 – 13 30 práce s přepisem – překlad, 2. skupina   13 30 – 14 00, pozvánky očekávejte ve své poště,  samostatná práce: pracovní sešit str. 11,  cv. 20 a b c odevzdat do 23.10. 2020 do 14 00 h.

  __________________________________________________________________

  Úkoly od 14. 10. – 16. 10. 2020

  Přírodopis

  1. online hodina je ve čtvrtek, 15.10.2020 od 8:00hod – http://meet.google.com/ddi-nhxw-xyh
  2. u sebe mějte pracovní listy, které jste ode mne obdrželi v úterý – oběhová a dýchací soustava
  3. úkol: vyplň prac.list – pouze dýchací soustava a pošli do středy, 21.10.2020 do 8:00 na: vojcakovas@skolazh.cz
  4. úkol: do příští online výuky se podívej na: oběhová soustava –   https://www.youtube.com/watch?v=wiA-O_Z5dVY                                                                                                                                                                                                                       práce srdce – http://outube.com/watch?v=0oNabrnXR68&feature=emb_logo

  AJ 1. online hodina:https://meet.google.com/tzg-mymq-rts?hs=122&authuser=0

  Fyzika

  1. online výuka je ve středu 14. 10. 2020 od 8:55 hodin – http://meet.google.com/tpb-uvxx-qwm

  Dějepis

  1. úkol – udělej si výpisky z nové učebnice str. 10 a ze str. 11 pouze vývoj české šlechty (kapitola “Habsburská monarchie po třicetileté válce”) … úkol zaslat do pátku 16. 10. 2020 do 12:00 hodin na e-mail kratschmerovaj@skolazh.cz

  Chemie

  1. úkol – udělej si výpisky z učebnice str. 16 přebírání a ze str. 17 usazování (kapitola “Oddělování směsí”) … úkol zaslat do pátku 16. 10. 2020 do 12:00 hodin na e-mail kratschmerovaj@skolazh.cz

  Český jazyk

  • online hodina v pátek 16.10.2020 od 9:00 – meet.google.com/mvn-hheg-eyc
  • úkoly zadány ve škole v úterý 13.10., žáci dostali složku s pracovními listy

  Ruský jazyk

  Online hodina ve středu – pozvánky naleznete v poště. V pátek pak pracovní list z minulého týdne – přepis textu, nezapomeňte poslat ke kontrole do pátku.

  Zeměpis

  • úkol – práce s atlasem – vypsat si do sešitu státy Evropy + hlavní města, poslat na mail do pátku do 15:00 hodin

  Předcházející

  Další