Distanční výuka od 14. 10., obědy ze školní jídelny


Od 14. 10. přecházejí všechny základní školy plně na distanční výuku. Rozvrhy pro 2. stupeň, které byly zveřejněny v souvislosti se střídavou výukou od 12. 10., zůstávají v platnosti.

Pravidla pro distanční výuku:

  • Distanční výuka je povinná, její součástí budou online hodiny a zadávání úkolů, podobně jako na jaře, termíny odevzdání bude určovat každý vyučující, budou součástí zadání. Úkoly pro 2. stupeň budou vždy zveřejněny na webu školy v rubrice Distanční výuka, způsob předávání úkolů na 1. stupni si individuálně dohodnou třídní učitelky.
  • Neúčast na online hodině, stejně jako neodevzdání úkolu bude považováno za absenci, kterou je zákonný zástupce povinen omluvit stejným způsobem jako nepřítomnost ve škole.
  • Pokud se žák nemůže zapojit do online výuky, je zákonný zástupce povinen tuto skutečnost oznámit třídní učitelce a domluvit s ní způsob distanční výuky.
  • Na online hodině je žák povinen mít zapnutou kameru, mikrofon zapíná na výzvu učitele.

 

Obědy ze školní jídelny:

  • po dobu distanční výuky mají žáci nárok na oběd
  • v posledním říjnovém týdnu (26. – 30. 10.) nemají nárok
  • od středy 14. 10. mají všichni obědy odhlášené, kdo bude mít zájem, je třeba oběd přihlásit; obědy na středu 14. 10. je možné přihlásit v úterý do 14.00
  • jídlonosiče označené jménem a třídou je třeba do 9.00 přinést vchodem pro cizí strávníky do jídelny (za dodržení všech opatření – roušky, odstupy) a dát na stůl označený příslušnou třídou
  • oběd je možné odebrat v následujících časech (opět vchodem pro cizí strávníky):

12:30 – 1.AB               12:50 – 3. tř.               13:10 – 5. tř.               13:30 – 7. tř                13:50 – 9. tř.

12:40 – 2. tř.               13:00 – 4. tř.               13:20 – 6. tř.               13:40 – 8.AB

  • pokud někdo nestihne přijít v určeném čase, může si oběd vyzvednout těsně před 14.00

Děkujeme za respektování pravidel.