Aktuální informace – Covid-19


Dnes byly potvrzeny pozitivní výsledky testů na Covid-19 u dvou pedagogických pracovníků. Hygienická stanice byla okamžitě informována, další kroky jsou zcela v její pravomoci. Budou vedeny pohovory u pedagogických pracovníků školy, na jejichž základě budou vytipováni i žáci, kteří mohli být v rizikovém kontaktu. Ti (jejich zákonní zástupci) budou rovněž kontaktováni hygienickou stanicí.

Ve třídách, kde byli žáci v tomto týdnu (v pondělí a úterý) ve škole, a kontaktovaly Vás třídní Vašich dětí, je možné, že k rizikovému kontaktu došlo. Dbejte proto stále na důsledné dodržování protiepidemických opatření.

Věřím, že stejně jako distanční výuku, i tuto situaci společnými silami zvládneme.

Jitka Novotná, ředitelka školy