Monthly Archives: Listopad 2020


Dotazník pro rodiče – koncepce školy


Se zpožděním, za které se omlouvám, se můžete  v odkazu níže seznámit s výsledky dotazníku pro rodiče, se kterým jsem Vás oslovila na konci září. dotazník rodiče Všem 28 rodičům, kteří věnovali svůj čas jeho vyplnění, děkuji. Mgr. Jitka Novotná, 

Více

Zlatý Ámos 2020


Vážení rodiče, milí žáci, byli jsme požádáni, abychom Vás informovali o tom, že v anketě Zlatý Ámos přibyl titul Dálkový Ámos. Pokud byste chtěli některého z našich pedagogů nominovat, všechny informace jsou v přiložených souborech: plakat_on-line_28 roc TZ-Dálkový Zlaty Amos

Více

Noc vědců


Milí žáci, rodiče,                          zveme Vás na akci, která se koná v pátek, 27.11.2020. Díky této aktivitě můžeme nahlédnout do tajů různých věd. Noc vědců, akce oživující v jeden 

Více

Informace k nástupu žáků do školy od 30. listopadu


Vážení rodiče, od 30. listopadu nastoupí do školy další žáci, a to následujícím způsobem: celý 1. stupeň (bude chodit do školy stále) družina bude v provozu dle pravidel nastavených od 18.11.2020 (rozdělení tříd podle daného ročníku) z 2. stupně půjde o 

Více

Ochranné štíty


Vzhledem k tomu, že se množí dotazy na možnost používání ochranných štítů místo roušek, cituji z mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví: „Ve výjimečných případech, kdy je nezbytné, aby žák nebo student při výuce viděl na ústa učitele, je možné, aby učitel 

Více

9. ročník – volba střední školy


Vážení rodiče, milí žáci a žákyně! V současné době probíhá tzv. distanční výuka a nemůžeme se setkávat v předmětu Volba povolání a také se nebudou konat akce pro žáky 9. ročníků tak, jak jsme byli zvyklí v předchozích letech. Určitě 

Více

Bakaláři – informace pro rodiče žáků 2. stupně


Vážení rodiče, vypadá to, že se nám příliš neosvědčil současný způsob zápisu do Bakalářů – zdá se, že je příliš komplikovaný pro Vás i pro nás. Rozhodli jsme se tedy přistoupit k následujícímu zjednodušení: jako absenci budeme psát pouze skutečnou nepřítomnost 

Více

Hurá do školy


Ve středu 18. 11. se škola otevře pro žáky první a druhé třídy. Pro žáky i pedagogy platí povinnost nosit roušku po celou dobu přítomnosti ve škole a dodržovat bezpečné rozestupy. Školní docházka je povinná pro všechny žáky prvních a 

Více

Přihlášky na střední školu – obory s talentovou zkouškou


Vážení rodiče! Vzhledem k tomu, že probíhá tzv. distanční výuka a s žáky se nyní nepotkáváme ve školní budově, dovolím si Vás upozornit, že termín pro podání přihlášky pro obory vzdělání s talentovou zkouškou je 30. listopad 2020 . Uchazeč 

Více