Bakaláři – informace pro rodiče žáků 2. stupně


Vážení rodiče,

vypadá to, že se nám příliš neosvědčil současný způsob zápisu do Bakalářů – zdá se, že je příliš komplikovaný pro Vás i pro nás. Rozhodli jsme se tedy přistoupit k následujícímu zjednodušení:

  • jako absenci budeme psát pouze skutečnou nepřítomnost na on-line hodinách; připomínám, že ze zákona je třeba nepřítomnost Vašeho dítěte omluvit do 3 dnů; v ideálním případě (plánovaná absence) omlouvejte prosím předem;
  • nesplněné úkoly budeme vést pouze jako nesplněné úkoly – i tato část výuky je pro všechny povinná, je třeba neodevzdané úkoly doplňovat, v opačném případě hrozí neomluvená absence;
  • neomluvené hodiny, které jsou v tuto chvíli v Bakalářích evidovány, tam zůstanou; při přepisování do papírové třídní knihy pak bude záležet na tom, zda žák dal vše do pořádku.

Bakaláře také můžete s výhodou využít pro omlouvání svých dětí, stačí poslat zprávu přes systém Komens, nejlépe příslušnému vyučujícímu, případně s kopií třídní učitelce.

Žádám Vás, abyste všechny nesrovnalosti řešili především s vyučujícím daného předmětu. Uvědomte si, že splnění úkolu znamená, že jsou splněny všechny jeho části, takže i když Vaše dítě „něco“ odevzdá, nemusí to být dostačující, zejména pokud nebude reagovat na připomínky vyučujícího.

  1. 11. proběhnou plánované třídní schůzky – konzultace. Třídní učitelky Vás budou informovat s předstihem jednak o prospěchu Vašich dětí, jednak o tom, jak tyto konzultace ve Vaší třídě proběhnou. Já i ostatní netřídní učitelé budeme v době trvání schůzek k dispozici v Bakalářích, kde nás můžete kontaktovat přes výše zmíněný systém Komens.

Závěrem bych chtěla poděkovat za Vaši spolupráci – možná to vypadá jako obvyklá fráze na závěr, ale je myšlená naprosto upřímně.

Mgr. Jitka Novotná, ředitelka školy