Ochranné štíty


Vzhledem k tomu, že se množí dotazy na možnost používání ochranných štítů místo roušek, cituji z mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví:

„Ve výjimečných případech, kdy je nezbytné, aby žák nebo student při výuce viděl na ústa
učitele, je možné, aby učitel použil jako ochranný prostředek dýchacích cest ochranný
štít, a to za podmínky, že dodržuje vzdálenost alespoň 2 metry od žáků nebo studentů.“