6. třída


Rozvrh pro distanční výuku od 18. 1. 2021

1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina
pondělí F Z M ČJ
úterý M D ČJ
středa ČJ1/M2 M1/ČJ2 AJ/AJ Z
čtvrtek M ČJ AJ/AJ VZ/HV
pátek D OV/VV F

Plán práce leden: 2021_01

DISTANČNÍ VÝUKA od 18. 1. – 22. 1. 2021 

OV – online hodina, pátek 10:00 http://meet.google.com/xht-pvea-ryu

Matematika – online výuka dle rozvrhu a plánovaných schůzek v MS Teams. Práce k odevzdání bude zadána v online výuce. (Nové učivo – dělení desetinných čísel)

Zeměpis

AJ (skupina: P. Bránková) 

Pondělí: příprava na středeční online hodinu (slovní zásoba 2A – 2C – zkoušení, test), opakování present simple/present continuous zde

Středa: online výuka dle rozvrhu, MS Teams

Čtvrtek: úkoly budou zadány ve středu v online hodině

AJ (skupina: J. Mauričová) 

zadání AJ6_9

online hodiny: středa, črvtek – https://meet.google.com/cpw-rvuo-jwy

Přírodopis

 • online výuka: pátek – MS Teams
 • pátek – houby /kvasinky/

Jazyk český

Milí šesťáci, v tomto týdnu se v pondělí budeme věnovat slohu, v úterý literatuře, ve středu mluvnici, ve čtvrtek to bude od každého trošku. Samostatnou práci dostanete v online hodině. Odkazy k připojení naleznete v MS Teams.

Dějepis

V dějepise nás čeká období starověkého Egypta. Odkazy k připojení naleznete v MS Teams.

Fyzika

Téma: Délka – shrnutí. Objem tělesa – odměrný válec – určování údajů. Měření objemu kapalného tělesa.

V prostředí MS Teams bude probíhat online výuka v pondělí a v pátek dle rozvrhu hodin; připravit si školní sešit, prac. sešit, psací potřeby, kalkulačku, učebnici z fyziky. Odkazy k připojení naleznete v MS Teams.

Práce k odevzdání – bude zadána v online výuce.

Výchova ke zdraví

Pokračujeme v problematice komunikace – konflikt _ zadání v MS Teams


DISTANČNÍ VÝUKA od 11. 1. – 15. 1. 2021 

Matematika 

Online hodiny:  dle rozvrhu a naplánovaných schůzek v kalendáři MS Teams v pondělí 11.1.2021 od 10:00 a ve středu 13.1.2021 sk. 1 od 8:00 a sk. 2 od 8:55 ve vytvořených týmech. Připojte se prosím alespoň 5 minut před zahájením výuky. Mějte připravený sešit a učebnici do aritmetiky, pravítko, psací potřeby.

Úkol č. 1: PL č. 12 – dle zadání v MS Teams, termín odevzdání 12.1.2021 do 12:00

Fyzika

Téma: Délka – shrnutí. Objem tělesa – odměrný válec – určování údajů.

V prostředí MS Teams bude probíhat online výuka opět v pátek – tentokrát dne 15. 1. 2021 od 10:55 h – připravit si školní sešit, psací potřeby, kalkulačku, učebnici z fyziky.

Práce k odevzdání – vypracovat pracovní list, vyfotit a poslat na adresu kubovad@skolazh.cz nebo odevzdat v prostředí MS Teams do pátku 15.1.2021 do 14 hodin; zadání: F6_prac_list_6_do_15_1_2021

Jazyk český

Milí šesťáci, online se sejdeme ve středu a v pátek. Odkazy k připojení naleznete ve v MS Teams.  Ve středu vás čeká testík na určování druhů POJ, v pátek se budeme věnovat literatuře. Samostatná práce pro tento týden.

1) mluvnice: určování slovních druhů zde termín odevzdání: pátek 15.1. 2021

2) sloh: cv. 3/ 131, termín odevzdání úterý 12.1. 2021, podrobnosti k vypracování naleznete v MS Teams.

Dějepis

Sejdeme se online v úterý. PL bude zpřístupněn po online hodině v úterý v MS Teams.

Zeměpis

Přírodopis

online výuka: úterý, 12.1., MS Teams /pozvánka před hodinou/

téma: sinice /opakování, procvičování, nové učivo – houby/

AJ (P. Bránková) –  online hodina: v pondělí 11.1.2021 v 11:50 v prostředí MS Teams. Dobrovolná online hodina ve středu se tento týden konat nebude. Úkoly z online hodiny budou vkládány postupně. 

Úkol č. 1: Pracovní sešit Project str. 18 cv. 2, str. 19 cv. 4,5 do 13.1.2021 do 9:00

Úkol č. 2 – Project My favourite animal, termín odevzdání 15.1.2021 do 9:00

AJ (J. Mauričová) – zadání AJ6_8

online hodina: pondělí v 11:50, http://meet.google.com/kpx-ecev-veo

poslech: PS, str. 19


DISTANČNÍ VÝUKA od 4. 1. – 8. 1. 2021

Zeměpis

Matematika 

Online hodiny:  dle rozvrhu a naplánovaných schůzek v kalendáři MS Teams v pondělí 4.1.2021 od 10:00 a ve středu 6.1.2021 sk. 2 od 8:00 a sk. 1 od 8:55 ve vytvořených týmech. Připojte se prosím alespoň 5 minut před zahájením výuky. Mějte připravený sešit a učebnici do aritmetiky, pravítko, psací potřeby.

Úkol č. 1: PL č. 10 – dle zadání v MS Teams

Přírodopis

!!! změna online hodiny – úterý, 5.1. od 10:00 hod /3.vyuč.hodina/ MS Teams

AJ (J. Mauričová): zadání AJ6_7

online hodina: pondělí v 11:50 http://meet.google.com/kdn-mkdj-nhz

AJ (skupina P. Bránková)

online hodina: v pondělí 4.1.2021 v 11:50 v prostředí MS Teams. Dobrovolná online hodina ve středu se tento týden konat nebude. Úkoly z online hodiny budou vkládány postupně. 

Úkol č. 1: PS Project, str. 18 cv. 1 (termín odevzdání: v průběhu online-hodiny)

Úkol č. 2: PS_present simple_dle zadání v MS Teams (termín odevzdání: středa 6.1.2021 v 11:00)

Úkol č. 3: PS_present continuous_dle zadání v MS Teams (termín odevzdání: pátek 8.1.2021 v 11:00)

 

Jazyk český

Milí šesťáci, v tomto týdnu se sejdeme v online hodinách ve středu a v pátek. Odkazy k připojení naleznete v  MS Teams. Samostatná práce 1) učebnice cv. 1a/41, 3a /41, odevzdejte do čtvrtka 7.1. 2021. 2)čítanka Děvčátko se sirkami čít. 80 – 81, přečíst a odpovědět na otázky pod textem. Odeslat ke kontrole do úterý 5.1. 2021.

Dějepis

Online se sejdeme opět v úterý. Odkazy k připojení naleznete v MS Teams. Budeme se věnovat dějinám Mezopotámie, Fénicie a Palestiny. Samostatná práce uč. str. 36 cv. 1, 2, 3, 4, 6, pište do sešitu – připravte si na online hodinu – proběhne společná kontrola, po online hodině bude zpřístupněn PL v MS Teams Palestina zde, ten vyplníte a odevzdejte do 7.1. 2021. Zadání z online hodiny zde.

Fyzika

Téma: Délka – opakované měření délky; opakování – převody jednotek délky, údaje o délkovém měřidle

V prostředí MS Teams bude probíhat online výuka opět v pátek – tentokrát dne 8. 1. 2021 od 10:55 h – připravit si školní sešit, psací potřeby, kalkulačku, učebnici z fyziky.

Práce k odevzdání – vypracovat pracovní list, vyfotit a poslat na adresu kubovad@skolazh.cz nebo odevzdat v prostředí MS Teams do pátku 8.1.2021 do 16 hodin; zadání: F6_prac_list_5_do_8_1_2021


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

DISTANČNÍ VÝUKA od 7.12. – 11.12.2020

MATEMATIKA – online hodiny v po a st dle rozvrhu v prostředí MS Teams.

 • Samostatná práce č. 1: učebnice aritmetiky, str. 31 cv. 6 a str. 33 cv. 4. Termín odevzdání 8.12.2020 do 13:00 hodin. 
 • Samostatná práce č. 2: učebnice aritmetiky, str. 34 cv. 4 a str. 36 cv. 2,4. Termín odevzdání 11.12.2020 do 8:00 hodin.
 • Samostatná práce č. 3: učebnice aritmetiky, zlatý test str. 24 a 28. Termín odevzdání osobně 14.12.2020.

Vše odevzdáváte v prostředí MS TEAMS!!!!!

ZEMĚPIS

Jazyk český

Ve středu se sejdeme online ve skupinách. V pátek se sejdeme celá třída. Odkazy k připojení naleznete v MS Teams. Samostatná práce – sloh uč. str. 130 cv. 2 (V případě, že nemáte vlastní telefon, poproste o půjčení rodiče) Práci nafoťte a uložte v MS Teams. Termín odevzdání: 9.12. 2020.

Samostatná práce – literatura čítanka str. 78 – 79. S dárky jsem letos pěkně dopadl – přečtěte text a odpovězte na otázky pod textem. Práci nafoťte a uložte v MS Teams. Termín odevzdání: 11.12. 2020.

Dějepis

Na online hodině se sejdeme v úterý v 9 00h. Zadání samostatné práce naleznete po úterní hodině v MS Teams a také ZDE Termín odevzdání: 10.12. 2020.

Fyzika

Téma: Délka – jak správně měřit délku, opakované měření délky; opakování – převody jednotek délky

Úkol na období od 7.12. do 11.12. 2020: vypracovat pracovní list, který žáci dostali ve škole dne 4.12.2020, řešení přinést do školy dne 14.12.2020 (pokud bude někdo nemocný, pošle práci e-mailem na adresu kubovad@skolazh.cz);  zúčastnit se online výuky dle rozvrhu (MS Teams, pátek 11.12. od 10:55h).

Přírodopis

 • online výuka, pátek, 11.12. od 8:00hod na MS Teams – téma: viry, bakterie
 • pracovní list – viry /žáci obdrželi ve škole v pátek, 4.11./ – vyplňte po online výuce
 • online hodina 11.12. http://meet.google.com/qtp-qwbc-cgi

AJ (skupina P. Bránková)

Online hodina v po 7.12.2020 dle rozvrhu. Tento týden se dobrovolná online hodina ve středu neuskuteční.

Samostatná práce:

 1. Odevzdat pracovní list, 10 vět a udělat zápis z PS Project, strana 73 (2.2. a 2.3.) v termínu do po 7.12.2020  13:30. 
 2. Pracovní sešit Project str. 16 cv. 2a,b, poslech zde:
 3. Pracovní sešit Project str. 17 cv. 5 – napsat věty podle pravdivosti. Termín odevzdání úkolu (2-4) st 9.12.2020 do 8:00.
 4. Učebnice str. 23 cv. 6 – napsat do pracovního sešitu, vyfotit. Termín odevzdání úkolu pá 11.12.2020 do 9:00.

Vše odevzdáváte v prostředí MS TEAMS!!!!!

AJ (J. Mauričová): zadání AJ6_6

online hodina v pondělí: od 11:50 http://meet.google.com/ncx-pjsi-voa

 

DISTANČNÍ VÝUKA od 23.11.2020 do 27.11.2020

ZEMĚPIS

AJ ( skupina p. Mauričová)

Přírodopis:

 • zadání vloženo na MS Teams – opakování jedno a mnohobuněčné organismy, zápis učiva
 • online hodina – pátek, 27.11.2020

Pracovní činnosti  (sk. I. Weinert) – pokyny (ve dvou formátech) zde: Pokyny pro 6. třídu PcČ – verze 2 Pokyny pro 6. třídu PcČ – verze 2

Tělesná výchova 

Pošli fotku z nějaké své sportovní aktivity a popiš, co jsi dělal / a (jaké cviky, kolik jsi ušl / a km a kam jsi došl / a, …) – turistika, cvičení ve venkovní tělocvičně, cvičení doma, … – zaslání na e-mail kratschmerovaj@skolazh.cz je nejpozději do pátku 27. 11. 2020 do 12:00 hodin

Fyzika

V prostředí MS Teams bude probíhat online výuka opět v pátek – tentokrát dne 27. 11. 2020 od 10:55 hodin.

Vhodné ke zhlédnutí: http://zsbrok.cz/wp-content/uploads/MAGNETICK%C3%89-VLASTNOSTI-L%C3%81TEK.pdf

Téma: Indukční čáry magnetického pole, magnetické pole Země; pustit si video s pokusy: https://www.youtube.com/watch?v=lhajAbWNFPM , (je opravdu nutné video zhlédnout!!!)

Práce k odevzdání – vypracovat pracovní list, vyfotit a poslat na adresu kubovad@skolazh.cz nebo odevzdat v prostředí MS Teams do čtvrtka 26.11.2020 do 14 hodin; zadání: F6_prac_list_4

Online test – pátek 27.11. – po online hodině (téma: magn.pole, rozdělení magnetů podle tvaru a původu, popis magnetu, jak magnety navzájem reagují, feromagnetické látky aj.).

Dějepis

V tomto týdnu budeme opakovat dějiny pravěku, čeká nás velký test. V úterý se sejdeme všichni online. Odkaz k připojení najdete v MS Teams. Pročtěte si opakování z učebnice D na str. 26 – 27, ústně si odpovězte na otázky č. 1 – 5, cvičení č. 11 přepište do školního sešitu a spojte pojmy, které k sobě patří. Vyfoťte a uložte v MS Teams. Termín odevzdání: 26.11. 2020. Test proběhne po návratu do školy. Dejte si do pořádku sešity z dějepisu!!!

Jazyk český

Online se sejdeme ve středu a v pátek. V pátek se sejdeme všichni společně, začátek hodiny bude v 9 hodin. Odkazy k připojení najdete v MS Teams. V samostatné práci se budeme věnovat především literatuře.

 • Vzhledem k tomu, že se blíží kontrola čtenářských deníků, nezapomínejte na čtení a zápis do čtenářského deníku. Seznam četby jsem vám již poslala na e maily, také jej najdete v MS Teams. Kontrola proběhne ve škole.
 • V minulém týdnu jsme si hráli s verši, moc se to povedlo, tento týden budeme pokračovat. Haiku, které jste vytvořili, vzorně přepište na bílý papír bez linek o rozměrech 7 x 7 cm. Pište každou básničku na jeden papír. K básničkám vymyslete vlastní ilustraci. Básničky tentokrát neposílejte ke kontrole, donesete je přímo do školy.

______________________________________________________________________

 

DISTANČNÍ VÝUKA od 16.11.2020 do 20.11.2020

Pracovní činnosti  (sk. I. Weinert) – pokyny (ve dvou formátech) zde: Pokyny pro 6. třídu PcČ Pokyny pro 6. třídu PcČ

– náhradní termín pro odevzdání úkolu do PcČ je: úterý 24.11. 12:00-13:00

PcČ (skupina P. Bránková) – vše zadáno v MS Teams; Vyběhněte někam ven, vezměte s sebou mobil (ten stejně u sebe máte skoro pořád) a vyfoťte nějakou zajímavou fotku na téma podzim. Fotku nahrajte do MS Teams. Termín odevzdání je v sobotu 21.11.2020 v 17:00 hodin. Vaše krásné fotky pak vystavíme ve třídě na nástěnku a vyhlásíme soutěž o nejhezčí fotografii na téma podzim. Už se těším na vaše krásné výtvory.

MATEMATIKA

Online hodiny:  dle rozvrhu a naplánovaných schůzek v kalendáři MS Teams v pondělí 16.11.2020 od 10:00 a ve středu 18.11.2020 sk. 2 od 8:00 a sk. 1 od 8:55 ve vytvořených týmech. Připojte se prosím alespoň 5 minut před zahájením výuky. Mějte připravený sešit a učebnici do aritmetiky, pravítko, psací potřeby.

Úkoly z online hodin budou vkládány průběžně po každé online hodině.

Úkol z pondělní online hodiny: Vše zadáno v MS Teams, odevzdat zápis z hodiny, vypracovat z učebnice Aritmetiky cv. 2 na str. 17, odevzdat v prostředí MS Teams v termínu do 18.11.2020 do 8:00 hodin.

 

ZEMĚPIS

 OV opakování zde

datum plnění: 26.11.2020

AJ (skupina P. Bránkové)

Online hodina: dle rozvrhu a naplánované schůzky v kalendáři MS Teams v pondělí 16.11. a ve středu 17.11.2020 dobrovolná online hodina. Připojte se prosím alespoň 5 minut před zahájením výuky. Mějte připravenou učebnici a pracovní sešit Project, školní sešit a pracovní sešit, psací potřeby.

Úkoly z online hodin budou vkládány průběžně po každé online hodině.

 Úkol z online hodiny 16.11.2020 –  vše zadáno v MS Teams, pracovní sešit Project str. 13 cv. 1 + dobrovolné (poslech str. 13 cv. 3a,b), učebnice str. 18 cv. 2 – cvičení přepsat do pracovního sešitu, vyfotit a odevzdat v MS Teams do 18.11.2020 do 8:00.

AJ zadání AJ6_4

online hodina: dle rozvrhu, pondělí od 11:50 http://meet.google.com/xza-ooht-tqb

datum plnění : 20.11.2010

Přírodopis

 • vše na MS Teams /jednobuněčné a mnohobuněčné organismy – zápis, procvičování – buňka/, kontroluji jen zápis /ostatní je k procvičení a ke zhlédnutí/ – datum plnění: 17.11.2020
 • online výuka v pátek, 20.11. od 8:00 hod

Fyzika

V prostředí MS Teams bude probíhat online výuka opět v pátek – tentokrát dne 20. 11. 2020 od 10:55 hodin.

Vhodné ke zhlédnutí: http://zsbrok.cz/wp-content/uploads/MAGNETICK%C3%89-VLASTNOSTI-L%C3%81TEK.pdf

Téma: Indukční čáry magnetického pole; nové video s pokusy: https://www.youtube.com/watch?v=lhajAbWNFPM

Zápis učiva (online hodina 20.11.): F6_zápis_2; zápis je možné si vytisknout a vlepit do sešitu ,,Fyzika Š”, učivo v učebnici: str. 57 – 58.

Slíbený online test – pátek 20.11. – po online hodině (téma: stavba atomu, elektrické pole, elektrování těles – elektrický náboj).

Jazyk český

Online hodiny budeme mít ve středu a v pátek, V pátek budeme rozděleni opět na skupiny, odkazy k připojení najdete v MS Teams.,

Samostatná práce:

 1. Literatura: Japonská haiku –  přečíst básně na straně 56 v čítance a pokusit se vytvořit své dvě haiku instrukce k vytvoření najdete v MS Teams a také ZDE
  1.  Mluvnice: cv. 1a ( a – l) 1b nedělejte. str. 26. Termín odevzdání: 19.11. 2020. Instrukce k práci naleznete ZDE
 2. Ve středu v online hodině očekávejte test : Druhy otázek.

Dějepis

Naše země po odchodu Keltů uč. str. 25, zodpovězte na pracovní list ZDE, uložte a odevzdejte do MS Teams. Termín odevzdání: 19.11. 2020.

___________________________________________________________________________________

DISTANČNÍ VÝUKA od 9.11.2020 do 13.11.2020

MATEMATIKA

Online hodiny:  dle rozvrhu a naplánovaných schůzek v kalendáři MS Teams v pondělí od 10:00 a ve středu sk. 2 od 8:00 a sk. 1 od 8:55 ve vytvořených týmech. Připojte se prosím alespoň 5 minut před zahájením výuky. Mějte připravený sešit do geometrie, zopakujeme si z 5. ročníku převody jednotek hmotnosti.

Úkoly z online hodin budou vkládány průběžně po každé online hodině.

Úkol z online hodiny 9.11.2020 – kdo na hodině nebyl, zajistí si zápis nové látky do sešitu. V termínu do středy 11.11.2020 do 13:00 vypracujete pracovní list  PL5_prevodyjednotekhmotnosti a odevzdáte v termínu v prostředí do MS Teams. Veškeré informace již do MS Teams byly vloženy.

Úkol z online hodiny 11.11.2020 – kdo na hodině nebyl, zajistí si zápis nové látky do sešitu. V termínu do čtvrtka 12.11.2020 do 10:00 vypracujete část pracovního listu č. 6 PL6_prevodyjednotek_souhrn a v termínu do pondělí 16.11.2020 do 9:00 vypracujete celý pracovní list č. 7: PL7_prevodyjednotek_souhrn Vše odevzdáte v termínu v prostředí MS Teams. Veškeré informace již do MS Teams byly vloženy.

ZEMĚPIS

Přírodopis – vše na MS Teams /buňka – zápis, test – mikroskop/, datum plnění: 11.11.2020

online výuka v pátek, 13.11. od 8:00 hod

Fyzika

V prostředí MS Teams bude probíhat online výuka opět v pátek – tentokrát dne 13. 11. 2020 od 10:55 hodin.

Vhodné ke zhlédnutí: http://zsbrok.cz/wp-content/uploads/MAGNETICK%C3%89-VLASTNOSTI-L%C3%81TEK.pdf

Zápis učiva (online hodina 6.11. a 13.11.): F6_zápis_1; zápis je možné si vytisknout a vlepit do sešitu ,,Fyzika Š”, učivo v učebnici: str. 49-55

Práce k odevzdání – vypracovat pracovní list, vyfotit a poslat na adresu kubovad@skolazh.cz nebo odevzdat v prostředí MS Teams do pátku 13.11.2020 do 16 hodin; zadání: F6_prac_list_3

AJ (skupina P. Bránkové)

Online hodina: dle rozvrhu a naplánované schůzky v kalendáři MS Teams v pondělí 9.11. a ve středu 11.11.2020 dobrovolná online hodina. Připojte se prosím alespoň 5 minut před zahájením výuky. Mějte připravenou učebnici a pracovní sešit Project, školní sešit a pracovní sešit, psací potřeby.

Úkoly z online hodin budou vkládány průběžně po každé online hodině.

Úkol z online hodiny 9.11.2020 – kdo na hodině nebyl, zajistí si zápis do školního sešitu – učebnice, strana 15.  Do středy 11.11.2020 do 13:00 vypracovat na str. 14 cv. 2a, 2b. Napsat do pracovního sešitu, nafotit a vše odevzdat v prostředí MS Teams. Veškeré informace již do MS Teams byly vloženy. Odkaz na poslech ke cvičením: zde 

Úkol ze dne 11.11.2020 – kdo nebyl na dobrovolné hodině, vypracuje v pracovním sešitě Project na str. 10 cv. 1 a 3 a na str. 11 cv. 5 a 6 a odevzdá společně s úkolem: Pracovní sešit Project, str. 11 cv. 7 + dobrovolné cvičení str. 10 cv. 2 v prostředí MS Teams v termínu do 13.11.2020 do 10:00

Test Kahoot! – ověření slovní zásoby Instroduction, 1A, 1B, 1C. Test je nutné vypracovat v termínu 12.11.2020 od 9:00 do 10:00.  Následně již nebude test přístupný. Instrukce i zadání vloženo do MS Teams a zasláno emailem.

AJ (skupina J. Mauričové) – zadání AJ6_3

https://elt.oup.com/student/project/level2/unit1/audio?cc=cz&selLanguage=cs

online hodina: dle rozvrhu, pondělí od 11:50 http://meet.google.com/pzv-bdkp-ofv

Dějepis

Na online hodině se sejdeme v úterý v 9 00 h. Odkazy k připojení naleznete v MS Teams. Ve čtvrtek se zaměříme na samostatnou práci Keltové, zadání naleznete také v MS Teamsech, odevzdat bude možné po online hodině! Termín odevzdání: 12.11. 2020.

Jazyk český

Online hodiny budeme mít ve středu a v pátek, V pátek nebudeme rozděleni na skupiny, hodina proběhne společně. Začátek bude v 9 00h. Podklady k připojení naleznete v MS Teams. Samostatná práce:

1) Slohová práce podle osnovy, zadání i osnovu naleznete jednak v MS Teams, jednak ZDE. Termín odevzdání: 11.11. 2020.

2)  Mluvnice: 1a, 2a/str. 8 v pracovním listu č. 5. Ten máte u sebe. Termín odevzdání: 12.11. 2020

Výchova ke zdraví – vše vloženo do MS Teams, ze studijního materiálu vypracovat do sešitu zápis. Po vypracování zápisu budete schopni odpovědět na 3 jednoduché otázky v pracovním listě a dále si zopakujete rodinné vztahy. Pracovní list si můžete vytisknout, popř. vypracovat do sešitu. Vše vyfotit a odevzdat prostřednictvím MS Teams v termínu do čtvrtka 12.11.2020 do 13:00 hod.. PL zde: Funkce rodiny_pracovni-list

Hudební výchova – zopakujte si vše, co jsme si řekli o Národním divadle. Na internetu si vyhledejte alespoň 5 herců, kteří v současné době v ND působí a zapište si tyto jména do sešitu k zápisu, který již máte. Koncem týdne očekávejte Kahoot! na Národní divadlo. O Kahootu budete včas informování jak v MS Teams tak emailem!!!!!

Kahoot! Národní divadlo – test bude nutné vyplnit v období od 12.11.2020 od 10:00 do pátku 13.11.2020 do 14:00. Následně již test nebude přístupný. Instrukce i zadání vloženo do MS Teams a také zasláno emailem.

_______________________________________________________________

DISTANČNÍ VÝUKA od 2.11.2020 do 6.11.2020

MATEMATIKA

Online hodiny:  dle rozvrhu a naplánovaných schůzek v kalendáři MS Teams v pondělí od 10:00 a ve středu sk. 2 od 8:00 a sk. 1 od 8:55 ve vytvořených týmech. Připojte se prosím alespoň 5 minut před zahájením výuky. Mějte připravený sešit do geometrie i aritmetiky, učebnici geometrie a aritmetiky, pravítko, psací potřeby.

Úkoly z online hodin budou vkládány průběžně po každé online hodině.

úkol z online hodiny ze dne 2.11.2020 – Ten, kdo se online výuky nezúčastnil, si zajistí zápis a přepíše do sešitu. Vzorové příklady bez řešení z online hodiny: Online_hodina_02112020 Do úterý 3.11.2020 do 10:00 vypracovat PL č. 4: PL4_slovní úlohy_03112020 a odevzdat v prostředí MS Teams. (odevzdání v MS Teams bude zpřístupněno i po termínu).

úkol z online hodiny ze dne 4.11.2020 – ten, kdo se online výuky nezúčastnil, si zajistí zápis a přepíše do sešitu. Součástí hodiny byl test Kahoot! – pokud ho někdo nevyplnil, bude na příští online hodině zkoušen ústně.  Do pondělí 9.11.2020 si zopakujte výpočty obvodu čtverce, obdélníku, trojúhelníku (vzorečky už byste měli znát zpaměti), procvičte si převody jednotek délky a obsahu.

Na další online hodině nás bude čekat opakování učiva – převody jednotek hmotnosti a objemu.

ZEMĚPIS

OV- zápis do ŠS Svátky

vypracovat do 6.11. a pošli na email: mauricovaj@skolazh.cz

AJ (skupina P. Bránkové)

Online hodina: dle rozvrhu a naplánované schůzky v kalendáři MS Teams v pondělí 2.11. a ve středu 4.11.2020 dobrovolná online hodina. Připojte se prosím alespoň 5 minut před zahájením výuky. Mějte připravenou učebnici a pracovní sešit Project, školní sešit a pracovní sešit, psací potřeby.

Úkoly z online hodin budou vkládány průběžně po každé online hodině.

úkol z online hodiny ze dne 2.11.2020 – Ten, kdo se online výuky nezúčastnil, si zajistí zápis a přepíše do sešitu.  Učebnice str. 12 a 13, 1C – Mickey, Millie and Mut, gramatika přítomný čas prostý (otázky). Do středy  4.11.2020 do 8:00 vypracovat cvičení 5a, 5b na straně 13 učebnice a odevzdat v prostředí MS Teams. (odevzdání v MS Teams bude zpřístupněno i po termínu). Poslech ke cvičení naleznete zde

dobrovolná online hodina 4.11.2020 – procvičování otázek v Present simple. Společně jsme vypracovali cvičení v pracovním sešitě Project str. 8 cv. 1,2,4 a str. 9 cv. 6Kdo se dobrovolné online hodiny nezúčastnil, doplní si všechny cvičení v pracovním sešitě a odevzdá společně s úkolem č. 2 v prostředí MS Teams v termínu do 6.11.2020 do 10:00 hod.

úkol č. 2: pracovní sešit Project, str. 9 cv. 5 a dobrovolný úkol str. 8 cv. 3 (poslech), veškeré zadání je již také v MS Teams. Úkol odevzdat v termínu do 6.11.2020 do 10:00 hodin.

AJ (skupina J. Mauričové)

Zadání AJ6_2

online hodina: dle rozvrhu, pondělí od 11:50:https://meet.google.com/zdw-zjej-qxq?hs=122&authuser=0 , připrav si učebnici, pracovní sešit, psací potřeby!

Úkoly z online výuky zaslat do 6.11. na mauricovaj@skolazh.cz

Přírodopis:

Online hodina: dle rozvrhu, v pátek, 6.11. od 8:00hod v MS Teams, připojení alespoň 5 minut před zahájením výuky. Přichystejte si učebnici, sešit a psací potřeby. Téma: opakování mikroskop, postup při mikroskopování. Zadání dú – pozorování. Nové učivo – buňka.

Fyzika

V prostředí MS Teams bude probíhat online výuka opět v pátek – tentokrát dne 6. 11. 2020 od 10:55 hodin.

Práce k odevzdání – vypracovat pracovní list, vyfotit a poslat na adresu kubovad@skolazh.cz nebo odevzdat v prostředí MS Teams do pátku 6.11.2020 do 14 hodin; zadání: F6_prac_list_2

Český jazyk

Sejdeme se ve středu a v pátek na online hodinách. Odkazy k připojení naleznete v MS Teams. Samostatná práce: Čítanka str. 17 – 19, přečíst text a odpovědět na otázky 1 – 3 pod textem do sešitu z literatury, poslat ke kontrole do čtvrtka 5. 11. 2020. Učebnice str. 124 cv. 3 a 4, do slohového sešitu, poslat ke kontrole do 4. 11. 2020

Dějepis

V  úterý se sejdeme online, odkazy k připojení najdete v MS Teams. Ve čtvrtek nás čeká testík online – předchůdci člověka , samostatná práce – pracovní list –Doba bronzová,  ten vyplňte, vyfoťte a odevzdejte do pátku 6. 11. 2020, opět prostřednictvím MS Teams.

Výtvarná výchova

V prostředí MS Teams ve vytvořeném týmu najdete inspiraci k zadanému úkolu. Předlohy vám budou zaslány jednotlivě na školní email (prijmenij@zszh.cz). Termín odevzdání do pátku 6. 11. 2020 do 10:00 hodin v prostředí MS Teams.

Mimořádná schůzka k zadání VV proběhne dne 3.11.2020 od 8:00 v prostřednictví MS Teams. Pozvánky nahrány do kalendáře v prostředí MS Teams.

_______________________________________________________________________________________________

DISTANČNÍ VÝUKA od 19.10.2020 – 23.10.2020

Matematika

Online hodiny:  dle rozvrhu, v pondělí od 10:00 a ve středu sk. 2 od 8:00 a sk. 1 od 9:00 ve vytvořených týmech v MS Teams Připojte se prosím alespoň 5 minut před zahájením výuky. Mějte připravený sešit do geometrie, učebnici geometrie, pravítko, psací potřeby.

 • Úkoly z online výuky po 19.10.2020  Ten, kdo se online výuky nezúčastnil, si zajistí zápis a přepíše do sešitu. Vzorové příklady bez řešení z online hodiny: Online_hodina_191020. Do úterý 20.10.2020 do 9:00 hod. vypracujte pracovní list a odevzdejte v prostředí MS Teams, (popř. odeslat na email: brankovap@zszh.cz). PL2_obvod_trojuhelniku_201020
 • Úkoly z online výuky st. 21.10.2020 Ten, kdo se online výuky nezúčastnil, si zajistí zápis a přepíše do sešitu. Byla probírána nová látka_opakování 5. třídy (obsah čtverce a obdélníku, převody jednotek obsahu).  Do čtvrtka 21.10.2020 do 12:00 hod. vypracujte pracovní list a odevzdejte v prostředí MS Teams, (popř. odeslat na email: brankovap@zszh.cz): Pracovní list č. 3 _obsah_čtverec, obdélník

AJ (skupina P. Bránkové)

Online hodiny: dle rozvrhu, v pondělí od 11:00 a ve středu od 10:00 ve vytvořeném týmu v MS Teams. Připojte se prosím alespoň 5 minut před zahájením výuky. Mějte připravenou učebnici, pracovní sešit Project a sešity, psací potřeby

 • Úkoly z online výuky po 19.10.2020 Ten, kdo se online výuky nezúčastnil, si vypracuje v pracovní sešitě Project str. 6, 7 cv. 4 a 5, vyfotí a zašle nejpozději do středy 21.10.2020 do 8:00 na email: brankovap@zszh.cz, dále na straně 7 poslechové cvičení 6: poslech ke cvičení máte na CD, které bylo součástí pracovního sešitu.  Vypracované cvičení odevzdáváte v prostředí MS Teams také v termínu do 21.10.2020 do 8:00. Na středeční hodinu zopakovat slovíčka 1B, řadové číslovky, měsíce v roce a dny v týdnu.
 • Úkoly z online výuky st. 21.10.2020 Ten, kdo se online výuky nezúčastnil, si přečte a přeloží článek z učebnice str. 11 cv. 8. Do pracovního sešitu si vypracuje cvičení 8b, a pracovní list č. 2: Worksheet 2 _present simple odkaz k poslechu zde

Úkoly odevzdáváte v prostředí MS Teams.

AJ (skupina J. Mauričové)

Zeměpis

Jazyk český

Online hodiny: středa   1. skupina 8 00 – 9 00           2. skupina 9 00 – 10 00, pátek     1. skupina     9 00 – 9 30        2. skupina     9 30 – 10 00, odkazy k připojení naleznete v Teams.

Učivo: Ve středu mluvnice – v pátek sloh, v pondělí samostatná práce uč. str. 17 cv. 5a.  V úterý uč. literatury str.12 – 13, přečíst text a písemně odpovědět do sešitu z literatury, odpovědi vyfotit a poslat do Teams.

Dějepis

Online hodina – úterý 9 00 – 10 00 Eneolit, odkazy k připojení v Teams.

Čtvrtek: samostatná práce, odeslat ke kontrole do 22.10. 2020  OSMISMĚRKA

Fyzika

V prostředí MS Teams bude probíhat online výuka opět v pátek – tentokrát dne 23.10.2020 od 11 hodin.

Práce k odevzdání – vypracovat pracovní list, vyfotit a odevzdat v prostředí MS Teams  (nebo poslat na adresu kubovad@skolazh.cz) do 22.10.2020 do 14 hodin; zadání: F6_prac_list_1

____________________________________________________________________________

 

DISTANČNÍ VÝUKA od 14.10.2020 – 19.10.2020

Přírodopis

 1. online výuka: pátek, 16.10.2020 od 8:00 hod – připojte se tímto odkazem: http://meet.google.com/nsz-mvdw-imd

2. do výuky si připravte: učebnici, sešit, psací potřeby,

3. úkol: vytvoř potravní řetězec /informace dostanete v online výuce/, foto úkolu pošli do úterý, 20.10.2020 do 12:00 na: vojcakovas@skolazh.cz

Matematika

14.10.2020 – V prostředí MS Teams bude probíhat online výuka pro jednotlivé skupiny dle rozvrhu. První skupina od 8:00 hod., druhá skupina od 9:00 hod. ve vytvořených týmech. Připojte se prosím alespoň 5 minut před zahájením výuky. Mějte připravený sešit do geometrie, učebnici geometrie, pravítko, psací potřeby.

Úkoly z online výuky: Ten, kdo se online výuky nezúčastnil, si zajistí zápis z hodiny a doplní do sešitu. Do pátku 16.10. do 12:00 vypracujte pracovní list a odevzdejte v prostředí MS Teams, (popř. odeslat na email: brankovap@zszh.cz) : Pracovní list č. 1_obvod_ctverec_obdelnik_trojuhelnik_16102020 

Anglický jazyk (skupina P. Bránkové)

14.10.2020 – V prostředí MS Teams proběhne od  10:00 online výuka ve vytvořeném týmu. Připojte se prosím alespoň 5 minut předem před zahájením výuky. Mějte připravenou učebnici Project, pracovní sešit Project, sešity a psací potřeby.

Úkoly z online výuky: Pracovní sešit Project – str. 6 cv. 4, str. 7. cv. 5. , slovíčka 1B, pracovní list na present simple_vložen do prostředí MS Teams. Vše odevzdat do pondělí 19.10.2020 do 8:00 hod. v prostředí MS Teams (popř. na email:brankovap@zszh.cz)

Anglický jazyk (skupina J. Mauričová)

Jazyk český

V tomto týdnu se sejdeme ve středu a v pátek online, ve čtvrtek při samostatné práci si přečtěte text na str. 41 -43 a ústně si odpovězte na otázky u textu. V pátek budeme s textem pracovat v online výuce.

Dějepis

V dějepise proveďte zápis z Teams, bližší informace naleznete ve zprávách.

Předcházející

Další