Rozvrh online výuky od 18. 1. 2021

 

1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina
pondělí M ČJ CH AJ
úterý Z RJ ČJ AJ M
středa F M OV* D *sudý týden, v 2. pol. střídání s VZ
čtvrtek F ČJ CH AJ HV/VV
pátek M RJ D ČJ* * příprava na přijímačky – nepovinná


Měsíční plán na leden: 2021_01

Týden od 18. do 22. ledna 2021

Anglický jazyk

Výuka bude probíhat podle nového rozvrhu, angličtinu máme v pondělí 5. h, v úterý 4. h a ve čtvrtek 4. h. Úkoly budu zadávat na hodinách, pozvánky očekávejte vždy ráno.

Chemie

V tomto týdnu bude výuka probíhat podle nového rozvrhu, chemii máme v pondělí a ve čtvrtek 3 h, pozvánky budu posílat vždy ráno.

Matematika

V týdnu 18.1.-22.1. budeme průběžně opakovat výrazy, počítat rovnice, soustavy rovnic a začneme probírat úlohy o společném pohybu. Samostatná práce bude zadávána v online hodinách. Odkazy na připojení najdete v poště.

Zeměpis

Přírodopis:

 • online výuka, po, stř, na: http://meet.google.com/bas-egzn-ojn
 • pondělí – opakování – příprava na test, křemičitany
 • středa – test /informace ne výuce/, úvod horniny

Občanská výchova

Ruský jazyk – číst a přeložit str.53/9a) – “Moje oblíbené místo,,

Jazyk český

V tomto týdnu se v pondělí a ve čtvrtek se budeme věnovat mluvnici, v úterý literatuře, v pátek pak přípravě k přijímacím zkouškám. Samostatná práce bude zadávána na online hodinách. Odkazy k připojení naleznete ve své poště.

Dějepis

V dějepise se setkáme online ve středu a v pátek. Budeme se věnovat období Protektorátu Čechy a Morava. Odkazy k připojení naleznete ve své poště.

Výtvarná výchova

Tento týden se budeme věnovat fotografování. Bližší informace obdržíte v online hodině, která se uskuteční ve čtvrtek. Odkazy k připojení naleznete ve své poště.

Fyzika

Online výuka – ve středu a ve čtvrtek dle rozvrhu hodin, pozvánku dostanete e-mailem; budete potřebovat psací potřeby, sešit školní, pracovní, kalkulačku, UČEBNICI.

Téma: Střídavý proud. Pokusy.

Video (zhlédnout): https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=Z1xKEf8FiYY

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Týden od 11. do 15. ledna 2021

Matematika – Úkoly na týden 11.1. – 15.1. vypracujte, podepište a pošlete do 15.1. 2021, zadání zde: Lomené výrazy – rovnice, soustavy rovnic – metoda dosazovací

Fyzika

Online výuka – čtvrtek 14. 1. 2021 od 8 hodin, pozvánku dostanete e-mailem; na výuku si opět připrav učebnici (fotografie pokusů).

Téma: Elektromagnetická indukce – 2. část (učebnice pro 9.r., str. 28 – 32)

Vhodná videa s vysvětlením – OPĚT zhlédnout PŘED online výukou: 1.video https://www.youtube.com/watch?v=JuKCCrmjY6s;

2.video https://www.youtube.com/watch?v=IPbgRV_9R2I

Práce k odevzdání – pracovní list vypracovat, vyfotit a poslat na adresu kubovad@skolazh.cz do čtvrtka 14. 1. 2021 do 14 hodin

Zadání: F9_prac_list_do_14_1_2021

Anglický jazyk – informace jsou zde: AJ_01_11

Chemie

Vzhledem k tomu, že začínáme nové učivo, úkol na tento týden vám zadám na online hodině (budeme si muset nejprve něco vysvětlit a procvičit). Počítejte s tím, že online hodinu (v úterý od 9.00) zahájíme krátkým opakovacím testíkem na reakce, podobným úkolu, který jste v Google učebně měli první lednový týden. A přikládám seznam referátů na 2. pololetí – první měly být odevzdány 4. ledna! Referáty do chemie9A

úkol po online hodině: CH_01_14

Jazyk český

Milí deváťáci, online se sejdeme v pondělí a ve čtvrtek. Odkazy k připojení a rozdělení do skupin naleznete ve své poště.

Samostatná práce pro tento týden.

1) literatura: pracovní list zde, termín odevzdání: čtvrtek 14.1. 2021

2) sloh: životopis – 2a/113 vytvořte tabulku podle vzoru na PC, pište ve Wordu nebo je překreslete do sešitu a pište rukou. Termín odevzdání: úterý 12.1. 2021.

Dějepis

Milí deváťáci, online se sejdeme ve středu. Budeme se zabývat obdobím 2. světové války Odkazy k připojení naleznete ve své poště.

Samostatná práce pro tento týden: Válka mimo Evropu II, termín odevzdání: pátek 15.1. 2021, podklady pro práci naleznete ve své poště po online hodině.

Zeměpis

Přírodopis

Ruský jazyk

1) zapsat do sešitu časování slovesa – “moci”

2) PS str.33/ cvič. 5 a), b), c), d), e)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Týden od 4. do 8. ledna 2021

Ruský jazyk

1)učebnice str. 48, číst článek Kdo jde?

2) opakování slovíček

3)PS. str. 32, cv. 3, 4, odeslat ke kontrole do 7. 1. 2021.

Anglický jazyk – informace jsou zde: AJ_01_04

Chemie 

 • všechny pokyny najdete zde: CH_01_04
 • pozor, změna online hodiny na úterý od 9.00

Zeměpis

Přírodopis

 • online výuka v pondělí, 4.1.2021: http://meet.google.com/gxx-pqqq-hwj
 • téma: opakování oxidy /práce bude zadaná po online výuce/, nové učivo: uhličitany, sírany.
 • termín plnění zadané práce bude upřesněný v online výuce.

Matematika – pokyny najdete zde: Pokyny pro vypracování 9.AB Lomené výrazy 02 Lomené výrazy 02

Fyzika

Online výuka – čtvrtek 7. 1. 2021 od 8 hodin, pozvánku dostanete e-mailem; na výuku si připrav učebnici (fotografie pokusů)

Téma: Elektromagnetická indukce (učebnice pro 9.r., str.28 – 32)

Vhodná videa s vysvětlením – zhlédnout PŘED online výukou: 1. video https://www.youtube.com/watch?v=JuKCCrmjY6s;

2. video https://www.youtube.com/watch?v=IPbgRV_9R2I

Práce k odevzdání – pracovní list vypracovat, vyfotit a poslat na adresu kubovad@skolazh.cz do čtvrtka 7. 1. 2021 do 14 hodin

Zadání: F9_prac_list_do_7_1_2021

Jazyk český

Milí deváťáci, online se sejdeme v pondělí a ve čtvrtek. Odkazy k připojení naleznete ve své poště. V pondělí se budeme věnovat ohebným slovním druhům. Samostatná práce: literatura: 1)čítanka str.32 – 33, Souboj + odpovědi na otázky 1 – 4 písemně, odevzdat do 5.1. 2021 do 16 00. Mluvnice: 2) 6a /42 – společná kontrola proběhne v online hodině ve čtvrtek, 3)  jazykový rozbor str. 42 – poslat ke kontrole do čtvrtka 7. 1. 2021.

Příprava na přijímací zkoušky proběhne opět v úterý. Odkazy k připojení naleznete ve své poště.

Dějepis

V tomto týdnu se budeme věnovat počátku druhé světové války. Sejdeme se opět ve středu, odkazy k připojení naleznete ve své poště. Podklady k samostatné práci naleznete ve své poště po středeční online hodině.

 

___________________________________________________________________

 

Měsíční plán na listopad: listop_9A

Nesplněné úkoly z distanční výuky mají žáci možnost doplnit nejpozději do 11. 12. 2020

Týden od 23. do 27. listopadu 2020

Anglický jazyk – pokyny: AJ_11_23

Chemie – pokyny jsou zde: CH_11_23

Matematika – pokyny najdete zde: Pokyny pro vypracování 9.AB Násobení lomených výrazů Násobení lomených výrazů

ZEMĚPIS

Pracovní činnosti

– pokyny (ve dvou formátech) zde: Pokyny pro 9.AB PcČ – 2. verze Pokyny pro 9.AB PcČ – 2. verze

– platí pouze pro žáky, kteří neodevzdali výrobek v pátek 20.11.2020

Ruský jazyk:

 • PS str. 25, cvičení 7, 8 – psát celé věty
 • opakovat slovíčka 2. lekce
 • zapsat do sešitu – zájmeno: čí, učebnice str. 38
 • online výuka: 27.11.2020

Přírodopis

 • tento týden bez online hodiny
 • úkoly: 1) zhlédněte výukové video – od úvodu po prvky, sulfidy už ne https://www.youtube.com/watch?v=sL8Me-xwcas
 •             2) do sešitu si vypiš ostatní prvky – máme pouze zlato. Vypracuj stručný zápis podle následující osnovy: název, značka, vlastnosti, využití, výskyt. Zdroj zápisu: učebnice, str. 26 – 27.
 •             3) vypracujte následující prac.list /piš do textu nebo do sešitu – neopisuj celé, pouze chybějící pojmy či odpovědi na otázky/. Vše řádně označte číslem, či písmenem příslušného cvičení. PL zde opakování_prvky
 • ofocený zápis a vypracovaný PL pošlete na: vojcakovas@skolazh.cz do 26.11.2020. Dodržujte termíny.

Fyzika

Online výuka – čtvrtek 26.11.2020 od 8 hodin, pozvánku dostanete e-mailem.

Téma: Výsledný elektrický odpor rezistorů zapojených za sebou a vedle sebe – kombinovaná zapojení – řešení fyz.úloh

Vhodná videa s vysvětlením: https://www.youtube.com/watch?v=81N2h9K56TAhttps://www.youtube.com/watch?v=4ajlxW4e7kU

Práce k odevzdání – pracovní list vypracovat, vyfotit a poslat na adresu kubovad@skolazh.cz do čtvrtka 26.11.2020 do 14 hodin

Zadání: F9_prac_list_do_26_11_2020

 

Tělesná výchova – děvčata

Pošli fotku z nějaké své sportovní aktivity a popiš, co jsi dělala (jaké cviky, kolik jsi ušla km a kam jsi došla, …) – turistika, cvičení ve venkovní tělocvičně, cvičení doma, … – zaslání na e-mail kratschmerovaj@skolazh.cz je nejpozději do pátku 27. 11. 2020 do 12:00 hodin

Dějepis

V tomto týdnu se sejdeme online ve středu. Odkazy k připojení naleznete ve své poště. Budeme se věnovat období 30. let minulého století. Tentokrát se podíváme do Sovětského svazu. V tomto týdnu si dejte do pořádku sešity z dějepisu, vlepte zápisy a pracovní listy, které jste psali na papíry. Zadání samostatné práce naleznete ve své poště, termín odevzdání 27. 11. 2020.

Jazyk český

V pondělí a ve čtvrtek se sejdeme online, opět rozděleni do skupin. Odkazy k připojení naleznete ve své poště. V tomto týdnu si dejte do pořádku veškeré zápisy z období distanční výuky. V samostatné práci věnujte  čtenářským deníkům, kontrola proběhne v prvním prosincovém týdnu ve škole.  Samostatná práce z mluvnice: cv. 3 str. 31, termín odevzdání 25.11. 2020.

 

________________________________________________________________________________

Týden od 16. do 20. listopadu 2020

Anglický jazyk – všechny informace jsou zde: AJ_11_16

Chemie – informace pro tento týden jsou zde: CH_11_16

Připomínám, že online hodina bude ve středu výjimečně už od 8.00

MATEMATIKA – úlohy (ve dvou formátech) zde: Pokyny pro vypracování 9.AB Krácení lomených výrazů – kopie Krácení lomených výrazů – kopie

Pracovní činnosti – pokyny (ve dvou formátech) zde: Pokyny pro 9.AB PcČ Pokyny pro 9.AB PcČ

ZEMĚPIS

Přírodopis

Občanská výchova:

 • práce s textem – učebnice str. 10,11 – přečti nebo si prohlédni prezentaci Islam
 • vypracuj následující online cvičení – výslednou tabulku vyfoť a pošli do 19.11.2020 na vojcakovas@skolazh.cz
 • 1. cvičení: https://testi.cz/testy/nabozenstvi/islam-3./

Fyzika

Online výuka – čtvrtek 19.11.2020 od 8 hodin, pozvánku dostanete e-mailem.

Téma: Výsledný elektrický odpor rezistorů zapojených za sebou a vedle sebe – řešení fyz.úloh

Vhodná videa s vysvětlením: https://www.youtube.com/watch?v=81N2h9K56TAhttps://www.youtube.com/watch?v=4ajlxW4e7kU

Práce k odevzdání – pracovní list vypracovat, vyfotit a poslat na adresu kubovad@skolazh.cz do čtvrtka 19.11.2020 do 14 hodin

Zadání: F9_prac_list_do_19_11_2020

Ruský jazyk:

 • PS str. 30, 31/slovíčka 2.lekce, ty bez hvězdiček
 • PS str. 24, cvičení 5a), 5b) – poslat do 19.11. do 8:00 hod na kuncovaz@skolazh.cz
 • online výuka: 20.11.2020

Dějepis

Ve středu se sejdeme na online hodině, odkazy k připojení naleznete ve své poště, tématem  bude Německo v době 30 let. Samostatná práce: Přečtěte si text v učebnici na straně 34 a proveďte zápis (Fašismus v Itálii), ten pošlete ke kontrole, termín odevzdání: 20. 11. 2020

Český jazyk

Sejdeme se na online hodinách v pondělí a ve čtvrtek. Odkazy k připojení naleznete ve své poště, budeme opět pracovat ve skupinách, rozdělení tam naleznete také. Samostatná práce: Práce s textem: 1) čítanka str. 26 – 27, odpověď na otázky 1 –  3, 2)udělejte si zápis o Karlu Čapkovi do sešitu z literatury (zelený text), termín odevzdání 19. 11. 2020.

Finanční gramotnost

V úvodních hodinách jste se seznámili s tím, co jsou peníze a jaké máme platební prostředky. Na základě toho, co již víte, budete schopni vyplnit tento pracovní list: PL1

Vašim úkolem bude zjistit, podle čeho pozná nevidomý nebo slabozraký člověk, jakou bankovku drží v ruce. Nápovědu naleznete zde nebo zde 

Pracovní list včetně vypracovaného úkolu zašlete nejpozději do  20.11.2020 do 10:00 hod. na email: brankovap@zszh.cz 

 

 

_____________________________________________________________

 

Týden od 9. do 13. listopadu 2020

Anglický jazyk – všechny informace najdete zde: AJ_11_09

Chemie – informace jsou zde: CH_11_09

ZEMĚPIS

Fyzika

Online výuka – čtvrtek 12.11.2020 od 8 hodin, pozvánku dostanete e-mailem.

Téma: Výsledný elektrický odpor rezistorů zapojených vedle sebe (str.150 – 152), vhodné video: https://www.youtube.com/watch?v=mvfu4nKg0sc

Práce s textem (v prac. listu): Zdroje elektrického napětí; ke zhlédnutí: https://www.youtube.com/watch?v=8YhL2jy310g

Práce k odevzdání – pracovní list vypracovat, vyfotit a poslat na adresu kubovad@skolazh.cz do čtvrtka 12.11.2020 do 15 hodin; s odesláním počkejte až po online výuce, kde si vysvětlíme nové téma  – budete ho potřebovat k řešení jednoho úkolu v prac. listu.

zadání: F9_prac_list_do_12_11_2020

 

Matematika – všechny informace najdete zde: Pokyny pro vypracování – 9.AB Rozšiřování lomených výrazů Mnohočleny a rozklad 01 Příprava na přijímačky 1

Ruský jazyk:

 • učebnice – přepsat str. 31, budoucí čas slovesa být
 • PS str. 23/cv. 3,4, – poslat do 12.11. do 8:00 hod na kumcovaz@skolazh.cz
 • online výuka: 13.11.2020

Přírodopis

Dějepis

Ve středu se sejdeme na online hodině, tématem budou totalitní státy. Samostatná práce se bude týkat prezentace Co nás proslavilo. Prezentaci vám pošlu ve středu po online hodině. Úkoly k prezentaci naleznete ZDE.

Jazyk český

Online hodiny proběhnou v pondělí a čtvrtek, tentokrát nebudete rozděleni na skupiny.

Samostatná práce:

 1. Mluvnice: cv. 10 a, b, c, d na str. 24 v učebnici. Termín odevzdání: středa 11.11. 2020 – 16 00h.
 2. Literatura: Poslech povídky Jasnovidec, napsat odpovědi do pracovního listu ZDE, poslat ke kontrole. Odkazy k povídce naleznete v pondělí ve své poště. Termín odevzdání: pátek 13.11. 2020 – 16 00 h.
 3. K přijímacím zkouškám: online hodina v úterý, odkaz k připojení i pracovní list naleznete ve své poště. (Platí pro přihlášené žáky.)

Hudební výchova

Práce na zadaných prezentacích: termín odevzdání: pátek 13.11. 2020. Bližší informace v pondělní online hodině.

————————————————————————————————————————————–

Týden od 2. do 6. listopadu 2020

Ruský jazyk – vypracuj následující úkoly. Vypracuj zadání z PS – na čtvrtek, 5.11.2020 – do 8:00 hod. Pošli na: kuncovaz@skolazh.cz

Uč str. 20 – přepsat do sešitu sloveso – vědět, zvát

Uč. str. 30 – číst článek

PS str. 18/ 19a) doplnit slova podle uč.str. 26/ cv. 20a)

Matematika- všechny informace najdete zde: Pokyny pro vypracování 9.AB – kopie součin docx – kopie součin docx – kopie – kopie

Anglický jazyk – všechno najdete zde: AJ_11_02

Chemie – všechny informace jsou zde: CH_11_02

ZEMĚPIS

Přírodopis

a) online výuka: pondělí, 2.11. od 10:55 http://meet.google.com/ioz-caer-nax

b) téma hodiny: opakování /mineralogie – úvod/, vlastnosti nerostů 1 https://www.youtube.com/watch?v=YeCtIDKzmrU 

     vlastnosti nerostů 2 https://www.youtube.com/watch?v=oW3nMimLrrw

c) vypracuj PL minerál_úvod_dú  do 6.11.2020 do 8:00 hod a pošli na: vojcakovas@skolazh.cz

Občanská výchova /14 denní úkol/

a) zhlédni videosnímek – KŘESŤANSTVÍ https://www.youtube.com/watch?v=5-n8qcw9KQQ

b) vypracuj:  PL křetanství a pošli do 13. 11. 2020 na: vojcakovas@skolazh.cz

Jazyk český

V pondělí a ve čtvrtek se sejdeme na online hodinách. Odkazy k připojení najdete ve své poště. Samostatná práce  mluvnice: cv. 2/23, 4/23, 9/23, poslat ke kontrole do 4.11. 2020, sloh 14 a/ 106.Vyber si jedno z témat, vymysli osnovu a podle ní vytvoř příběh, osnovu i příběh nezapomeň poslat ke kontrole do 6.11, do 15 00 h, rozsah práce 1- 2 str. A5.

Dějepis

Samostatná práce: Hospodářská krize – přečíst text na stranách 32 – 33, doplnit zápis ZDE, zapsat do sešitu, poslat ke kontrole nejpozději do pátku 6. 11. 2020 – 14 00, online hodina ve středu – odkazy k připojení naleznete ve své poště.

Fyzika

Online výuka – čtvrtek 5.11.2020 od 8 hodin, pozvánku dostanete e-mailem.

Téma: Výsledný elektrický odpor rezistorů zapojených za sebou (str. 146 – 147)

Práce k odevzdání – pracovní list vypracovat, vyfotit a poslat na adresu kubovad@skolazh.cz do pátku 6.11.2020 do 12 hodin; s odesláním počkejte až po online výuce, kde si vysvětlíme nové téma  – budete ho potřebovat k řešení posledního úkolu v prac. listu.

zadání: F9_prac_list_do_6_11_2020

Výtvarná výchova

Tento týden se budeme věnovat podzimnímu tématu. Návod a instrukce naleznete ZDE.

________________________________________________________________________________________________

 

Týden od 19. do 23. října

Ruský jazyk: pokyny najdete zde – RJ 19.10. – 23.10. 2020

Anglický jazyk: zadání a informace zde – AJ_10_19

Chemie: pokyny jsou zde – CH_10_19

Matematika: pokyny najdete zde – Pokyny pro vypracování 9.AB  Rozklad na součin 9AB

Zeměpis

Přírodopis:

 1. online výuka: http://meet.google.com/iwj-qhvz-vmw19.10. od 11:00 hod
 2. online test /úvod do geologie – pojmy/:  spuštěn ihned po online výuce na cca 10 min. https://docs.google.com/forms/d/1M86AP8ePxaaQOqA9NKP_IIGPyTrYjTQUBPffkqaqRu4/edit#responses
 3. na výuku si přichystejte učebnici, sešit, psací potřeby, před výukou se podívejte na následující krátké upoutávky: https://www.youtube.com/watch?v=EjEVIH46WnU   a                                             https://www.youtube.com/watch?v=mOT3pD4Mwo8&t=1s
 4. doplnění k zápisu do sešitu – stavba krystalu 2_3 struktura krystalů

Jazyk český 9

Online hodiny

Pondělí: 1. skupina 8  00– 8 30 mluvnice,  2. skupina 8 30 – 9 00 mluvnice, čtvrtek: 1. skupina 9 00 – 9 30 literatura,   2. skupina 9 30 – 10 00 literatura, odkazy k připojení naleznete ve své poště.

Úterý: samostatná práce uč. str. 20 cv. 3a. Přepsat do sešitu mluvnice, poslat ke kontrole do středy 21.10. 2020. Pátek: samostatná práce, zaslat ke kontrole do pátku 23.10. 2020  viz pracovní list ZDE,   

Dějepis 9

Online hodina: Avantgarda – umělecké směry, středa. 12 00, odkaz k připojení naleznete v poště.

Samostatná práce: Dokončit zápis ZDE vytisknout nebo přepsat do sešitu, poslat ke kontrole do pátku 23.10. 2020, uč. 30 – 31.

Fyzika

Online výuka – čtvrtek 22.10.2020 od 8 hodin, pozvánku dostanete e-mailem.

Práce k odevzdání – pracovní list vypracovat, vyfotit a poslat na adresu kubovad@skolazh.cz do 22.10.2020 do 14 hodin; zadání: F9_prac_list_Ohm_zákon_převody

 

__________________________________________________________________

Úkoly na týden od 12. do 16. října

Ruský jazyk – zadání je zde: RJ

odkaz na online výuku, pátek, 16.10.2020 http://meet.google.com/qsc-bfmm-bnd

Matematika – zadání je zde: Pokyny pro vypracování 9.A Mnohočleny – všechny početní úkony Vzorce č. I, II, III – procvičování

Anglický jazyk – zadání je zde: AJ_10_12

Chemie – zadání je zde: CH_10_12

Fyzika – vypracovat úkoly z prac.listu, který byl rozdán ve škole; řešení vyfotit a poslat e-mailem do pátku 16.10.2020 do 14 hodin na e-mail kubovad@skolazh.cz; ve čtvrtek 15.10. bude online hodina, pozvánka: http://meet.google.com/gsv-jbxf-ttd (nezapomeňte si připravit pracovní sešit, kalkulačku, psací potřeby a zopakovat si značky fyz.veličin U, I, R – téma: Ohmův zákon – řešení fyz.úloh)

Zeměpis

Přírodopis: vypracovat pracovní list: Geologické vědy a využití geologie, doplnit text pod tabulkou – tou, kterou jsme doplňovali v hodině. Naučit se na test – geolog.vědy /pojmy/ – proběhne ihned po online hodině, která se koná v pondělí, 19.10.                                                             Lze pracovat s: https://chapes.cz/game.php

Kontrola plnění: pátek, 16.10.2020 do 8:00hod. prostřednictvím e-mailu: vojcakovas@skolazh.cz                                                                                                           Upozorňuji, že pokud se do příští online výuky někdo přihlásí pod jiným jménem, nebude do hodiny vpuštěn a jeho neúčast bude označena jako absence! 

Jazyk český a dějepis

V tomto týdnu se sejdeme dvakrát online, podrobnosti s pozvánkou naleznete ve své poště, v pátek nezapomeňte odevzdat slohový úkol, podrobnosti opět v emailu.(cvičení 8/105 do slohového sešitu, práci nafoťte)

V dějepise vypracujte pracovní list, který jste obdrželi v minulém týdnu, nezapomeňte opět poslat ke kontrole, a to do pátku 16 00h.

 

Předcházející