Rozvrh online výuky

 

1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina
pondělí CH ČJ M AJ HV/VV
úterý RJ ČJ F VP* *lichý týden
středa CH AJ D M
čtvrtek F D M RJ OV* *sudý týden
pátek ČJ M AJ Z


Měsíční plán na duben: 2021_04

TÝDEN 12. 4. – 16. 4. 2021

ČESKÝ JAZYK

ZEMĚPIS

ANGLIČTINA

Matematika

Online výuka bude v pondělí, ve středu, ve čtvrtek a v pátek – dle rozvrhu hodin; pozvánky dostanete e-mailem. Budete vždy potřebovat psací potřeby, školní a pracovní sešity, rýsovací potřeby, kalkulačku; učebnice ALGEBRY, GEOMETRIE.

Témata: 1. Mnohočleny – procvič. učiva 2. Vzorce – pokračování 3. Konstrukční úlohy

Přírodopis

Chemie

 • online hodina – pondělí 12. 4. 2021 – od 8:00 hodin – http://meet.google.com/njk-vdsn-csc …. Reakce, zákony, stechiometrické koeficienty
 • online hodina – středa 14. 4. 2021 – od 8:00 hodin – http://meet.google.com/vab-spde-pdr …. Reakce + opakovací test
 • zaslání zápisu ke kontrole nejpozději v pátek 16. 4. 2021 do 15:00 hodin na kratschmerovaj@skolazh.cz

  Dějepis

  • online hodina – středa 14. 4. 2021 – od 10:00 hodin – http://meet.google.com/nce-nafq-vst  ….  1. světová válka – úvod
  • online hodina – čtvrtek 15. 4. 2021 – od 8:55 hodin – http://meet.google.com/tav-ayow-hqj1. světová válka – Trojspolek, Trojdohoda
  • zaslání zápisu ke kontrole nejpozději v pátek 16. 4. 2021 do 15:00 hodin na kratschmerovaj@skolazh.cz

  Fyzika 

  Výtvarná výchova

  • online hodina – pondělí 29. 3. 2021 – http://meet.google.com/kam-swrx-feoJarní květina (tulipán, narcis, bledule, sněženka, petrklíč) dle skutečné předlohy
  • zaslání práce nejpozději v pátek 16. 4. 2021 do 15:00 hodin na kratschmerovaj@skolazh.cz

  Náprava

  Ruský jazyk

  Milí osmáci v tomto týdnu se budeme věnovat především práci s textem, počítejte se čtením na známky. Čeká nás i překlad textu. Odkazy k připojení naleznete ve své poště.

   

  TÝDEN 5. 4. – 9. 4. 2021 (Velikonoční pondělí 5. 4.)

  ČESKÝ JAZYK

  Ruský jazyk

  Milí osmáci, v úterý se budeme věnovat opakování probraného učiva. V pátek pak nové slovní zásobě. Odkazy k připojení naleznete ve své poště.

  Matematika

  Online výuka bude ve středu, čtvrtek a v pátek – dle rozvrhu hodin; pozvánky dostanete e-mailem. Budete vždy potřebovat psací potřeby, školní a pracovní sešity, rýsovací potřeby, kalkulačku; učebnice ALGEBRY, GEOMETRIE.

  Témata: 1. Mnohočleny 2. Jednoduché konstrukce, množiny bodů dané vlastnosti 3. Vzorce – odvození – pokračování.

  Přírodopis

  • online výuka, vždy na: http://meet.google.com/azr-iyxs-nwk
  • úterý, 6.4.: opakování – práce svalu. Svaly hlavy, trupu a končetin.
  • čtvrtek,8.4.: Procvičování učiva, příprava na test. Oběhová soustava – úvod.

  Občanská výchova

  ANGLIČTINA

  ZEMĚPIS

  Chemie

  • online hodina – pondělí 5. 4. 2021 – od 8:00 hodin – není (Velikonoce)
  • online hodina – středa 7. 4. 2021 – od 8:00 hodin – http://meet.google.com/vab-spde-pdr …. Reakce, opakování vzorců
  • zaslání zápisu ke kontrole nejpozději v pátek 9. 4. 2021 do 15:00 hodin na kratschmerovaj@skolazh.cz

   Dějepis

   • online hodina – středa 7. 4. 2021 – od 10:00 hodin – http://meet.google.com/nce-nafq-vst  ….   Habsburská monarchie po roce 1848 – shrnutí
   • online hodina – čtvrtek 8. 4. 2021 – od 8:55 hodin – http://meet.google.com/tav-ayow-hqjopakovací test (Habsburská monarchie po roce 1848) … Opakování Evropa po roce 1815
   • zaslání zápisu ke kontrole nejpozději v pátek 9. 4. 2021 do 15:00 hodin na kratschmerovaj@skolazh.cz

   Fyzika

   • online hodina – úterý 6. 4. 2021 – od 10:00 hodin – http://meet.google.com/tkt-ahop-gzaZměny skupenství – var, kapalnění – shrnutí, opakování
   • online hodina – čtvrtek 8. 4. 2021 – od 8:00 hodin – http://meet.google.com/cno-zttn-hku ... opakovací test (změny skupenství) Spalovací motory
   • zaslání zápisu ke kontrole nejpozději v pátek 9. 4. 2021 do 15:00 hodin na kratschmerovaj@skolazh.cz

   Výtvarná výchova

   • online hodina – pondělí 5. 4. 2021 – není (Velikonoce)
   • zaslání práce nejpozději v pátek 2. 4. 2021 do 15:00 hodin na kratschmerovaj@skolazh.cz

   Náprava

   TÝDEN 29. 3. – 2. 4. 2021 (Velikonoční prázdniny 1. 4. – 2. 4., 5. 4.)

   ČESKÝ JAZYK

   • PONDĚLÍ – samostatná práce – vše v e-mailu
   • ÚTERÝ – samostatná práce – práce s textem – vše v e-mailu

   Ruský jazyk

   Milí osmáci, v úterý se budeme věnovat opakovaní probraného učiva. Odkazy k připojení naleznete ve své poště.

   Matematika

   Online výuka bude v pondělí a ve středu – dle rozvrhu hodin; pozvánky dostanete e-mailem. Budete vždy potřebovat psací potřeby, školní a pracovní sešity, rýsovací potřeby, kalkulačku; učebnice ALGEBRY, GEOMETRIE.

   Témata: 1. Mnohočleny 2. Jednoduché konstrukce, množiny bodů dané vlastnosti 3. Vzorce – odvození – 1.část

   Přírodopis

   ANGLIČTINA

   Chemie

    Dějepis

    • online hodina – středa 31. 3. 2021 – od 10:00 hodin – http://meet.google.com/nce-nafq-vst  ….  Habsburská monarchie po roce 1848 
    • online hodina – čtvrtek 1. 4. 2021 – od 8:55 hodin – není (Velikonoční prázdniny)
    • zaslání zápisu ke kontrole nejpozději v pátek 2. 4. 2021 do 15:00 hodin na kratschmerovaj@skolazh.cz

    Fyzika 

    • online hodina – úterý 30. 3. 2021 – od 10:00 hodin – http://meet.google.com/tkt-ahop-gzaZměny skupenství – var, kapalnění
    • online hodina – čtvrtek 1. 4. 2021 – od 8:00 hodin – není (Velikonoční prázdniny)
    • zaslání zápisu ke kontrole nejpozději v pátek 2. 4. 2021 do 15:00 hodin na kratschmerovaj@skolazh.cz

    Hudební výchova

    • online hodina – pondělí 29. 3. 2021 – http://meet.google.com/kam-swrx-feoSpirituály – hudba amerických otroků
    • zaslání práce nejpozději v pátek 2. 4. 2021 do 15:00 hodin na kratschmerovaj@skolazh.cz

    Náprava

    TÝDEN 22. 3. – 26. 3. 2021

    ČESKÝ JAZYK

    1) online hodiny:

    ZEMĚPIS

    ANGLIČTINA

    Přírodopis

    Matematika

    Online výuka bude v pondělí, ve středu, ve čtvrtek a v pátek – dle rozvrhu hodin; pozvánky dostanete e-mailem. Budete vždy potřebovat psací potřeby, školní a pracovní sešity, rýsovací potřeby, kalkulačku; učebnice ALGEBRY, GEOMETRIE.

    Témata: 1. Mnohočleny – vytýkání před závorku, 2. Mnohočleny – procvič. učiva, 3. Jednoduché konstrukce, množiny bodů dané vlastnosti

    Práci  k odevzdání vypracovat, vyfotit a poslat na adresu kubovad@skolazh.cz do 24.3.2021 do 15 hodin – zadání:  M8_prac_list_do_24_3_2021

    Občanská výchova

    Chemie

    • online hodina – středa 24. 3. 2021 – od 8:00 hodin – http://meet.google.com/vab-spde-pdr …. opakovací test (vlastnosti některých sloučenin), PL (vzorce) … Reakce
    • zaslání zápisu ke kontrole nejpozději v pátek 26. 3. 2021 do 15:00 hodin na kratschmerovaj@skolazh.cz

    Dějepis

    • online hodina – středa 24. 3. 2021 – od 10:00 hodin – http://meet.google.com/nce-nafq-vst  …. Opakovací test ( Vývoj některých zemí po roce 1848) …. Habsburská monarchie po roce 1848 
    • online hodina – čtvrtek 25. 3. 2021 – od 8:55 hodin – http://meet.google.com/tav-ayow-hqjHabsburská monarchie po roce 1848
    • zaslání zápisu ke kontrole nejpozději v pátek 26. 3. 2021 do 15:00 hodin na kratschmerovaj@skolazh.cz

    Fyzika 

    • online hodina – úterý 23. 3. 2021 – od 10:00 hodin – http://meet.google.com/tkt-ahop-gzaVyužití energie slunečního záření + úkoly v učebnici 
    • online hodina – čtvrtek 25. 3. 2021 – od 8:00 hodin – http://meet.google.com/cno-zttn-hku  …. Změny skupenství – tání, tuhnutí, vypařování
    • zaslání zápisu ke kontrole nejpozději v pátek 26. 3. 2021 do 15:00 hodin na kratschmerovaj@skolazh.cz

    Výtvarná výchova

    • online hodina – pondělí 22. 3. 2021 – http://meet.google.com/kam-swrx-feoVelikonoční výzdoba
    • zaslání práce nejpozději v pátek 26. 3. 2021 do 15:00 hodin na kratschmerovaj@skolazh.cz

    Náprava

    Ruský jazyk – v tomto týdnu se budeme zabývat, určováním času, překladem textu a opakováním azbuky, připomínám znalost slovíček z předcházejících lekcí. Odkazy k připojení naleznete ve své poště.

    Informatika – pokyny najdete zde: Informatika 8.AB (22.3.-31.3.2021)

    TÝDEN 15. 3. – 19. 3. 2021

    ČESKÝ JAZYK

    1) online hodiny:

    Přírodopis

    ZEMĚPIS

    ANGLIČTINA

    Chemie

    Dějepis

    • online hodina – středa 17. 3. 2021 – od 10:00 hodin – http://meet.google.com/nce-nafq-vst  …. Vývoj po roce 1848 
    • online hodina – čtvrtek 18. 3. 2021 – od 8:55 hodin – http://meet.google.com/tav-ayow-hqjVývoj po roce 1848 – shrnutí
    • zaslání zápisu ke kontrole nejpozději v pátek 19. 3. 2021 do 15:00 hodin na kratschmerovaj@skolazh.cz

    Fyzika 

    Matematika

    Online výuka bude v pondělí, ve středu, ve čtvrtek a v pátek – dle rozvrhu hodin; pozvánky dostanete e-mailem. Budete vždy potřebovat psací potřeby, školní a pracovní sešity, rýsovací potřeby, kalkulačku; učebnici ALGEBRY, GEOMETRIE.

    Témata: 1. Mnohočleny – vytýkání před závorku, 2. Mnohočleny – procvič. učiva, 3. Jednoduché konstrukce, množiny bodů dané vlastnosti

    Práci  k odevzdání vypracovat, vyfotit a poslat na adresu kubovad@skolazh.cz  – zadání:  bude zadána v online hodině.

    Hudební výchova

    • online hodina – pondělí 15. 3. 2021 – http://meet.google.com/kam-swrx-feo – Opakování (test na konci hodiny) – jazz, klasicismus, romantismus
    • zaslání práce nejpozději v pátek 19. 3. 2021 do 15:00 hodin na kratschmerovaj@skolazh.cz

    Náprava

     

    TÝDEN 8. 3. – 12. 3. 2021

    Ruský jazyk – Tento týden se budeme zabývat určováním času, naučíme se báseň a přeložíme si další text. Odkazy k připojení naleznete ve své poště. V týdnu proběhne také prověřování znalostí slovní zásoby ze 4. lekce.

    ČESKÝ JAZYK

    1) online hodiny:

    ZEMĚPIS

    ANGLIČTINA

    PRACOVNÍ ČINNOSTI

    • jarní výzdoba – podrobnosti vysvětleny v hodině, poslat na mail do 12. 3.

    Ruský jazyk

    Milí osmáci, čeká nás další porce nových slov, budeme časovat sloveso učit se, Poslechneme si a přeložíme další pohádku, čeká Vás i samostatná práce. Odkazy k připojení naleznete ve své poště.

     

     

    Přírodopis

    Občanská výchova

    Matematika

    Online výuka bude výjimečně v úterý – 5.vyuč.hodina, pak jako obvykle ve středu, ve čtvrtek a v pátek – dle rozvrhu hodin; pozvánky dostanete e-mailem. Budete vždy potřebovat psací potřeby, školní a pracovní sešity, rýsovací potřeby, kalkulačku; učebnici ALGEBRY, GEOMETRIE.

    Témata: 1. Mnohočleny – procvičování. 2. Válec – slovní úlohy. 3. Vzájemná poloha dvou kružnic – konstr. úlohy. 4. Vytýkání před závorku.

    Video: https://www.youtube.com/watch?v=OKKBh3tyrT8

    Práci  k odevzdání vypracovat, vyfotit a poslat na adresu kubovad@skolazh.cz  – bude zadána v online hodinách.

    Chemie

    Dějepis

    Fyzika 

    • online hodina – úterý 9. 3. 2021 – od 10:00 hodin – http://meet.google.com/tkt-ahop-gzaVnitřní energie – příklady z čebnice
    • online hodina – čtvrtek 11. 3. 2021 – od 8:00 hodin – http://meet.google.com/cno-zttn-hku  …. Teplo
    • zaslání zápisu ke kontrole nejpozději v pátek 12. 3. 2021 do 15:00 hodin na kratschmerovaj@skolazh.cz

    Výtvarná výchova

    • online hodina – pondělí 8. 3. 2021 – není – Nakreslete obrázek jarní přírody libovolnou technikou
    • zaslání práce nejpozději v pátek 12. 3. 2021 do 15:00 hodin na kratschmerovaj@skolazh.cz

    Náprava

    ————————————————————————————————

    TÝDEN 1. 3. – 5. 3. 2021

    ČESKÝ JAZYK

    1) online hodiny:

    Angličtina

    Zeměpis

    Přírodopis

    Ruský jazyk

    Milí osmáci, čeká nás pátá lekce. Seznámíme se s určováním hodin, budeme se zabývat čtením textů a zopakujeme si slovní zásobu. Připomínám znalost slovíček  4. lekce.

    Matematika

    Online výuka bude v pondělí, ve středu, ve čtvrtek a v pátek – dle rozvrhu hodin; pozvánky dostanete e-mailem. Budete vždy potřebovat psací potřeby, školní a pracovní sešity, rýsovací potřeby, kalkulačku; učebnici ALGEBRY, GEOMETRIE.

    Témata: 1. Mnohočleny (sčítání, odčítání, násobení jednočlenem) – procvičování. 2. Válec – slovní úlohy. 3. Násobení dvojčlenu dvojčlenem 4. Vzájemná poloha dvou kružnic – dokončení; zápis: M8_VZÁJ_POL_DVOU_KRUŽNIC

    Video: https://www.youtube.com/watch?v=OKKBh3tyrT8

    Práci  k odevzdání vypracovat, vyfotit a poslat na adresu kubovad@skolazh.cz  – bude zadána v online hodinách.

    Chemie
    • online hodina – středa 3. 3. 2021 – od 8:00 hodin – http://meet.google.com/vab-spde-pdr …. Oxidy
    • zaslání zápisu ke kontrole nejpozději v pátek 5. 3. 2021 do 15:00 hodin na kratschmerpvaj@skolazh.cz

    Dějepis

    Fyzika 

    • online hodina – úterý 2. 3. 2021 – od 10:00 hodin – http://meet.google.com/tkt-ahop-gzaopakovací test (Polohová a pohybová energie) … Vnitřní energie
    • online hodina – čtvrtek 4. 3. 2021 – od 8:00 hodin – http://meet.google.com/cno-zttn-hku  …. Vnitřní energie
    • zaslání zápisu ke kontrole nejpozději v pátek 5. 3. 2021 do 15:00 hodin na kratschmerpvaj@skolazh.cz

    Hudební výchova

    • online hodina – pondělí 1. 3. 2021 – od 11:50 hodin – http://meet.google.com/kam-swrx-feoRomantismus … zadání úkolu v online hodině
    • zaslání práce nejpozději v pátek 5. 3. 2021 do 15:00 hodin na kratschmerpvaj@skolazh.cz

    Náprava

    TÝDEN 22. 2. – 26. 2. 2021

    ČESKÝ JAZYK

    1) online hodiny:

    Angličtina

    Zeměpis

    Informatika 8.AB – pokyny najdete zde: Informatika 8.AB (25.1.-5.2.2021) – nové pokyny Informatika 8AB (22.2. – 5.3. 2021)

    Přírodopis

    Matematika

    Online výuka bude v pondělí, ve středu, ve čtvrtek a v pátek – dle rozvrhu hodin; pozvánky dostanete e-mailem. Budete vždy potřebovat psací potřeby, školní a pracovní sešity, rýsovací potřeby, kalkulačku; učebnici ALGEBRY, GEOMETRIE.

    Témata: 1. Mnohočleny (sčítání, odčítání) – procvičování.  2. Válec – slovní úlohy. 3. Násobení mnohočlenu jednočlenem.

    Zápis: doplní si žáci, kteří nemají splněno; M8_zápis_MNOHOČLENY_+_-

    Práci  k odevzdání vypracovat, vyfotit a poslat na adresu kubovad@skolazh.cz  – bude zadána v online hodinách.

    Volba povolání 

    Online výuka bude v úterý dle rozvrhu hodin, pozvánky dostanete e-mailem.

    Téma: Atlas školství – nabídka oborů v okr. Jeseník. Testové úlohy – vhodné webové stránky.

    Občanská výchova

    • téma: netolismus – sam.práce, zadání je zde: netolismus
    • plnění úkolu: 10.3.2021
    Chemie
    • online hodina – středa 24. 2. 2021 – od 8:00 hodin – http://meet.google.com/vab-spde-pdr …. Halogenidy – opakování, Oxidy
    • zaslání zápisu ke kontrole nejpozději v pátek 26. 2. 2021 do 15:00 hodin na kratschmerpvaj@skolazh.cz

    Dějepis

    Fyzika 

    • online hodina – úterý 23. 2. 2021 – od 10:00 hodin – http://meet.google.com/tkt-ahop-gzaPolohová a pohybová energie – příklady
    • online hodina – čtvrtek 25. 2. 2021 – od 8:00 hodin – http://meet.google.com/cno-zttn-hku  ….Polohová a pohybová energie – příklady
    • zaslání zápisu ke kontrole nejpozději v pátek 26. 2. 2021 do 15:00 hodin na kratschmerpvaj@skolazh.cz

    Výtvarná výchova

    • online hodina – pondělí 22. 2. 2021 – od 11:50 hodin – http://meet.google.com/kam-swrx-feo … zadání úkolu v online hodině
    • zaslání práce nejpozději v pátek 26. 2. 2021 do 15:00 hodin na kratschmerpvaj@skolazh.cz

    Tělesná výchova – děvčata

    • udělej 20 dřepů na čas (vyzkoušej si dřepy aspoň ve třech dnech a pak se pokus je udělat co nejrychleji) – čas s fotografii pošli nejpozději v pátek 26. 2. 2021 do 15:00 hodin na kratschmerpvaj@skolazh.cz

    Náprava

    Ruský jazyk

    V tomto týdnu se budeme věnovat nové slovní zásobě. Procvičíme si tvoření vět. Poslechneme si příběhy v ruském jazyce a přeložíme si je.Samostatná práce: přepis slovíček PS str. 43/44.Odkazy k připojení naleznete ve své poště.

    TÝDEN 15. 2. – 19. 2. 2021

    ČESKÝ JAZYK

    1) online hodiny:

    Angličtina

    Zeměpis

    Ruský jazyk

    Milí osmáci,  v tomto týdnu se budeme věnovat především práci s texty, jejich překladu a časování sloves. Čeká nás také testík prověření znalostí. Odkazy k připojení naleznete ve své poště.

    Přírodopis

    Chemie

    Dějepis

    Fyzika 

    Hudební výchova

    Matematika

    Online výuka bude v pondělí, ve středu, ve čtvrtek a v pátek – dle rozvrhu hodin; pozvánky dostanete e-mailem. Budete vždy potřebovat psací potřeby, školní a pracovní sešity, rýsovací potřeby, kalkulačku; učebnici ALGEBRY, GEOMETRIE.

    Témata: 1. Mnohočleny (sčítání, odčítání). 2. Válec – slovní úlohy. 3. Hodnota výrazu. 

    Zápis: M8_zápis_MNOHOČLENY_+_-

    Práci  k odevzdání vypracovat, vyfotit a poslat na adresu kubovad@skolazh.cz  do 17. 2. 2021 – zadání: M8_list_do_17_2_2021

     

    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

    TÝDEN 1. 2. – 5. 2. 2021

    Angličtina

    ZEMĚPIS

    Přírodopis

    pátek – výuka: http://meet.google.com/fsd-rqff-bsr

    výuuka vždy na: http://meet.google.com/mjw-octq-xys

    ČESKÝ JAZYK

    1) online hodiny:

    Chemie

    Dějepis

    • online hodina – středa 3. 2. 2021 – od 10:00 hodin – http://meet.google.com/nce-nafq-vst  …. Průmyslová revoluce
    • online hodina – čtvrtek 4. 2. 2021 – od 8:55 hodin – http://meet.google.com/tav-ayow-hqj opakovací test (Průmyslová revoluce) … Klasicismus
    • zaslání zápisu ke kontrole nejpozději v pátek 5. 2. 2021 do 15:00 hodin na kratschmerpvaj@skolazh.cz

    Fyzika 

    Výtvarná výchova

    Ruský jazyk – Milí osmáci, v tomto týdnu se budeme věnovat překladu textu, opakování slovní zásoby. Odkazy k připojení naleznete ve své poště.

    Matematika

    Online výuka bude v pondělí, ve středu, ve čtvrtek a v pátek – dle rozvrhu hodin; pozvánky dostanete e-mailem. Budete vždy potřebovat psací potřeby, školní a pracovní sešity, rýsovací potřeby, kalkulačku; učebnici ALGEBRY, GEOMETRIE.

    Témata: 1. Vzájemná poloha dvou kružnic. 2. Válec – výpočet objemu a povrchu, slovní úlohy. 3. Hodnota výrazu. 

    Zápis: objem válce  M8_zápis_VÁLEC_objem ; povrch válce M8_válec_zápis_povrch

    Práci  k odevzdání vypracovat, vyfotit a poslat na adresu kubovad@skolazh.cz  – zadání: prac_list_do_3_2_2021

    Volba povolání

    Online výuka bude v úterý dle rozvrhu hodin; pozvánky dostanete e-mailem. Pro tento nový předmět si zaveďte nový sešit (formát A5, číslo 540 nebo 560).

     

    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

    TÝDEN 25. 1. – 28. 1. 2021

    Angličtina

    ZEMĚPIS
    • učebnice str. 44 – otázky a úkoly k opakování 2, 4, 5, 6, 7, 8 – do pátku pošlete na mail

    PRACOVNÍ ČINNOSTI

    • projekt
    ČESKÝ JAZYK

    1) online hodiny:

    Matematika

    Online výuka bude v pondělí, ve středu a ve čtvrtek – dle rozvrhu hodin; pozvánky dostanete e-mailem. Budete vždy potřebovat psací potřeby, školní a pracovní sešity, rýsovací potřeby, kalkulačku; učebnici ALGEBRY, GEOMETRIE.

    Témata: 1.  Mocniny – procvičování. 2. Hodnota výrazu. 3. Vzájemná poloha kružnice a přímky. 4. Vzájemná poloha dvou kružnic.

    Práci  k odevzdání vypracovat, vyfotit a poslat na adresu kubovad@skolazh.cz do středy 27.1.2021 do 16h; zadání: M8_list_do_27_1_2021

    Občanská výchova

    Přírodopis

    Informatika – pokyny najdete zde: Informatika 8.AB – pokyny

    Ruský jazyk – Milí osmáci, v úterý se budeme věnovat časování sloves, ve čtvrtek si zopakujeme slovní zásobu. Odkazy k připojení naleznete ve své poště.

    Chemie

    Dějepis

    Fyzika 

    • online hodina – úterý 26. 1. 2021 – od 10:00 hodin – http://meet.google.com/tkt-ahop-gzavýpočet příkladů na téma Výkon
    • online hodina – čtvrtek 28. 1. 2021 – od 8:00 hodin – http://meet.google.com/cno-zttn-hku  ….
    • výpočet příkladů na téma Výkon
    • zaslání zápisu ke kontrole nejpozději ve čtvrtek 28. 1. 2021 do 15:00 hodin na kratschmerpvaj@skolazh.cz

    Hudební výchova

    TÝDEN 18. 1. – 22. 1. 2021

    Angličtina

    ZEMĚPIS
    ČESKÝ JAZYK

    1) online hodiny:

    Chemie

    Dějepis

    Fyzika 

    Výtvarná výchova

    Matematika

    Online výuka bude v pondělí, ve středu, ve čtvrtek a v pátek – dle rozvrhu hodin; pozvánky dostanete e-mailem. Budete vždy potřebovat psací potřeby, školní a pracovní sešity, rýsovací potřeby, kalkulačku; učebnici ALGEBRY, GEOMETRIE.

    Témata: 1.  Mocniny – početní operace – další typy úloh. 2. Výraz, hodnota výrazu. 3. Vzájemná poloha kružnice a přímky.

    Práci  k odevzdání vypracovat, vyfotit a poslat na adresu kubovad@skolazh.cz – zadána bude v online výuce.

    Přírodopis

    • online výuka: út, pá – vždy na: http://meet.google.com/fsd-rqff-bsr
    • úterý: opak.lichokopytníci, sudokopytníci /prezentace žáků/
    • pátek: dokončení: kopytníci/prezentuje Andreas, Adéla/, primáti

    Výchova ke zdraví

    Ruský jazyk

    Milí osmáci, online se setkáme v úterý a ve čtvrtek. Budeme se věnovat číslům, letopočtům a číslovkám a jejich užití v ruštině. Odkazy k připojení naleznete ve své poště.

     

    __________________________________________________________________

    TÝDEN 11. 1. – 15. 1. 2021

    Angličtina

    Zeměpis

    Ruský jazyk

    Milí osmáci, online se sejdeme ve čtvrtek.  Odkazy k připojení naleznete v poště. Samostatná práce: 1) opakování slovní zásoby PS str. 33,                              2) PL zde, nezapomeňte poslat ke kontrole do středy 13.1. 2021

    Matematika

    Online výuka bude ve čtvrtek 14. 1. 2021 (od 10h) a v pátek 15. 1. 2021 (od 8:55h), pozvánky dostanete e-mailem. Budete vždy potřebovat psací potřeby, školní a pracovní sešity, rýsovací potřeby, kalkulačku; učebnici ALGEBRY.

    Téma: 1.  Mocniny – početní operace – další typy úloh. 2. Výraz, hodnota výrazu.

    Práce k odevzdání vypracovat, vyfotit a poslat na adresu kubovad@skolazh.cz:

    1. zadání do středy 13. 1. 2021 (případně do čtvrtka  14.1. – po online výuce) do 16 hodin; M8_list_do_13_1_2021

    2. zadání do pátku 15. 1. 2021 do 14 hodin; VYPRACOVAT PO ONLINE VÝUCE; M8_list_do_15_1_2021

    ČESKÝ JAZYK

    1. online hodiny:

    2. úkoly:

    • učebnice str. 43/9a,b – vypracování do pátku 15.1.2021 do 12:00

    Přírodopis

    Chemie

    1. online hodina – pondělí 11. 1. 2021 od 11:50 hodin – http://meet.google.com/njk-vdsn-csc
    2. videa pro doplnění – https://www.youtube.com/watch?v=opvVm8x2dwUhttps://www.youtube.com/watch?v=p-pd2oi7YCU  
    3. úkol – pomocí online hodiny, videa a učebnice na straně 46 – 48 si udělej zápis na téma “Vlastnosti prvků, Vodík” – termín vypracování zápisu a zaslání na e-mail kratschmerovaj@skolazh.cz je nejpozději do pátku 15. 1. 2021 do 12:00 hodin

    Dějepis

    1. online výuka – středa 13. 1. 2021 od 10:00 hodin – http://meet.google.com/nce-nafq-vst
    2. úkol – výpisky do sešitu z online hodiny a učebnice z kapitoly “Velká francouzská revoluce” strana 47 -48 (je to zbytek z minulého týdne) a “Napoleonské války” strana 49 (jen úvod) – termín odevzdání a zaslání na e-mail kratschmerovaj@skolazh.cz je nejpozději do pátku 15. 1. 2021 do 12:00 hodin

    Fyzika

    1. online hodina – úterý 12. 1. 2021 od 10:00 hodin – http://meet.google.com/tkt-ahop-gza
    2. videa pro doplnění výuky – https://www.youtube.com/watch?v=omHXD3WHfkchttps://www.youtube.com/watch?v=JvHh7Y2ph8M
    3. úkol – výpisky do sešitu z online hodiny a učebnice z kapitoly “Práce při zvedání tělesa kladkami” strana 17 – 19 – termín odevzdání a zaslání na e-mail kratschmerovaj@skolazh.cz je nejpozději do pátku 15. 1. 2021 do 12:00 hodin

    ____________________________________________________________

    TÝDEN 4. 1. – 8. 1. 2021

    ČESKÝ JAZYK

    1. online hodiny:

    2. úkol bude zadán v pondělní hodině, vypracování do pátku 8.1.2021 do 12:00

    Angličtina

    Zeměpis

    Občanská výchova a Výchova ke zdraví

    • OV – Ov 8AB
    • Vz – VZ 8AB
    • zadané úkoly – zadáno v týdnu od 14.12.2020, pošlete do pátku, 8.1.2021 na: vojcakova@skolazh.cz

    Přírodopis

    • online výuka: úterý, 5.1.2021 http://meet.google.com/rip-csvr-dra
    • prezentace savci: kytovci, chobotnatci /prezentuje Adriana, Natali/
    • pracovní list – ploutvonožci a kytovci /obdrželi jste ve škole/ vyplníte a pošlete do 7.1.2021  /čtvrtek/ na: vojcakovas@skolazh.cz

    Chemie

    1. online hodina – pondělí 4. 1. 2021 od 11:50 hodin – http://meet.google.com/njk-vdsn-csc
    2. video – https://www.youtube.com/watch?v=W0NUm6DYKFA
    3. test – vypracuj a odešli test, který je na téma “Složení roztoků a jejich výpočty” (nezapomeň si nejdříve tuto kapitolu zopakovat !!!) – https://forms.gle/A5gbAqBiFdKRjgy56
    4. úkol – pomocí online hodiny, videa a učebnice na straně 32 – 33 si udělej zápis na téma “Prvky a periodická soustava prvků” – termín vypracování zápisu a zaslání na e-mail kratschmerovaj@skolazh.cz je nejpozději do pátku 8. 1. 2021 do 12:00 hodin, do tohoto termínu také vypracuj a odešli test

    Dějepis

    1. online výuka – středa 6. 1. 2021 od 10:00 hodin – http://meet.google.com/nce-nafq-vst
    2. test – vypracuj a odešli test, který je na téma “České národní obrození” (nezapomeň si nejdříve tuto kapitolu zopakovat !!!) – https://forms.gle/eD6tLz5ANYK1gSgp6
    3. úkol – výpisky do sešitu z online hodiny a učebnice z kapitoly “Velká francouzská revoluce” strana 44 -46 (je to jen část) – termín odevzdání a zaslání na e-mail kratschmerovaj@skolazh.cz je nejpozději do pátku 8. 1. 2021 do 12:00 hodin, do tohoto termínu také vypracuj a odešli test

    Fyzika

    1. online hodina – úterý 5. 1. 2021 od 10:00 hodin – http://meet.google.com/tkt-ahop-gza
    2. test – vypracuj a odešli test, který je na téma “Práce” (nezapomeň si nejdříve tuto kapitolu zopakovat !!!) – https://forms.gle/bUt5j6hFpGRBNQZf9
    3. úkol – výpisky do sešitu z online hodiny + počítané příklady – termín odevzdání a zaslání na e-mail kratschmerovaj@skolazh.cz je nejpozději do pátku 8. 1. 2021 do 12:00 hodin, do tohoto termínu také vypracuj a odešli test

    Matematika

    Online výuka bude ve čtvrtek 7. 1. 2021 (od 10h) a v pátek 8. 1. 2021 (od 8:55h), pozvánky dostanete e-mailem. Budete vždy potřebovat psací potřeby, školní a pracovní sešity, rýsovací potřeby, kalkulačku; učebnici ALGEBRY.

    Opakování: Mocniny – násobení a dělení mocnin, sčítání a odčítání mocnin

    Nové téma: Mocniny – umocňování mocniny, součinu, zlomku

    Práce k odevzdání vypracovat, vyfotit a poslat na adresu kubovad@skolazh.cz:

    1. zadání do středy 6. 1. 2021 (případně do čtvrtka 7.1. – po online výuce) do 16 hodin; M8_list_do_6_1_2021

    2. zadání do pátku 8. 1. 2021 do 14 hodin; VYPRACOVAT PO ONLINE VÝUCE; M8_list_do_8_1_2021

    Ruský jazyk

    Milí osmáci, v tomto týdnu se sejdeme online ve čtvrtek. Budete rozděleni do skupin. Odkazy k připojení s rozdělením do skupin naleznete ve své poště. V úterý se věnujte samostatné práci a to: PS cv. 9/27 Kolik je komu let? – pro vypracování použijte  i učebnici str. 31 – žlutý text. Vypracované cvičení pošlete ke kontrole do 5.1. 2021 do 16 00 hod. Nezapomeňte si zopakovat počítání do 100, názvy dnů v týdnu – budeme s nimi pracovat ve čtvrtek.

     

     

    ________________________________________________________________

    TÝDEN 14. 12. – 18. 12. 2020

    ANGLIČTINA

    ZEMĚPIS

    ČESKÝ JAZYK

    1. online hodiny:

    2. PL na pondělí: _Vsestranny-jazykovy-rozbor—8-rocnik

    3. úkol na pátek bude zadán po pondělní online hodině

    Občanská výchova

    • učivo a úkoly naleznete zde: Ov 8AB

    Výchova ke zdraví

    • učivo a úkoly naleznete zde: VZ 8AB

    Přírodopis

    • online výuka – úterý, 15.12. http://meet.google.com/qix-agkg-hmu
    • prezentace na téma: savci: šelmy medvědovité, ploutvonožci, kytovci
    • pracovní list /obdrželi jste ve výuce/ – šelmy – vypracujte do pátku, 18.12. a pošlete na: vojcakovas@skolazh.cz – ne jinam. Dodržujte termín plnění /tj.18.12./.
    • prezentace: ploutvonožci Prezentace-Ploutvonožci (1) (3)

    Chemie

    1. online hodina – pondělí 14. 12. od 11:50 hodin – http://meet.google.com/njk-vdsn-csc
    2. úkol – příklady z online hodiny, překreslit a vyplnit tabulku z učebnice na straně 15 – Složení roztoků (výpočty) – termín vypracování zápisu a zaslání na e-mail kratschmerovaj@skolazh.cz je nejpozději do pátku 18. 12. 2020 do 12:00 hodin

    Dějepis

    1. online výuka – středa 16. 12. od 10:00 hodin – http://meet.google.com/nce-nafq-vst
    2. úkol – výpisky do sešitu z učebnice – dokončit kapitolu České národní obrození + opakování z učebnice na straně 43 – termín odevzdání a zaslání na e-mail kratschmerovaj@skolazh.cz je nejpozději do pátku 18. 12. 2020 do 12:00 hodin

    Fyzika

    1. online hodina – úterý 15. 12. od 10:00 hodin – http://meet.google.com/tkt-ahop-gza
    2. úkol – výpisky do sešitu z online hodiny + příklady z učebnice str. 16 cvičení 3 (Práce, výkon) – termín odevzdání a zaslání na e-mail kratschmerovaj@skolazh.cz je nejpozději do pátku 18. 12. 2020 do 12:00 hodin

    Matematika

    Online výuka bude ve čtvrtek 17. 12. 2020 (od 10h) a v pátek 18. 12. 2020 (od 8:55h) , pozvánky dostanete e-mailem. Budete vždy potřebovat psací potřeby, školní a pracovní sešity, kalkulačku; učebnici ALGEBRY.

    Téma: Opakování – obvod a obsah kruhu – slovní úlohy, využití Pythag. věty

    Nové téma: Pravidla pro počítání s mocninami

    Práce k odevzdání vypracovat, vyfotit a poslat na adresu kubovad@skolazh.cz:

    1. zadání do středy 16. 12. 2020 do 14 hodin; M8_list_do_16_12_2020

    2. zadání do pátku 18. 12. 2020 do 16 hodin; vloženo po online výuce: M8_list_do_18_12_2020

    RUSKÝ JAZYK

    Milí osmáci, v tomto týdnu se sejdeme na online hodině opět ve čtvrtek 17.12. 2020, začneme ve 11 50h. Pozvánku očekávejte ve své poště.

    V tomto týdnu si zopakujeme ruské číslovky, zatím umíte počítat do 20. Čeká nás počítání do 100. Pořádně si projděte prezentaci ZDE . Zopakujte si počítání do 20, snažte se naučit i vyšší číslovky dle prezentace.  Samostatná práce: cv.5ab a 6ab na str. 26 v pracovním sešitě.  Úkoly vypracovávejte až po seznámení se s prezentací. Termín odevzdání: 16.12. 2020

    _______________________________________________________________

    TÝDEN 30. 11. – 4.12. 2020

    ČESKÝ JAZYK

    1. online hodiny:

    2. úkoly budou zadány po pondělní hodině

    ANGLIČTINA

    • online hodina ve středu – https://meet.google.com/ted-mrxe-zvu
    • úkol – doplnit všechny zápisy a úkoly, co jste neodevzdali
    • slovesa – past simple, past participle (prvních 30)

    ZEMĚPIS

    Přírodopis: online výuka, 1.12.2020http://meet.google.com/cpt-ewho-uij /prezentace: Tereza, Veronika H., Sára/

    Občanská výchova: pokyny najdete zde Občanská výchova 8

    Matematika

    Online výuka bude ve čtvrtek 3. 12. 2020 (od 10h) a v pátek 4. 12. 2020 (od 8:55h), pozvánky dostanete e-mailem. Budete vždy potřebovat psací potřeby, školní a pracovní sešity, MFCH tabulky, kalkulačku; učebnici GEOMETRIE.

    Téma: Využití Pythagorovy věty  – procvičování, obvod a obsah kruhu – slovní úlohy

    Obvod kruhu, obsah kruhu; zápis: M8_zápis_obvod_KRUH ; zápis: M8_zápis_obsah_KRUH

    Práce k odevzdání vypracovat, vyfotit a poslat na adresu kubovad@skolazh.cz:

    1. zadání do středy 2. 12. 2020 do 14 hodin; M8_list_na_2_12_2020

    2. zadání do pátku 4. 12. 2020 do 14 hodin; M8_list_do_4_12_2020

    Ruský jazyk

     

    Samostatná práce

    1) PS str. 13/ cv. 1 Nezapomeňte poslat ke kontrole do čtvrtka 3.12. 2020.

    2) Do slovníčku přepište psací azbukou slovíčka ZDE, ke slovíčkům připište jejich český význam. Slovíčka se naučte. Překlad slovíček najdete v pracovním sešitě na str. 24.  Nezapomeňte poslat ke kontrole do čtvrtka 3.12. 2020.

    Chemie

    1. online hodina – pondělí 30. 11. od 11:50 hodin http://meet.google.com/njk-vdsn-csc
    2. podívej se na následující video – https://www.youtube.com/watch?v=xaR3cKXqEcA&list=TLPQMjkxMTIwMjCvq-u-4PAesg&index=2
    3. úkol – výpisky do sešitu z online hodiny – Rozložení elektronů v obalu – termín vypracování zápisu a zaslání na e-mail kratschmerovaj@skolazh.cz je nejpozději do pátku 4. 12. 2020 do 12:00 hodin, tento termín platí i pro test
    4. vypracuj test, který se sám odešle po použití okénka ODESLAT – https://forms.gle/X5WEUtqdw88JSV6QA

    Dějepis

    1. online výuka – středa 2. 12. 2020 není
    2. úkol – výpisky do sešitu z učebnice str. 35 – 39 (Osvícenství) – termín odevzdání a zaslání na e-mail kratschmerovaj@skolazh.cz je nejpozději do pátku 4. 12. 2020 do 12:00 hodin, tento termín platí i pro test
    3. vypracuj test, který se sám odešle po použití okénka ODESLAT – https://forms.gle/DB43B3MUFCTL8KWq6

    Fyzika

    1. online hodina – úterý 1. 12. od 10:00 hodin http://meet.google.com/tkt-ahop-gza
    2. podívej se na videa – https://www.youtube.com/watch?v=KXGlPyTktnk     https://www.youtube.com/watch?v=goM2hIpkt2k
    3. úkol – výpisky do sešitu z učebnice str. 175 -180 (Rozklad světla optickým hranolem a Barva těles) – termín odevzdání a zaslání na e-mail kratschmerovaj@skolazh.cz je nejpozději do pátku 4. 12. 2020 do 12:00 hodin

    Doučování ČJ (týká se domluvených žáků)

    ve středu 2. 12. od 10:00 hodin – odkaz pro připojení – http://meet.google.com/rfq-wgmo-mdp

    TÝDEN 23.11. – 27.11. 2020

    Informatika – vypracujte do 27.11.2020: Pokyny k úloze z informatiky 8.AB Pokyny k úloze z informatiky 8.AB

    ČESKÝ JAZYK

    1. online hodiny:

    2. úkoly:

    • do pátku 27.11. do 12:00 učebnice str. 29/1 – písemně do sešitu, vyfotit, poslat na email
    • v pátek 27.11. před hodinou dostane každý žák na svůj email TEST – poměry mezi VH

    PRACOVNÍ ČINNOSTI

    ANGLIČTINA

    ZEMĚPIS

    Matematika

    Online výuka bude ve čtvrtek 26.11.2020 (od 10h) a v pátek 27.11.2020 (od 8:55h), pozvánky dostanete e-mailem. Budete vždy potřebovat psací potřeby, školní a pracovní sešity, MFCH tabulky, rýsovací potřeby, kalkulačku; učebnici GEOMETRIE.

    Téma: Výpočet délky přepony (odvěsny) v pravoúhlém trojúhelníku, využití Pythagorovy věty  – procvičování

    Nové téma: Obvod kruhu, obsah kruhu; zápis: M8_zápis_obvod_KRUH; zápis: M8_zápis_obsah_KRUH

    Práce k odevzdání vypracovat, vyfotit a poslat na adresu kubovad@skolazh.cz:

    1. zadání do středy 25.11.2020 do 14 hodin; M8_list_do_25_11_2020

    Druhý pracovní list vypracuj až po online hodině, kde bude učivo procvičeno!!!

    2. zadání do pátku 27.11.2020 do 14 hodin; M8_list_do_27_11_2020

    Výchova ke zdraví:

    Přírodopis:

    Chemie

    1. online hodina – pondělí 23. 11. od 11:50 hodin http://meet.google.com/njk-vdsn-csc
    2. podívej se na následující video – https://www.youtube.com/watch?v=nLUspwYZI98
    3. úkol – výpisky do sešitu z učebnice str. 29 – 31 (Částicové složení látek) a úkoly v učebnici na straně 31 cvičení 1, 2, 3 – termín vypracování a zaslání na e-mail kratschmerovaj@skolazh.cz je nejpozději do pátku 27. 11. 2020 do 12:00 hodin

    Dějepis

    1. online výuka – středa 25. 11. od 10:00 hodin http://meet.google.com/nce-nafq-vst
    2. úkol – výpisky do sešitu z učebnice str. 29 – 32 (Významné evropské státy a USA v 17. – 18. stol) – termín odevzdání a zaslání na e-mail kratschmerovaj@skolazh.cz je nejpozději do pátku 27. 11. 2020 do 12:00 hodin
    3. vypracuj test, který se sám odešle po použití okénka ODESLAT – https://forms.gle/LZMoDjAuKaoUo5PHA

    Fyzika

    1. online hodina – úterý 24. 11. od 10:00 hodin http://meet.google.com/tkt-ahop-gza
    2. podívej se na videa – https://www.youtube.com/watch?v=ocY-KAiyzzA       https://www.youtube.com/watch?v=bW8vibg89iY
    3. úkol – výpisky do sešitu z učebnice str. 172 – 174 (Lom světla) – termín odevzdání a zaslání na e-mail kratschmerovaj@skolazh.cz je nejpozději do pátku 27. 11. 2020 do 12:00 hodin
    4. vypracuj test, který se odešle po použití okénka ODESLAT – https://forms.gle/wJLUYEzjPK3tqm6b8

    Tělesná výchova – děvčata

    Pošli fotku z nějaké své sportovní aktivity a popiš, co jsi dělala (jaké cviky, kolik jsi ušla km a kam jsi došla, …) – turistika, cvičení ve venkovní tělocvičně, cvičení doma, … – zaslání na e-mail kratschmerovaj@skolazh.cz je nejpozději do pátku 27. 11. 2020 do 12:00 hodin

    Ruský jazyk

    V úterý se sejdeme online. Odkazy k připojení naleznete ve své poště. V tomto týdnu si zopakujeme čtení ruského textu, Texty naleznete ZDE. Naučte se je číst. V tomto týdnu si dejte do pořádku pracovní sešit i sešit se slovíčky, kontrola proběhne po návratu do školy.

    __________________________________________________________________________________

    TÝDEN 16.11. – 20.11. 2020

    Informatika – vypracujte do 20.11.2020: Pokyny k úloze z informatiky 8.AB Pokyny k úloze z informatiky 8.AB

    ANGLIČTINA

    ZEMĚPIS

    ČESKÝ JAZYK

    1. online hodiny:

    2. úkoly:

    • do pátku 20.11. do 12:00 učebnice str. 27/4a,c – písemně do sešitu, vyfotit, poslat na email
    • v pátek před hodinou dostane každý žák na svůj email pracovní list do literatury

    Přírodopis

    Matematika

    Online výuka bude ve čtvrtek 19.11.2020 (od 10h) a v pátek 20.11.2020 (od 8:55h), pozvánky dostanete e-mailem. Budete vždy potřebovat psací potřeby, školní a pracovní sešity, MFCH tabulky, rýsovací potřeby, kalkulačku; učebnici GEOMETRIE.

    Téma: Výpočet délky přepony (odvěsny) v pravoúhlém trojúhelníku, využití Pythagorovy věty I

    Práce k odevzdání vypracovat, vyfotit a poslat na adresu kubovad@skolazh.cz:

    1. zadání do středy 18.11.2020 do 14 hodin; M8_list_na_18_11_2020

    Druhý pracovní list vypracuj až po online hodině, kde bude učivo procvičeno!!!

    2. zadání do pátku 20.11.2020 do 14 hodin; M8_list_na_20_11_2020

    Chemie

    1. online hodina – pondělí 16. 11. od 11:50 hodin http://meet.google.com/njk-vdsn-csc
    2. podívej se na následující video a na jeho konci je schéma čistírny vod, který si nakresli do sešitu na konec výpisků z učebnice – https://www.youtube.com/watch?v=Molg9Qhr6LQ
    3. úkol – výpisky do sešitu z učebnice str. 25 – 27 (Voda, vzduch) a schéma čistírny vod z videa – termín vypracování a zaslání na e-mail kratschmerovaj@skolazh.cz je nejpozději do pátku 20. 11. 2020 do 12:00 hodin
    4. vypracuj test, který se sám odešle po použití okénka ODESLAT – https://forms.gle/Mq4eF3Ho55mhkY997

    Dějepis

    1. online výuka – středa 18. 11. od 10:00 hodin http://meet.google.com/nce-nafq-vst
    2. úkol – výpisky do sešitu z učebnice str. 24 – 28 (Významné evropské státy a USA v 17. – 18. stol) – termín odevzdání a zaslání na e-mail kratschmerovaj@skolazh.cz je nejpozději do pátku 20. 11. 2020 do 12:00 hodin
    3. podívej se na videa, aby sis připomněl význam státního svátku 17. listopadu “Den boje za svobodu a demokracii”- https://www.youtube.com/watch?v=C96FhQZNc3U    https://www.youtube.com/watch?v=bfjziWJ4C1c

    Fyzika

    1. online hodina v úterý 17. 11. od 10:00 hodin není – je státní svátek
    2. podívej se na videa – https://www.youtube.com/watch?v=uttkTtFc5y8&t=413s    https://www.youtube.com/watch?v=yM6Uye4byRE   https://www.youtube.com/watch?v=S1eAaNRWXQQ  https://www.youtube.com/watch?v=Na5bH8USNXQ  https://www.youtube.com/watch?v=rFZQ-zsOgro
    3. úkol – výpisky do sešitu z učebnice str. 167 – 169 (Zrcadla v praxi) a úkoly z učebnice na straně 171 cvičení 6, 7, 8, 9 – termín odevzdání a zaslání na e-mail kratschmerovaj@skolazh.cz je nejpozději do pátku 20. 11. 2020 do 12:00 hodin

    Občanská výchova

    Ruský jazyk

    V tomto týdnu máte samostatnou práci ZDE. Nezapomeňte poslat ke kontrole. Při práci doporučuji použít slovník z prvního nebo druhého dílu učebnice, termín odevzdání: 19.11. 2020 Online hodina se nekoná.

     

    ________________________________________________________

    TÝDEN 9.11. – 13.11. 2020

    ANGLIČTINA

    ZEMĚPIS

    Chemie

    1. online hodina – pondělí 9. 11. od 11:50 hodin http://meet.google.com/njk-vdsn-csc
    2. podívej se na následující video – https://www.youtube.com/watch?v=-MvUbLT1g4w
    3. úkol – výpisky do sešitu z učebnice str. 22 – 24 (Voda, vzduch) – termín vypracování a zaslání na e-mail kratschmerovaj@skolazh.cz je nejpozději do pátku 13. 11. 2020 do 12:00 hodin
    4. vypracuj test, který se sám odešle po použití okénka ODESLAT – https://forms.gle/gg5NUytPA4NMnoMM6

    Dějepis

    1. online výuka – středa 11. 11. od 10:00 hodin http://meet.google.com/nce-nafq-vst
    2. úkol – výpisky do sešitu z nové učebnice str. 21 – 23 (Významné evropské státy a USA v 17. – 18. stol) – termín odevzdání a zaslání na e-mail kratschmerovaj@skolazh.cz je nejpozději do pátku 13. 11. 2020 do 12:00 hodin
    3. vypracuj test, který se sám odešle po použití okénka ODESLAT – https://forms.gle/2efC78u1nA58PSMk6

    Fyzika

    1. online hodina – úterý 10. 11. od 10:00 hodin http://meet.google.com/tkt-ahop-gza
    2. podívej se na videa – https://www.youtube.com/watch?v=-JqOnMMTjC0   
    3. https://www.youtube.com/watch?v=5m0Zt9Og2wM       https://www.youtube.com/watch?v=yD4chWAmo98       https://www.youtube.com/watch?v=dVBlEj9hGC4
    4. úkol – výpisky do sešitu z učebnice str. 160 – 163 (Odraz světla), str. 164 -165 (Rovinné zrcadlo) a úkol 4, 7, 8  na str. 166- termín odevzdání a zaslání na e-mail kratschmerovaj@skolazh.cz je nejpozději do pátku 13. 11. 2020 do 12:00 hodin
    5. vypracuj test, který se sám odešle po použití okénka ODESLAT – https://forms.gle/NhSFiTvExrmydPWz7

    Hudební výchova

    Dokonči si do sešitu zápisky z Osvícenství v hudbě, poslechni si ukázky – Osvícenství

    ČESKÝ JAZYK

    1. online hodiny:

    2. úkoly:

    • v pondělí 9.11.  TEST Vedlejší věty – všichni dostanou na email odkaz, test spuštěn od 8:45
    • do pátku 13.11. do 12:00 učebnice str. 26/2 písemně do sešitu, vyfotit, poslat na email

    Výchova ke zdraví

    • splň úkoly podle zadání, zde: VZ_8AB

    Přírodopis

    Matematika

    Online výuka bude ve čtvrtek 12.11.2020 (od 10h) a v pátek 13.11.2020 (od 8:55h), pozvánky dostanete e-mailem. Budete vždy potřebovat psací potřeby, školní a pracovní sešity, MFCH tabulky, rýsovací potřeby, kalkulačku; učebnici GEOMETRIE.

    Nové téma: Výpočet délky přepony (odvěsny) v pravoúhlém trojúhelníku

    Práce k odevzdání vypracovat, vyfotit a poslat na adresu kubovad@skolazh.cz:

    1. zadání do 11.11.2020 do 14 hodin; M8_na_11_11_2020

    Druhý pracovní list vypracuj až po online hodinách, kde bude učivo vysvětleno a procvičeno!!!

    2. zadání do 13.11.2020 do 14 hodin; M8_na_13_11_2020

    V tomto týdnu se sejdeme všichni na online hodině v úterý 10.11. 2020, odkaz k připojení naleznete ve své poště, součástí hodiny bude online testík na slovíčka, nezapomeňte si je zopakovat UČ. str. (11 -12). Samostatná práce PS cv. 5/ 14, 6a/ 18, nezapomeňte vyfotit a poslat ke kontrole do 12.11. 2020.

     

     

    _________________________________________________________________

    TÝDEN 2.11. – 6.11. 2020

    ČESKÝ JAZYK

    1. online hodiny:

    2. úkoly:

    • do pátku 6.11. do 12:00 učebnice str.23/12 písemně do sešitu, vyfotit a poslat na email
    • do čtvrtku 5.11. do 12:00 učebnice str.118/9 a písemně do Wordu, poslat na email

    Chemie

    1. online hodina – pondělí 2. 11. od 11:50 hodin http://meet.google.com/njk-vdsn-csc
    2. podívej se na následující videa – https://www.youtube.com/watch?v=c3OPJjvyB9s https://www.youtube.com/watch?v=HwgV1B4XyLE   https://www.youtube.com/watch?v=sf2TgKmp7xQ   https://www.youtube.com/watch?v=n6CqNRWg14E
    3. úkol – výpisky do sešitu z učebnice str. 19 – 21 (Oddělování složek směsi – další metody) – termín vypracování a zaslání na e-mail kratschmerovaj@skolazh.cz je nejpozději do pátku 6. 11. 2020 do 12:00 hodin
    4. pokus, který si uděláš podle videa doma a výsledek si nalepíš do sešitu https://www.youtube.com/watch?v=G7bza1ihHpI

    Dějepis

    1. online výuka – středa 4. 11. od 10:00 hodin http://meet.google.com/nce-nafq-vst
    2. podívej se na videa – https://www.youtube.com/watch?v=oebRYn3lfaA     https://www.youtube.com/watch?v=FLYGzrHXiT4 
    3. úkol – výpisky do sešitu z nové učebnice str. 15 – 20 (Baroko) – termín odevzdání a zaslání na e-mail kratschmerovaj@skolazh.cz je nejpozději do pátku 6. 11. 2020 do 12:00 hodin

    Fyzika

    1. online hodina – úterý 3. 11. od 10:00 hodin http://meet.google.com/tkt-ahop-gza
    2. podívej se na video (fáze Měsíce) – https://www.youtube.com/watch?v=kq-Z2IaxHNE  https://www.youtube.com/watch?v=SWiPVWv3M44   https://www.youtube.com/watch?v=vRwcbLFV1Co  https://www.youtube.com/watch?v=C3CoOgHxsAk 
    3. podívej se na video (stín) – https://www.youtube.com/watch?v=ijZvxi-Toko
    4. úkol – výpisky do sešitu z učebnice str. 155 – 156 (Měsíční fáze), str. 157 -159 (Stín) a úkol 3, 6 na str. 160- termín odevzdání a zaslání na e-mail kratschmerovaj@skolazh.cz je nejpozději do pátku 6. 11. 2020 do 12:00 hodin

    Výtvarná výchova

    Nejpozději do pátku 6. 11. 2020 do 12:00 hodin mi na e-mail kratschmerovaj@skolazh.cz zašlete návrhy na výzdobu bedýnek, které jste vyráběli v dílnách v pracovním vyučování. Návrh si nakreslíte na papír a ten ofotíte a zašlete běžným způsobem.

    ZEMĚPIS

    ANGLIČTINA

    Přírodopis

    a) online výuka: úterý, 3.11.2020 v 10:55hod http://meet.google.com/jzp-phaz-ntx

    b) učivo: rozdělení savců 8A_savci úvod

    b) prezentace – vejcorodí/Filip/, vačnatci /Damian/, zápis poslat do pátku, 6.11. 2020 na: vojcakovas@skolazh.cz

    c) zápis z hodiny, 3.11. Vejcorodí

    Občanská výchova /14 denní úkol/ 

    Pokyny pro práci jsou uvedeny zde: Osobnost

    Ruský jazyk

    V úterý se sejdeme na online hodině, odkaz naleznete v poště. Samostatná práce: 1) přepis slovíček psacím písmem, uvést český význam, slovíčka naleznete  ZDE. 2) cv. 22 a 23 na str. 12 v PS,  oba úkoly pošlete ke kontrole  do 5. 11. 2020

    Matematika

    Online výuka bude ve čtvrtek 5.11.2020 (od 10h) a v pátek 6.11.2020 (od 8:55h), pozvánky dostanete e-mailem. Budete vždy potřebovat psací potřeby, školní a pracovní sešity, MFCH tabulky, rýsovací potřeby, učebnici GEOMETRIE – str.13-14, kalkulačku.

    Zápis – Pythagorova věta (do škol. sešitu): M8_PYTHAGOROVA_VĚTA

    Práce k odevzdání vypracovat, vyfotit a poslat na adresu kubovad@skolazh.cz:

    1. zadání do 4.11.2020 do 15 hodin; M8_list_na_4_11_2020
    2. zadání do 6.11.2020 do 14 hodin; M8_list_na_6_11_2020

     

    ________________________________________________________________________________________________

     

    TÝDEN 19. 10. – 23. 10. 2020

    Zeměpis

    Angličtina

    Český jazyk

    1. online hodiny:

    2. úkol ke splnění do pátku 23.10. do 12:00, vyplnit přímo do souboru a poslat na e-mail: PL – osmáci do 23.10.

    Přírodopis

    1. online výuka – úterý, 20.10.2020 od 11:00 hod. http://meet.google.com/zxv-btqe-vpu
    2. téma – vylučovací soustava savců, dělení savců – PL se kterým budeme pracovat v hodině, zde opakování_oběhová a vylučovací soustava a rozdělení savců /učebnice/ – tento PL mi nevyplňujte, neposílejte – slouží pouze pro ty, kterým se nezobrazuje sdílený dokument v online výuce! ALE – kdo chce, ráda uvítám 🙂
    3. zadání prezentace – pokyny, zde Prezentace savci_kritéria
    4. zápis do sešitu z online výuky: zápis 8A vylučovací soustava

    Dějepis 

    1. online výuka – středa 21. 10. od 10:00 hodin http://meet.google.com/nce-nafq-vst
    2. úkol – výpisky do sešitu z nové učebnice str. 10 – 13 (Habsburská monarchie po třicetileté válce) – termín odevzdání a zaslání na e-mail kratschmerovaj@skolazh.cz do pátku 23. 10. 2020 do 12:00 hodin

    Matematika

    Online výuka bude ve čtvrtek 22.10.2020 (od 10h) a v pátek 23.10.2020 (od 9h), pozvánky dostanete e-mailem.

    Práce k odevzdání vypracovat, vyfotit a poslat na adresu kubovad@skolazh.cz:

    1. zadání do 21.10.2020 do 14 hodin, M8_rov_obrazce_hranol
    2. zadání do 23.10.2020 do 14 hodin, M8_druhá_mocnina

    Chemie 

    1. online hodina – pondělí 19. 10. od 11:50 hodin http://meet.google.com/njk-vdsn-csc
    2. podívej se na video – https://www.youtube.com/watch?v=iUGHN0Lk9hM
    3. úkol – výpisky do sešitu z učebnice str. 16 – 18 (Oddělování složek směsi, po filtraci) – termín vypracování a zaslání na e-mail kratschmerovaj@skolazh.cz do pátku 23. 10. 2020 do 12:00 hodin

    Fyzika 

    1. online hodina – úterý 20. 10. od 10:00 hodin http://meet.google.com/tkt-ahop-gza
    2. podívej se na video – https://www.youtube.com/watch?v=lW4FIhWR2C4
    3. podívej se na video – https://www.youtube.com/watch?v=Y_KXmUrtOGQ
    4. úkol – výpisky do sešitu z učebnice str. 152 – 154 (Přímočaré šíření světla) – termín odevzdání a zaslání na e-mail kratschmerovaj@skolazh.cz do pátku 23. 10. 2020 do 12:00 hodin

    Ruský jazyk

    Online hodina úterý: 1. skupina  8  00– 8 30 práce s přepisem – překlad, 2. skupina  8 30 – 9 00 práce s přepisem – překlad, pozvánku naleznete ve své poště. Samostatná práce: pracovní sešit str. 11 cv. 20 a b c, odevzdat do 22.10. 2020 do 14 00h.

    TÝDEN 12. 10. – 18. 10. 2020

    Přírodopis

    1. online hodina: úterý, 13.10.2020 – http://meet.google.com/zbt-abrh-rwx

    2.  pracovní list –  dýchací a cévní soustava savců – vypracovat a poslat do pátku, 16.10.2020 do 8:00hod na vojcakovas@skolazh.cz

    3. všichni pracujete na PowerPoint prezentaci na vámi vybrané téma /savci/ – informace si předáme v online hodině

    4. v online hodině budeme pracovat s textem – nachystejte si učebnici, sešit, psací potřeby

    5. video: vylučovací soustava – https://www.youtube.com/watch?v=j9qZwRooBXc

    smyslová soustava /živočichové/ – https://www.youtube.com/watch?v=Hf2El_Lr40Y

    Český jazyk

    1. online hodiny:
    1. úkol na tento týden s termínem odevzdání do pátku 16.10.2020 do 12:00 – učebnice str. 58/5 – do sešitu celé věty + v prvních třech větách určit větné členy

    Chemie

    1. online hodina – pondělí od 11:50 hodin – http://meet.google.com/njk-vdsn-csc
    2. úkol – výpisky do sešitu z učebnice str. 12 – 13 (směsi, třídění směsí) – termín vypracování a zaslání na e-mail kratschmerovaj@skolazh.cz do pátku 16. 10. 2020 do 12:00 hodin

    Zeměpis

    Angličtina

    • online hodina ve středu od 8:55 – https://meet.google.com/ted-mrxe-zvu
    • úkol –  do pátku 16. 10. do 12:00 – poslat vypracovanou přípravu ke dvěma tématům k ústnímu zkoušení, co jsme si zadávali ve škole

    Fyzika

    1. online hodina – úterý od 10:00 hodin – http://meet.google.com/tkt-ahop-gza 
    2. podívej se na video – https://www.youtube.com/watch?v=ExgtsVHs7Lo 
    3. podívej se na video pro doplnění – https://www.youtube.com/watch?v=jp7nz-JMInM
    4. úkol – výpisky do sešitu z učebnice str. 150 – 151 (světelné zdroje, rychlost světla) – termín odevzdání a zaslání na e-mail kratschmerovaj@skolazh.cz do pátku 16. 10. 2020 do 12:00 hodin

    Dějepis

    1. online hodina – středa od 10:00 hodin – http://meet.google.com/nce-nafq-vst
    2. úkol – výpisky do sešitu z učebnice str. 125 – 127 (třicetiletá válka v českých zemích, konec třicetileté války) – termín odevzdání a zaslání na e-mal kratschmerovaj@skolazh.cz do pátku 16. 10. 2020 do 12:00 hodin

    Matematika

    – vypracovat úkoly z pracovních listů, které byly rozdány ve škole, řešení vyfotit a poslat do pátku 16.10.2020 do 14 hodin na e-mail kubovad@skolazh.cz

    – online výuka proběhne ve čtvrtek 15.10. (http://meet.google.com/gsv-jbxf-ttd) a v pátek 16.10. (http://meet.google.com/fmo-szkc-ibn)

    Ruský jazyk

    Online hodina v úterý – pozvánky naleznete v poště. Ve čtvrtek pak pracovní list z minulého týdne – přepis textu, nezapomeňte poslat ke kontrole do čtvrtka.

    Předcházející

    Další