Biologická olympiáda – školní kolo


Dne 23.3.2021 se konalo školní kolo Biologické olympiády. Letos se zapojil Jakub Jurásek, žák 8. A  a žákyně 6. třídy, Pola Hryszko  – každý ve své kategorii. Oba žáci prošli nelehkým vědomostním testem, poznáváním rostlin, hub a živočichů a laboratorní prací.

Oba si zaslouží velkou pochvalu za práci nad rámec učiva! Držíme jim palce v případném postupu, tentokrát už rovnou do kraje.