Monthly Archives: Květen 2021


Okresní kolo Matematické olympiády


19. května proběhlo okresní kolo Matematické olympiády kategorie Z5 (pro žáky 5. tříd), a jak je letos zvykem, proběhlo jinak než v minulých letech. Na rozdíl od starších kategorií žáci nesoutěžili distančně, ale polodistančně. Co to znamenalo? Všichni řešili soutěžní 

Více

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY PRO OBDOBÍ 2021 – 2024


Vážení rodiče, Rada města Zlatých Hor ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb., zřídila svým usnesením ke dni 1.1.2006 Školskou radu Základní školy  Zlaté Hory. Počet členů školské rady stanovila na šest. Podle uvedeného zákona třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, 

Více

Provoz školy od 24. 5. 2021


Od 24. května 2021 končí rotační výuka 2. stupně. Od příštího týdne tedy chodí do školy všichni žáci, výuka probíhá podle rozvrhů pro 2. pololetí: 1stupen2 2stupen+ST2 Všichni žáci školy mají nadále povinnost se 1x týdně testovat a nosit roušky 

Více

Výuka od 17. 5. 2021


Dne 17. května končí rotační výuka žáků 1. stupně. Od tohoto dne bude do školy chodit stále celý 1. stupeň, školní družina bude v provozu bez omezení. Žáci 1. stupně se budou nadále testovat 1x týdně v pondělí, v případě, 

Více

Okresní kolo recitační soutěže v Jeseníku


Ano, je to tak i v současné době soutěže probíhají. Jak jinak než distančně. Ve středu 5. května se tímto způsobem uskutečnilo okresní kolo v recitaci. Co předcházelo? Oslovili jsme děti a našli se tři odvážlivci, kteří se odhodlali vstoupit do neznámých 

Více

Zápis do 1. třídy – poprvé on-line


Stejně jako většina výuky  v tomto školním roce probíhal i zápis distančně – což vlastně znamenalo jenom vyplnění a odevzdání formulářů. Protože se naše paní učitelky nechtěly úplně vzdát setkání s dětmi, škola nabídla zájemcům možnost on-line zápisu přes GoogleMeet. 

Více

Provoz školy od 10. 5. 2021 – aktualizace


Vážení rodiče, od 10. 5. začne rotační prezenční výuka žáků 2. stupně za předem stanovených podmínek. května začnou do školy chodit žáci 6. třídy, 8.A a 8.B , v dalším týdnu je vystřídají žáci 7. třídy, 9.A a 9.B. Podmínkou návratu 

Více

9.B


Od 10. 5. začíná rotační výuka žáků 2. stupně. 9.B bude od v týdnu od 10. 5.  pokračovat v distanční výuce podle tohoto rozvrhu: 9.B 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina pondělí ČJ PŘ 

Více

9.A


Od 10. 5. začíná rotační výuka žáků 2. stupně. 9.A bude od v týdnu od 10. 5.  pokračovat v distanční výuce podle tohoto rozvrhu: 9.A 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina pondělí ČJ M 

Více

8.B


Od 10. 5. začíná rotační výuka žáků 2. stupně. V tomto týdnu se žáci 8.B vrátí do školy, učit se budou podle normálního rozvrhu, který je možné si zkontrolovat zde. 8.B bude v týdnu od 17. 5.  pokračovat v distanční 

Více

8.A


Od 10. 5. začíná rotační výuka žáků 2. stupně. V tomto týdnu se žáci 8.A vrátí do školy, učit se budou podle normálního rozvrhu, který je možné si zkontrolovat zde. 8.A bude v týdnu od 17. 5.  pokračovat v distanční 

Více

7. třída


Od 10. 5. začíná rotační výuka žáků 2. stupně. 7. třída bude od v týdnu od 10. 5. 2021  pokračovat v distanční výuce podle tohoto rozvrhu: 7. třída 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 

Více

6. třída


Od 10. 5. začíná rotační výuka žáků 2. stupně. V tomto týdnu se žáci 6. třídy vrátí do školy, učit se budou podle normálního rozvrhu, který je možné si zkontrolovat zde. 6. třída bude v týdnu od 17. 5.  pokračovat 

Více