Výuka od 17. 5. 2021


Dne 17. května končí rotační výuka žáků 1. stupně. Od tohoto dne bude do školy chodit stále celý 1. stupeň, školní družina bude v provozu bez omezení. Žáci 1. stupně se budou nadále testovat 1x týdně v pondělí, v případě, že v tento den nebudou ve škole, tak první den přítomnosti v daném týdnu.

Všechna ostatní opatření (roušky, rotační výuka žáků 2. stupně a jejich testování 2x týdně) zůstávají v platnosti. Žáci nemají povinnost nosit respirátor, rouška ale nesmí být obyčejná látková.