Volební listina


seznam kandidátů postupujících do 2. kola volby do školské rady

V souladu s § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu se schváleným Volebním řádem pro volbu členů školské rady základní školy ve Zlatých Horách zveřejňuji volební listinu kandidátů pro volbu do Školské rady Základní školy ve Zlatých Horách. (Kandidáti jsou uvedeni v abecedním pořadí.)

Volba za zákonné zástupce nezletilých žáků

 1. Hamacková Petra
 2. Hoferková Šárka
 3. Kvapilová Barbora
 4. Müller Robert
 5. Olšinová Mirka
 6. Zálešáková Eva

Volba za pedagogické pracovníky

 1. Bečáková Svatava
 2. Krätschmerová Jitka
 3. Lexová Jana
 4. Strečková Daniela
 5. Tománková Sylva
 6. Vodáková Pavla

Druhé kolo volby proběhne ve dnech 14. – 17. 6. 2021.

Ve Zlatých Horách 11. 6. 2021