Informace školní jídelny


Od 1. 9. 2021 budou mít žáci, jejichž rodiče platí obědy sporožirem nebo trvalým příkazem, opět objednán automaticky oběd číslo 1. Totéž platí pro žáky zapojené do programu Obědy pro děti.

  1. září se budou obědy žákům vydávat od 11.30 do 13.00

Pokud by se ukázalo, že vydávání dvou různých obědů v souladu s protiepidemickými opatřeními je příliš komplikované (zejména z časových důvodů), přikročili bychom opět k vaření pouze jednoho obědu – děkujeme za pochopení.