Canisterapie ve speciální třídě


Určitě jste již mnozí tento pojem už někdy slyšeli. Canisterapie je označený způsob terapie, který využívá pozitivního působení psa na zdraví člověka (neboli léčebný kontakt psa a člověka). Pes je nejen výborným společníkem, ale také výchovným prostředkem. Canisterapie přispívá k rozvoji jemné a hrubé motoriky, podněcuje verbální a neverbální komunikaci, orientaci v prostoru, zvyšuje motivaci podílet s na vlastním léčebném procesu, zlepšuje interakci s blízkými osobami a má mnoho dalších pozitivních vlivů.

Ve středu 23.3.2022 navštívila naši speciální třídu Mgr. Eva Martinková, speciální pedagožka, která se se svými pejsky věnuje canisterapii již přes 15 let. Děti se s pejsky nejdříve seznámily a po té se aktivně zapojily do všech činností (vyzkoušely si pejsky učesat, dát jim povel a odměnit je pamlskem, poslechnout si tlukot psího srdce aj.).  Pro děti to byl opravdu velký zážitek!!! Mnohokrát děkujeme Mgr. Evě Martinkové za příjemně prožitý den a těším se zase někdy.