Den Země a 9.B


22.4.2022 se celosvětově slaví Den Země. Ani naši žáci nezaháleli a přiložili ruku k dílu. A žáci 9.B si vyzkoušeli, jak obtížná je starost o naše lesy. 🌲🌳Nebáli se však nasadit ochranné rukavice🧤, vzít do ruky nůžky, a jít na věc. Pod vedením p. Černé a p. Paula zachraňovali mladé jehličnany a listnaté stromky před „jejich nepřáteli“ (ostružiny, maliny, černý bez, ale také i bříza apod. brání vzrůstu mladých vysazených stromů). Všichni zúčastnění se k práci postavili čelem 💪 a ani šrám, zapíchnutý trn nebo protržené kalhoty jim nezabránili v jejich úsilí.