Volno pro žáky dne 18. 11. 2022


Na základě ustanovení § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vyhlašuji ze závažných organizačních důvodů na pátek 18. 11. 2022 jeden volný den pro žáky – „ředitelské volno“.

Volný den pro žáky navazuje na státní svátek 17. 11. a předchází víkendu 19. a 20. 11.

Mgr. Jitka Novotná, ředitelka školy