Konzultační hodiny vých. poradkyně – školní rok 2022/2023


Konzultační hodiny výchovné poradkyně ve školním roce 2022/2023:

pondělí 10:00 h – 10:45 h

pátek 10:00 h – 10:45 h

jindy – po předchozí domluvě; e-mail: kubovad@skolazh.cz