Beseda v knihovně ,,Noc s Andersenem“


Dne 28.3. proběhly v městské knihovně besedy pro děti ze třetích tříd a ze školní družiny s autorkou Šárkou Svobodovou na téma detektiv Myšák Očko. Autorka předčítala detektivní pohádku a zapojovala děti do děje. Poté si všichni namalovali příšeru z pohádky, společně si zazpívali písničku o Myšákovi a zahráli na hudební nástroje.