Archiv kategorie: Školská rada


Zápis ze zasedání dne 25. 5. 2017


Zápis ze zasedání školské rady dne 25. 5. 2017 Přítomni: Jana Grimová, Jiří Tománek, Hana Müllerová, Svatava Bečáková, Jitka Novotná Program jednání: Projednání zprávy o inspekci ČŠI ve dnech 4. – 6. 4. 2017 – členové školské rady se seznámili s inspekční zprávou, na dotazy k jednotlivým bodům odpověděla J. Novotná 2.      Informace o situaci a možnostech řešení […]

Read more

Zápis z jednání dne 30. 8. 2016


Zápis ze zasedání školské rady dne 30. 8. 2016 Přítomni: Jana Grimová, Hana Müllerová, Svatava Bečáková, Jitka Novotná Omluveni: Jiří Tománek, Robert Šebek Program jednání:   Projednání a schválení upraveného Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání „Škola v pohybu“, č. j.  ZŠZH 287/2016. Předběžná dohoda termínu dalšího zasedání – cca polovina října, bude se týkat výroční zprávy […]

Read more