Ohlédnutí za exkurzí – elektrárna Dlouhé Stráně – 8.tř.