Rok 2009/ 10


Závěr školního roku a pobyt ve školní družině zpříjemnila družinová olympiáda.

Zobrazit vše

Z výletu 3.A do Dinoparku Ostrava.

Zobrazit vše

Poslední hodina přírodovědy v naší čtvrté třídě musí stát zato… A taky stála – den s našimi domácími mazlíčky se opravdu vydařil.

Zobrazit vše

Děti z prvního stupně zabojovaly na atletickém čtyřboji v České Vsi a přivezly mnohá ocenění…

Zobrazit vše

IV. ročník Zlaté struny se nesl v duchu Divokého západu…

Zobrazit vše

Valášek jako již tradičně ukončil svou jarní „sezónu“ svým krásným vystoupením. Ani letos nechyběli hosté.

Zobrazit vše

Děti z Valášku a žáci druhého ročníku si užili pěkný Den dětí v opavském divadle.

Zobrazit vše

I letos proběhly Zlatohorské rekordy za nádherného počasí. Netradiční disciplíny zaručovaly dobrou zábavu, proto je škoda, že takto dobře se bavit přišla jen hrstka nadšenců.

Zobrazit vše

Za svými novými kamarády se tentokrát vydali naši a polští žáci do Německa.

Zobrazit vše

Po celý tento školní rok  probíhal pro 2. třídy program ve spolupráci s PČR Ajax.

Zobrazit vše

Ve školním roce 2009/2010 bylo ve třídě téměř 1000 přestávek, které musí být  pod dozorem a žákům se tak nechce v období dešťů jen sedět a být hodní. Takže….

Zobrazit vše

Celodenní program ve Vodňanech byl náročný, ale i příjemný.

Zobrazit vše

V letošním školním roce máme na výběr představení pro naše žáky opravdu štěstí. Již podruhé nás navštívili herci z Hradce Králové, tentokrát s představením pro žáky II. stupně.

Zobrazit vše

V pořadí již druhé dny orientace v přírodě v tomto školním roce si tentokrát vybraly mnohem lepší počasí než na podzim.

Zobrazit vše

Aktivita pro žáky 6. a 7. ročníku.

Zobrazit vše

Pro nás zjm. na 1. stupni významnou akcí byla návštěva, která prováděla svoz elektrospotřebičů.

Zobrazit vše

Tradičně jsme Den Země oslavili úklidem přírody.

Zobrazit vše

Výrobky vyrobené v rámci projektových dnů s názvem „Jak se žilo…aneb návrat k přírodě a řemeslům byly vystaveny a některé prodány. Tento projekt byl financován z Rozvojového programu enviromentálního vzdělávání a výchovy v roce 2010.

Výtěžek z akce byl předán organizátorům adopce Leo Infanta.

Zobrazit vše

Ovoce žáky 1. stupně osvěží, je vždy čisté a vychlazené. Na fotografii je vidět platná zelená kreditka a neplatná oranžová z minulého školního roku.

Zobrazit vše

Také ve škole jsme si připoměli atmosféru Velikonoc.Zde jsou výrobky žáků 2.B, 3. a 4. tříd.

Zobrazit vše

Nové představení „ŠAŠEK A KRÁL“

Zobrazit vše

Jak jsme si museli zasloužit „průkaz cyklisty“…

Zobrazit vše

Hodina angličtiny v 6. třídě ve znamení irského národního svátku St. Patrick´s day…

Zobrazit vše

Výsledek sběrového úsilí žáků i občanů Zlatých Hor.

Zobrazit vše

Atmosféra „Jarního karnevalu“ pro děti napovídá, že tam bylo opravdu veselo, bavili se malí i velcí…

Zobrazit vše

Návrhy žáků, které mohou být prospěšné nevidomým, přinesly cenu v krajském kole soutěže „Evropa škole“.

Zobrazit vše

Před obdobím preventivních prohlídek školní družina navštívila zubní laboratoř.

Zobrazit vše

Žáci 7. třídy obešli třídy a seznámili ostatní s Leem Infantem, kterého naše škola adoptovala.

Zobrazit vše

V rámci ročníkového projektu „Voda“ navštívili žáci osmého ročníku ČOV ve Zlatých Horách.

Zobrazit vše

Otevírání lázeňské stezky v Glucholazech se zúčastnila část sedmé třídy se svou třídní učitelkou, Šárkou Vojčákovou.

Zobrazit vše

Přehlídka nejrůznějších světových jazyků v podání našich žáků proběhla v duchu učení Jana Ámose Komenského.

Zobrazit vše

I letos proběhl zápis budoucích prvňáčků v klidu a pohodě, jak je to u nás zvykem.

Zobrazit vše

Žáci 4. třídy se vydali na exkurzi v rámci tématu „neživá příroda“.

Zobrazit vše

Výkresy byly poslány do Střediska volného času v Krnově a výkres Teo Neubauera na téma „Vesmír“ obsadil 3. místo.

Zobrazit vše

Náš výkres od Alexandra Molnara ze 3.A třídy byl oceněn laickou porotou Krajského úřadu Olomouckého kraje.

Zobrazit vše

O dobré náladě, která panovala na letošním candrbálu  ve stylu prvního školního dne, není potřeba dlouze psát. Fotografie hovoří za vše. Děkujeme OSRPDŠ (Radě rodičů) za další originální nápad a hodně povedenou akci.

Zobrazit vše

Na výtvarných pracech vidíte prožitky dětí,se zaujetím pracovaly i přes přestávky.

Zobrazit vše

Děti ze školní družiny se byly podívat na loutky vystavené v městské knihovně. A že bylo na co koukat! U každé loutky našly také její popis s vysvětlením, co taková loutka – strašidlo má na starosti, čím se zabýva, jak škodí či pomáhá, jak přišla ke svému jménu…

Zobrazit vše

Beseda s Vladimírem T. Gottwaldem byla ve 4. třídě  zajímavější, protože žáci Šmajdovinky čtou ve škole, a tak zážitek byl o to silnější.

Zobrazit vše

Dramatik Vladimír T. Gottwald ve 3. třídách přiměl děti k zamyšlení.Po besedě byl zájem o autogramy autora pohádkové knížky Šmajdovinky

Zobrazit vše

Téma Vesmír bylo oblíbeno, žáci se ptali, studovali, četli, malovali, povídali si, přesvědčovali. A tak již víme, proč Pluto není planetou Sluneční soustavy a že se tak rozhodlo v roce 2006 v Praze.

Zobrazit vše

Spoustu nadšenců neodradil ani mráz ani ne zcela kvalitní sníh na stavbu jejich výtvorů. Dobrá nálada  a skvělé nápady, tak to vypadal na školním hřišti.

Zobrazit vše

Vánoční atmosféru si navodily děti, jejich paní vychovatelky i některé maminky ve školní družině.

Zobrazit vše

Děti dávají krmivo do krmítek, která jim udělali žáci z 8. tříd. A sýkorky? Ty tam byly do hodinky, tak jim děti na sobotu a neděli ještě v pátek pořádně dosypaly.

Zobrazit vše

Jak krahujec porcoval kosa na zlatohorské zahradě.

Zobrazit vše

Malé Vánoce se mohou podařit i s předáváním dárečků, když děti chtějí. Kamarádské dvojice v 3.A se tak potěšily milým dárkem pod stromečkem.

Zobrazit vše

Pečení vánočních perníčků ve školní kuchyňce ve třetí třídě se mohlo uskutečnit jen za pomoci některé z maminek. A tak díky paní Hastíkové / maminky od Kamilky Hastíkové ze 3.A/, která ochotně vypomohla, se vše podařilo a vůně perníčků před Vánoci po škole připoměla blížící se svátky.

Zobrazit vše

Děti vše pochopily a vyrobily si z podlouhlého nafukovacího balonku labuť, psa, myšku, kdo na co si troufl a z ubrousku si poskládaly sváteční skládanku na vánoční prostírání.

Zobrazit vše

Velmi nápadití byli žáci ve 4. třídě. Pracovali se slaným těstem: hrnek hladké mouky, hrnek soli, voda s trochou Herkulese na zpracování měkkého těsta. Pak výrobek sušit v troubě.

Zobrazit vše

V době chřipkového volna se pedagogové zdokonalili v některých zajímavých výtvarných technikách.

Zobrazit vše

Také v 2.B a 7.a 8. třídě se pilně pracovalo a opravdu se podařila získat první a druhá místa. Na fotografifích je projektová práce ve 3.A třídě.

Zobrazit vše

V prvním týdnu školního roku 2009/2010 si děti užívaly sportování a mezitřídního napětí v soutěži 2. – 4. tříd „Hry bez hranic“.

Zobrazit vše

V rámci projektových dnů jsme v tělocvičně sledovali s údivem vystoupení studentské taneční skupiny. Nutno podotknout, že kroje a vystoupení bylo hodně zajímavé a řecké tance jsou úchvatné.

Zobrazit vše

19.11.2009 nás pobavilo Divadélko z Hradce Králové, zjm. II. stupeň si přišel pohotovýmí gagy a vtípky divadla malých forem na své. Opravdu se to vydařilo.

Zobrazit vše

Povídání a předvádění krojů, dresů, diplomů v 3.A nebralo konce. Malá ukázka dokumentuje veselou atmosféru ze třídy v hodině Člověk a svět. Téma? Moje koníčky a můj volný čas.

Zobrazit vše

V pátek 13. listopadu jsme na naší škole přivítali zástupkyni Organizace nevidomých z Jeseníku. Děti III. ročníku si na vlastní kůži vyzkoušely, jak se žije lidem s tímto handicapem.

Zobrazit vše