Výchovný poradce


Konzultační hodiny - školní rok 2016/2017

Konzultační hodiny výchovné poradkyně ve školním roce 2016/2017: čtvrtek 13.30h - 14.30h, pátek 9h-10h; jindy - po předchozí telefonické domluvě.   Mgr. Danuše Kubová

Konzultační hodiny VP - školní rok 2015/16

Konzultační hodiny výchovné poradkyně ve školním roce 2015/2016: středa 13.30h - 14.30h, pátek 10 - 10.45h; jindy - po předchozí telefonické domluvě.   Mgr.Danuše Kubová

Více