Výchovný poradce


Pozvánka - iformační schůzka k přijímacímu řízení, prezentace středních škol

V úterý 22. 11. 2022 od 18 hodin se ve školní jídelně ZŠ Zlaté Hory koná setkání zákonných zástupců žáků…

Informace k volbě střední školy a přij. řízení na střední školy

Vážení rodiče! Následující text obsahuje přehled aktivit pro žáky 9. roč. spolu s novinkami a termíny, které jsou platné pro školní…

Konzultační hodiny vých. poradkyně - školní rok 2022/2023

Konzultační hodiny výchovné poradkyně ve školním roce 2022/2023: pondělí 10:00 h – 10:45 h pátek 10:00 h – 10:45 h…

On-line burza středních škol

Vážení rodiče, dovolte mi Vás informovat o možnosti pro Vás i Vaše děti (žáky devátých ročníků) se přímo propojit se…

9. ročník - volba střední školy

Vážení rodiče, milí žáci a žákyně! V současné době probíhá tzv. distanční výuka a nemůžeme se setkávat v předmětu Volba…

Přihlášky na střední školu - obory s talentovou zkouškou

Vážení rodiče! Vzhledem k tomu, že probíhá tzv. distanční výuka a s žáky se nyní nepotkáváme ve školní budově, dovolím…

Pozvání na schůzku se zástupci středních škol

Vážení rodiče žáků 9. a 8. třídy! Dne 20.11.2018 se koná ve školní jídelně Základní školy Zlaté Hory schůzka s…

Informace k přijímacímu řízení na střední školy

Základní informace k volbě střední školy pro žáky 9.roč.a jejich rodiče 1. Základní informace pro žáky - předmět Volba povolání.…

Konzultační hodiny výchovné poradkyně - školní rok 2018/19

Konzultační hodiny výchovné poradkyně ve školním roce 2018/2019: středa 13.30h - 14.30h pátek 8.00h - 8.45h jindy - po předchozí…

Konzultační hodiny - školní rok 2016/2017

Konzultační hodiny výchovné poradkyně ve školním roce 2016/2017: čtvrtek 13.30h - 14.30h, pátek 9h-10h; jindy - po předchozí telefonické domluvě.   Mgr. Danuše Kubová

Více