Zaměstnanci a učitelé


Vedení školy

Mgr. Jitka Novotná reditel[na]skolazh.cz ředitelka školy
  Mgr. Pavla Vodáková zastupce[na]skolazh.cz zástupkyně ředitelky školy
 

Správa školy

Jméno Kontakt Funkce
  Janíčková Marie jidelna[na]skolazh.cz vedoucí školní jídelny
  Kocubová Jitka hospodar[na]skolazh.cz hospodářka školy (podatelna)
  Dočekal Tomáš skolnik[na]skolazh.cz školník

Pedagogové

Jméno Kontakt Funkce
Mgr. Bečáková Svatava becakovas[na]skolazh.cz třídní učitelka 4. tř.
Bc. Bránková Petra brankovap[na]skolazh.cz třídní učitelka 6. tř.
Mgr. Búranová Daniela buranovad[na]skolazh.cz učitelka
Mgr. Gabriš Syptáková Hana syptakovah[na]skolazh.cz třídní učitelka 9.B
Bc. Gondek David gondekd[na]skolazh.cz učitel
Haráková Jiřina harakovaj[na]skolazh.cz asistentka pedagoga
Charvátová Lucie charvatoval[na]skolazh.cz asistentka pedagoga
Mgr. Jobová Alexandra jobovaa[na]skolazh.cz třídní učitelka speciální třídy
Ing. Krätschmerová Jitka kratschmerovaj[na]skolazh.cz třídní učitelka 8.A
Mgr. Kubová Danuše kubovad[na]skolazh.cz učitelka, výchovná poradkyně
Mgr. Kuncová Zdenka kuncovaz[na]skolazh.cz učitelka
Mgr .Lexová Jana lexovaj[na]skolazh.cz třídní učitelka 3. tř
Mgr. Mauričová Jitka mauricovaj[na]skolazh.cz třídní učitelka 7. tř.
Ordáňová Jarmila ordanovaj[na]skolazh.cz vychovatelka ŠD, asistentka pedagoga
Mgr. Půda Michal pudam[na]skolazh.cz učitel
Rendová Jana rendovaj[na]skolazh.cz asistentka pedagoga, školní asistentka
Mgr. Setínková Alena setinkovaa[na]skolazh.cz třídní učitelka 1.B
Mgr. Strečková Daniela streckovad[na]skolazh.cz třídní učitelka 5. tř., metodička prevence
Mgr. Tománková Sylva tomankovas[na]skolazh.cz třídní učitelka 1.A
Vaďurová Milena vadurovam[na]skolazh.cz asistentka pedagoga, školní asistentka
Vávrová Eva vavrovae[na]skolazh.cz asistentka pedagoga
Mgr. Vodáková Pavla vodakovap[na]skolazh.cz třídní učitelka 2. tř., zástupkyně ředitelky
Mgr. Vojčáková Šárka vojcakovas[na]skolazh.cz třídní učitelka 8.B
Mgr. Výtisková Hana vytiskovah[na]skolazh.cz třídní učitelka 9.A
Mgr. Weinert Igor weinerti[na]skolazh.cz učitel
Bc. Wetterová Kateřina wetterovak[na]skolazh.cz vychovatelka ŠD, asistentka pedagoga
Ženožičková Nelly zenozickovan[na]skolazh.cz asistentka pedagoga, školní asistentka

[na] = @