Zaměstnanci a učitelé


Vedení školy

Jméno Kontakt Funkce
Mgr.       František Vrána                          reditel@skolazh.cz           ředitel školy
Mgr.  Jitka Novotná                                  zástupkyně  ředitele školy


Správa školy

Jméno Kontakt Funkce
  Janíčková Marie jidelna[na]skolazh.cz vedoucí stravovny
  Kocubová Jitka hospodar[na]skolazh.cz hospodářka školy (podatelna)
  Kašík Milan skolnik[na]skolazh.cz školník

 

Pedagogové

Jméno Kontakt Funkce
Mgr. Bečáková Svatava becakovas[na]skolazh.cz třídní učitelka 2.A, 
Mgr. Jobová Alexandra jobovaa[na]skolazh.cz třídní učitelka speciální třídy
Ing. Krätschmerová Jitka kratschmerovaj[na]skolazh.cz třídní učitelka 6.A
Mgr. Kubová Danuše kubovad[na]skolazh.cz výchovná poradkyně, třídní učitelka 8.tř.
Bc. Kuzníková Marie kuznikovam[na]skolazh.cz asistentka pedagoga
Mgr. Lexová Jana lexovaj[na]skolazh.cz třídní učitelka 1. tř
Mgr. Mauričová Jitka mauricovaj[na]skolazh.cz třídní učitelka 9. tř.
Mgr. Novotná Jitka novotnaj[na]skolazh.cz zástupkyně ředitele
Mgr. Jaklová Lenka jakloval[na]skolazh.cz učitelka
Ordáňová Jarmila ordanovaj[na]skolazh.cz vychovatelka ŠD, asistentka pedagoga
Mgr. Búranová Daniela buranovad[na]skolazh.cz učitelka
Randusová Michaela randusovam[na]skolazh.cz asistentka pedagoga
Rendová Jana rendovaj[na]skolazh.cz asistentka pedagoga
Mgr. Gabriš-Syptáková Hana syptakovah[na]skolazh.cz třídní učitelka 7.B
Mgr. Setínková Alena setinkovaa[na]skolazh.cz třídní učitelka 2.B
Mgr. Strečková Daniela streckovad[na]skolazh.cz třídní učitelka 3. tř.
metodik prevence
Bc. Bránková Petra brankovap[na]skolazh.cz učitelka
Strouhalová Veronika strouhalovav[na]skolazh.cz asistentka pedagoga
Žalčíková Irena zalcikovai[na]skolazh.cz vychovatelka ŠD, asistentka pedagoga
Mgr. Tománková Sylva tomankovas[na]skolazh.cz třídní učitelka 4. tř.
Vaďurova Milena vadurovam[na]skolazh.cz asistentka pedagoga
Vávrová Eva vavrovae[na]skolazh.cz asistentka pedagoga
Mgr. Vodáková Pavla vodakovap[na]skolazh.cz třídní učitelka 5. tř.
Mgr. Vojčáková Šárka vojcakovas[na]skolazh.cz třídní učitelka 6.B
Mgr. Výtisková Hana vytiskovah[na]skolazh.cz třídní učitelka 7.A
Mgr. Weinert Igor weinerti[na]skolazh.cz učitel

František Vrána