Zaměstnanci a učitelé


Vedení školy

Titul Jméno Kontakt Funkce
Mgr.       František Vrána                          ředitel školy
Mgr.  Jitka Novotná                                  zástupkyně  ředitele školy


Správa školy

Titul Jméno Kontakt Funkce
  Janíčková Marie jidelna&skolazh.cz vedoucí stravovny
  Kocubová Jitka hospodar&skolazh.cz hospodářka školy (podatelna)
  Kašík Milan skolnik&skolazh.cz školník

 

Pedagogové

Titul Jméno Kontakt Funkce
Mgr. Bečáková Svatava becakovas&skolazh.cz třídní učitelka 2.A, 
Mgr. Jobová Alexandra jobovaa&skolazh.cz třídní učitelka speciální třídy
Ing. Krätschmerová Jitka kratschmerovaj&skolazh.cz třídní učitelka 6.A
Mgr. Kubová Danuše kubovad&skolazh.cz výchovná poradkyně, třídní učitelka 8.tř.
Bc. Kuzníková Marie kuznikovam&skolazh.cz asistentka pedagoga
Mgr. Lexová Jana lexovaj&skolazh.cz třídní učitelka 1. tř
Mgr. Mauričová Jitka mauricovaj&skolazh.cz třídní učitelka 9. tř.
Mgr. Novotná Jitka novotnaj&skolazh.cz zástupkyně ředitele
Mgr. Novotný Tomáš novotnyt&skolazh.cz učitel
Ordáňová Jarmila ordanovaj&skolazh.cz vychovatelka ŠD, asistentka pedagoga
Mgr. Pospíšilová Zdeňka učitelka
Randusová Michaela randusovam&skolazh.cz asistentka pedagoga
Rendová Jana rendova&skolazh.cz asistentka pedagoga
Mgr. Gabriš-Syptáková Hana syptakovah&skolazh.cz třídní učitelka 7.B
Mgr. Setínková Alena setinkovaa&skolazh.cz třídní učitelka 2.B
Mgr. Strečková Daniela streckovad&skolazh.cz třídní učitelka 3. tř.
metodik prevence
Mgr. Strmeňová Helena strmenovah@skolazh.cz učitelka
Strouhalová Veronika strouhalovav&skolazh.cz asistentka pedagoga
Šerá Soňa seras&skolazh.cz asistentka pedagoga
Mgr. Tománková Sylva tomankovas&skolazh.cz třídní učitelka 4. tř.
Vaďurova Milena vadurovam&skolazh.cz asistentka pedagoga
Vávrová Eva vavrovae&skolazh.cz asistentka pedagoga
Mgr. Vodáková Pavla vodakovap&skolazh.cz třídní učitelka 5. tř.
Mgr. Vojčáková Šárka vojcakovas&skolazh.cz třídní učitelka 6.B
Mgr. Výtisková Hana vytiskovah&skolazh.cz třídní učitelka 7.A
Mgr. Weinert Igor weinerti&skolazh.cz učitel
Žalčíková Irena zalcikovai&skolazh.cz vychovatelka ŠD, asistentka pedagoga

František Vrána

Nejbližší akce

    žádná akce

Výběr z fotogalerie