Školní jídelna


Jídelní lístek

18 stažení 1.0 Marie Janíčková 06-06-2023 9:05
24 stažení 1.0 Marie Janíčková 01-06-2023 8:57
35 stažení 1.0 Marie Janíčková 24-05-2023 8:03
34 stažení 1.0 Marie Janíčková 17-05-2023 7:34
29 stažení 1.0 Marie Janíčková 10-05-2023 7:22
51 stažení 1.0 Marie Janíčková 02-05-2023 10:13
33 stažení 1.0 Marie Janíčková 26-04-2023 7:12
367 stažení 1.0 Základní škola Zlaté Hory 28-08-2018 21:53
428 stažení 1.0 Základní škola Zlaté Hory 28-08-2018 21:49

ODHLÁŠENÍ A PŘEOBJEDNÁNÍ OBĚDŮ
Odhlášení a přeobjednání obědů ve školní jídelně přes internet pomocí přihlašovacích údajů

Vážení rodiče,

Vaše dítě se může stravovat ve školní jídelně. Cena oběda pro dítě je zvýhodněná a je pouze hodnotou potravin (žádné režie ani mzdové náklady). Děti jsou rozděleny do třech kategorií podle věku, kterého dosáhnou ve školním roce (tj. do 31. 8.) a ceny obědů pro jednotlivé kategorie jsou k dnešnímu dni tyto:

7-10 let 26 Kč, 11-14 let 30Kč, nad 15 let 37Kč.

Systém evidence placení, objednávání a vydávání obědů je na naší škole řízen počítačem. Placení obědů probíhá bezhotovostně, převodem na účet školní jídelny, který je 35-1848898369/0800, konstantní symbol 308, variabilní symbol není povinný, datum platby 20. v měsíci (z vašeho účtu), doporučená měsíční částka je 580Kč, 660Kč a 820Kč (podle věkové kategorie dítěte). Stálý příkaz zadejte na dobu neurčitou, na měsíc srpen až květen (vynechejte červen a červenec). Dvakrát ročně, po účetní uzávěrce, vám budou automaticky na účet vráceny přeplatky za neprojedené obědy. Každé stravující se dítě vlastní čip, kterým si může vybrat ze dvou obědů (případně si může oběd odhlásit) a kterým se prokáže při odběru oběda. Objednávkový terminál nabízí vždy 2 týdny:“ tento“ a „příští“. Objednávky na následující den jsou uzavřeny ve 12.00. Poslední den v měsíci jsou všem dětem, které mají zaplacené obědy, automaticky přihlášeny obědy na celý následující měsíc ( bez prázdnin), čímž je zaručeno, že i dítě, které s čipem nepracuje, má každý den oběd (č.1). Jídelníčky jsou přístupné i na internetu na stránkách školy (www.skolazh.cz).

Pokud máte o tuto službu zájem, přijďte dítěti zakoupit čip (100,- záloha, kterou při vrácení čipu obdržíte zpět) do kanceláře školní jídelny, která je otevřena od 11.00 do 12.00. Pokud byste měli speciální požadavek (např. nevrácení přeplatků při jednorázových platbách na rok, dále skutečnost, že se název účtu neshoduje se jménem dítěte, změnu účtu během docházky dítěte do naší školy apod.), projednejte tyto výjimky při koupi čipu nebo telefonicky. Máte-li u nás více dětí, posílejte součet částek.

Důležité upozornění: Pokud dítě nedochází do školy, nemá nárok na zvýhodněnou cenu oběda (pouze první den nemoci, kdy nemohl být oběd odhlášen). Každý další oběd (i nevyzvednutý) po dobu nepřítomnosti dítěte ve škole je již za plnou cenu, tj. k dnešnímu dni 80Kč. Odhlášky obědů nemocného dítěte se provádějí čipem, telefonicky na číslech 584 425 339, 725 582 372 nebo mailem na adresu jidelna@skolazh.cz, a to nejpozději do 12.00 na následující den.

Zlaté Hory dne 1. 1. 2023 Marie Janíčková, vedoucí školní jídelny

 

cizí strávníci oběd 80 Kč, měsíční platba 1 760 Kč