Školní jídelna


Jídelní lístek

20 downloads 1.0 Marie Janíčková 06-11-2019 6:50
19 downloads 1.0 Marie Janíčková 06-11-2019 6:49
37 downloads 1.0 Marie Janíčková 21-10-2019 9:13
28 downloads 1.0 Marie Janíčková 21-10-2019 9:12
36 downloads 1.0 Marie Janíčková 08-10-2019 11:59
163 downloads 1.0 Libor Buchta 28-08-2018 20:53
199 downloads 1.0 Libor Buchta 28-08-2018 20:49

ODHLÁŠENÍ A PŘEOBJEDNÁNÍ OBĚDŮ
Odhlášení a přeobjednání obědů ve školní jídelně přes internet pomocí přihlašovacích údajů

Vážení rodiče,

Vaše dítě se může stravovat ve školní jídelně. Cena oběda pro dítě je zvýhodněná a je pouze hodnotou potravin (žádné režie ani mzdové náklady).Děti jsou rozděleny do třech kategorií podle věku, kterého dosáhnou ve školním roce(tj. do 31. 8.) a ceny obědů pro jednotlivé kategorie jsou k dnešnímu dni tyto:

7-10 let 20 Kč, 11-14 let 23 Kč, nad 15 let 29 Kč.

Systém evidence placení, objednávání a vydávání obědů je na naší škole řízen počítačem. Placení obědů probíhá bezhotovostně, převodem na účet školy, který je 35-1848898369/0800, konstantní symbol 308, variabilní symbol není povinný, datum platby 20. v měsíci (z vašeho účtu), doporučená měsíční částka je 440 Kč, 510 a 640 Kč (podle věkové kategorie dítěte). Stálý příkaz zadejte na dobu neurčitou, na měsíc srpen až květen (vynechejte červen a červenec). Dvakrát ročně, po účetní uzávěrce, vám budou automaticky na účet vráceny přeplatky za neprojedené obědy. Každé stravující se dítě vlastní čip, kterým si může vybrat ze dvou obědů (případně si může oběd odhlásit) a kterým se prokáže při odběru oběda. Objednávkový terminál nabízí vždy 2 týdny:“ tento“ a „příští“. Objednávky na následující den jsou uzavřeny ve 12.00. Poslední den v měsíci jsou všem dětem, které mají zaplacené obědy, automaticky přihlášeny obědy na celý následující měsíc ( bez prázdnin), čímž je zaručeno, že i dítě, které s čipem nepracuje, má každý den oběd (č.1). Jídelníčky jsou přístupné i na internetu na stránkách školy(www.skolazh.cz).

Pokud máte o tuto službu zájem, přijďte dítěti zakoupit čip(100,- záloha, kterou při eventuálním vrácení čipu obdržíte zpět) do kanceláře školní jídelny, která je otevřena od 11.00 do 12.00. pokud byste měli speciální požadavek (např. nevrácení přeplatků při jednorázových platbách na rok, dále skutečnost, že se název účtu neshoduje se jménem dítěte, změnu účtu během docházky dítěte do naší školy apod.), projednejte tyto výjimky při koupi čipu nebo telefonicky. Máte-li u nás více dětí, posílejte součet částek.

Poznámka: Pokud dítě nedochází do školy, nemá nárok na zvýhodněnou cenu oběda (pouze první den nemoci, kdy nemohl být oběd odhlášen).Každý další oběd (i nevyzvednutý) po dobu nepřítomnosti dítěte ve škole je již za plnou cenu, tj. k dnešnímu dni 60 Kč. Odhlášky obědů nemocného dítěte se provádějí čipem, případně telefonicky na čísle 584 425 339, eventuálně mailem na adresu jidelna@skolazh.cz, a to nejpozději do 12.00 na následující den.

Zlaté Hory dne 1.1.2018 VŠJ Janíčková Marie

 

Vážení strávníci, od 1.9.2018 se zvýši stravné pro:

1. kateg. 7-10 let oběd 20 Kč,měsíční platba 440 Kč beze změny

2. kateg.11-14 let oběd 23 Kč,měsíční platba 510 Kč beze změny

3. kateg. 15 a více let oběd 29 Kč,měsíční platba 620 Kč beze změny

 

cizí strávníci oběd 60 Kč,měsíční platba 1320 Kč

Nejnovější články

Nejbližší akce

    žádná akce

Výběr z fotogalerie