ZŠ Zlaté Hory

Základní škola Zlaté Hory

Školní jídelna

Vážení rodiče,

Vaše dítě se může stravovat ve školní jídelně. Cena oběda pro dítě je zvýhodněná a je pouze hodnotou potravin (žádné režie ani mzdové náklady). Děti jsou rozděleny do třech kategorií podle věku, kterého dosáhnou ve školním roce (tj. do 31. 8.) a ceny obědů pro jednotlivé kategorie jsou k dnešnímu dni tyto:

iCANTEEN

Informační systém
školní jídelny ZŠ Zlaté Hory
  • Cena jednoho obědu 26 Kč
  • Doporučená měsíční platba 580 Kč
  • Cena jednoho obědu 30 Kč
  • Doporučená měsíční platba 660 Kč
  • Cena jednoho obědu 37 Kč
  • Doporučená měsíční platba 820 Kč
  • Cena jednoho obědu 80 Kč
  • Doporučená měsíční platba 1 760 Kč

Systém evidence placení, objednávání a vydávání obědů je na naší škole řízen počítačem. Placení obědů probíhá bezhotovostně, převodem na účet školní jídelny, který je 35-1848898369/0800, konstantní symbol 308, variabilní symbol není povinný, datum platby 20. v měsíci (z vašeho účtu), doporučená měsíční částka je 580 Kč, 660 Kč a 820 Kč (podle věkové kategorie dítěte). Stálý příkaz zadejte na dobu neurčitou, na měsíc srpen až květen (vynechejte červen a červenec). Dvakrát ročně, po účetní uzávěrce, vám budou automaticky na účet vráceny přeplatky za neprojedené obědy. Každé stravující se dítě vlastní čip, kterým si může vybrat ze dvou obědů (případně si může oběd odhlásit) a kterým se prokáže při odběru oběda. Objednávkový terminál nabízí vždy 2 týdny:“ tento“ a „příští“. Objednávky na následující den jsou uzavřeny ve 12.00. Poslední den v měsíci jsou všem dětem, které mají zaplacené obědy, automaticky přihlášeny obědy na celý následující měsíc ( bez prázdnin), čímž je zaručeno, že i dítě, které s čipem nepracuje, má každý den oběd (č.1). Jídelníčky jsou přístupné i na internetu na stránkách školy (www.skolazh.cz).

Pokud máte o tuto službu zájem, přijďte dítěti zakoupit čip (100,- záloha, kterou při vrácení čipu obdržíte zpět) do kanceláře školní jídelny, která je otevřena od 11.00 do 12.00. Pokud byste měli speciální požadavek (např. nevrácení přeplatků při jednorázových platbách na rok, dále skutečnost, že se název účtu neshoduje se jménem dítěte, změnu účtu během docházky dítěte do naší školy apod.), projednejte tyto výjimky při koupi čipu nebo telefonicky. Máte-li u nás více dětí, posílejte součet částek.

Důležité upozornění: Pokud dítě nedochází do školy, nemá nárok na zvýhodněnou cenu oběda (pouze první den nemoci, kdy nemohl být oběd odhlášen). Každý další oběd (i nevyzvednutý) po dobu nepřítomnosti dítěte ve škole je již za plnou cenu, tj. k dnešnímu dni 80 Kč. Odhlášky obědů nemocného dítěte se provádějí čipem, telefonicky na číslech 584 425 339, 725 582 372 nebo mailem na adresu jidelna@skolazh.cz, a to nejpozději do 12.00 na následující den.

 Marie Janíčková, vedoucí školní jídelny

cizí strávníci oběd 80 Kč, měsíční platba 1 760 Kč

Informace ze školní jídelny

Zvýšení cen obědů ve školní jídelně

Kvůli rostoucím cenám potravin dojde ke zvýšení cen obědů ve školní jídelně od 1. 9.…

Informace školní jídelny

Od 1. 9. 2021 budou mít žáci, jejichž rodiče platí obědy sporožirem nebo trvalým příkazem,…

Jídelníčky

Titulek
jídelníček od 15.4.2024
1 15 stažení
9. 4. 2024
jídelníček od 8.4.2024
1 9 stažení
9. 4. 2024