ZŠ Zlaté Hory

Základní škola Zlaté Hory

V souladu s § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu se schváleným Volebním řádem pro volbu členů školské rady základní školy ve Zlatých Horách zveřejňuji volební listinu kandidátů pro volbu do Školské rady Základní školy 
Zobrazit více
1. pavilon dole 720 831 096 1. pavilon nahoře 720 831 033 2. pavilon dole 720 830 962 Ex pavilon dole 720 831 004 Ex pavilon nahoře 720 830 954
Zobrazit více
Na čtvrteční závod pro I. stupeň navázali hned v pátek 31. května druhostupňoví závodníci. Naši školu reprezentovala 3 družstva v kategorii 6. a 7. tříd a 1 družstvo v kategorii 8. a 9. tříd. Na všechny čekal běh dlouhý zhruba 2,5 km, během kterého na 
Zobrazit více
Vážení rodiče, Rada města Zlatých Hor ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb., zřídila svým usnesením ke dni 1. 1. 2006 Školskou radu Základní školy Zlaté Hory. Počet členů školské rady stanovila na šest. Podle uvedeného zákona třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní 
Zobrazit více
Město Zlaté Hory stanovilo usnesením z 35. schůze Rady města Zlatých Hor, konané dne 15. dubna 2024, měsíční úplatu za zájmové vzdělávání ve školní družině Základní školy Zlaté Hory na školní rok 2024/2025 ve výši 200 Kč. Ředitelka školy může účastníka vzdělávání od úplaty na základě 
Zobrazit více
ROZHODNUTÍ  o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2023/2024 Základní škola, jejíž činnost vykonává Základní škola Zlaté Hory, rozhodla svou ředitelkou na základě ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 
Zobrazit více
Ve středu 3. 4. proběhlo v SVČ Duha Jeseník okresní kolo Matematické olympiády kategorií Z6, Z7 a Z8. Naši školu reprezentovali Vojta Vojčák v kategorii Z6 a Marián Wetter v kategorii Z7. Oběma se soutěž vydařila, Marián obsadil 2. místo a Vojta svoji kategorii vyhrál, 
Zobrazit více
Tradiční matematická soutěž připadla letos na pátek 22. března, kdy se do ní zapojili žáci 2. – 9. tříd. V této soutěži se nepostupuje do dalších kol, ale výsledky se postupně srovnávají v rámci okresu, kraje a celé republiky. Zatím se můžete podívat, kdo byl 
Zobrazit více
RODIČE NEPŘEHLÉDNĚTE INFORMACE
Všechny důležité informace ze Základní Školy ve Zlatých Horách.
Zobrazit