Author


All posts by Jitka Novotná

Informace k nástupu žáků do školy od 30. listopadu


Vážení rodiče, od 30. listopadu nastoupí do školy další žáci, a to následujícím způsobem: celý 1. stupeň (bude chodit do školy stále) družina bude v provozu dle pravidel nastavených od 18.11.2020 (rozdělení tříd podle daného ročníku) z 2. stupně půjde o 
Více

Ochranné štíty


Vzhledem k tomu, že se množí dotazy na možnost používání ochranných štítů místo roušek, cituji z mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví: “Ve výjimečných případech, kdy je nezbytné, aby žák nebo student při výuce viděl na ústa učitele, je možné, aby učitel 
Více

Bakaláři – informace pro rodiče žáků 2. stupně


Vážení rodiče, vypadá to, že se nám příliš neosvědčil současný způsob zápisu do Bakalářů – zdá se, že je příliš komplikovaný pro Vás i pro nás. Rozhodli jsme se tedy přistoupit k následujícímu zjednodušení: jako absenci budeme psát pouze skutečnou nepřítomnost 
Více

Distanční výuka – aktuální informace


Vážení rodiče, vzhledem k velmi pravděpodobnému delšímu pokračování distanční výuky bych Vám chtěla připomenout pravidla, která pro ni platí, a seznámit Vás s některými novinkami. Nejpodstatnější změnou je, že na rozdíl od jara je nyní distanční výuka povinná. Připomínám, že distanční výuka 
Více

Aktuální rozvrhy online výuky


Pro větší přehlednost znovu uvádíme rozvrhy online hodin pro 2. stupeň: 6. třída 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina pondělí Z M AJ/AJ úterý D středa ČJ/M ČJ/M AJ/Brá (Dobrovolná sk.) čtvrtek pátek PŘ 
Více

Žádost MŠMT o spolupráci


Vážení rodiče, MŠMT nás požádalo o spolupráci při vysvětlování našim žákům – Vašim dětem, jak je důležité dodržovat preventivní protiepidemická opatření. Přikládám proto plakátky pro 1. i 2. stupeň, kde jsou opatření přehledně shrnutá a prosím, abyste se o nich 
Více

Testování dětí na Covid-19


Vážení rodiče, byla jsem požádána o předání informace o postupu při provádění testů na Covid-19 v případě nařízení karantény u dětí – informaci najdete zde: Dopis KÚ-OLK-testování. Jitka Novotná, ředitelka školy
Více

Informace o ošetřovném od 14. 10. 2020


Informace pro rodiče o ošetřovném najdete na stránkách MPSV zde.  
Více

Aktuální informace – Covid-19


Dnes byly potvrzeny pozitivní výsledky testů na Covid-19 u dvou pedagogických pracovníků. Hygienická stanice byla okamžitě informována, další kroky jsou zcela v její pravomoci. Budou vedeny pohovory u pedagogických pracovníků školy, na jejichž základě budou vytipováni i žáci, kteří mohli 
Více

6. třída


Měsíční plán na listopad listop_6 DISTANČNÍ VÝUKA od 23.11.2020 do 27.11.2020 ZEMĚPIS online hodina v pondělí od 8:55 – https://meet.google.com/ird-qenc-hnf úkol zde – Zeměpis 23. 11. nadále opakujete orientaci na mapě prezentace – Země v pohybu AJ ( skupina p. 
Více

Distanční výuka od 14. 10., obědy ze školní jídelny


Od 14. 10. přecházejí všechny základní školy plně na distanční výuku. Rozvrhy pro 2. stupeň, které byly zveřejněny v souvislosti se střídavou výukou od 12. 10., zůstávají v platnosti. Pravidla pro distanční výuku: Distanční výuka je povinná, její součástí budou 
Více

9.A


Rozvrh online výuky 9.A 1. h 2. h 3. h 4. h 5. h 6. h pondělí ČJ M PŘ úterý Z středa M CH D čtvrtek F ČJ AJ pátek RJ Měsíční plán na listopad: listop_9A Týden od 23. 
Více

8.A


Rozvrh online výuky 8.A 1. h 2. h 3. h 4. h 5. h 6. h pondělí ČJ CH Z úterý RJ F PŘ středa AJ D čtvrtek M pátek ČJ M Měsíční plán na listopad: listop_8A TÝDEN 23.11. – 
Více

8.B


Rozvrh online hodin 8.B 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina pondělí ČJ CH úterý D M středa AJ F čtvrtek PŘ Z M pátek RJ ČJ Měsíční plán na listopad: listop_8B TÝDEN 23.11. – 
Více

9.B


Rozvrh online hodin 9.B 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina pondělí ČJ PŘ M úterý F M Z středa AJ D čtvrtek CH pátek ČJ RJ   Měsíční plán na listopad: listop_9B Týden od 
Více

Výuka od 12. do 30. října 2020


Informace k výuce ve dnech 12. – 27. 10. 2020 Žáci 2. stupně se budou v následujících dvou týdnech učit střídavě – vždy celá třída jeden týden distančně, druhý ve škole. Distanční výuka je povinná, její součástí budou online hodiny a zadávání 
Více

Uzavření vnitřních sportovišť


V souladu s usnesením vlády České republiky ze dne 8. 10. 2020 jsou od 9. do 25. října 2020 uzavřeny obě tělocvičny základní školy a posilovna. Mgr. Jitka Novotná, ředitelka školy
Více

Bakaláři online


Vážení rodiče, v nejbližších dnech dostanete nebo už jste od svých třídních učitelek dostali přihlašovací údaje do systému Bakaláři, který by měl zjednodušit komunikaci a Vám by měl umožnit lepší přehled o tom, co se s Vaším dítětem ve výuce 
Více

Aktivity ve školních tělocvičnách


V souladu s usnesením vlády ČR ze dne 30. 9. 2020 je od pondělí 5. října stanoven maximální počet účastníků sportovních aktivit v obou tělocvičnách ZŠ Zlaté Hory na 10 osob. Toto opatření platí i pro aktivity pro žáky školy 
Více

Vyhlášení volných dnů pro žáky


Z důvodu současné epidemiologické situace vyhlašuji na pondělí 26. a úterý 27. října volno pro žáky. Toto volno předchází státnímu svátku 28. 10. a podzimním prázdninám 29. – 30. 10. 2020. Mgr. Jitka Novotná, ředitelka školy
Více