ZŠ Zlaté Hory

Základní škola Zlaté Hory

Volby do školské rady pro období 2024 – 2027

Vážení rodiče,

Rada města Zlatých Hor ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb., zřídila svým usnesením ke dni 1. 1. 2006 Školskou radu Základní školy Zlaté Hory. Počet členů školské rady stanovila na šest. Podle uvedeného zákona třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetinu pedagogičtí pracovníci školy.

Volební období školské rady činí 3 roky. Funkční období současné rady končí 31. 7. 2024. Pro následující období v letech 2024 – 2027 se uskuteční nové volby.

V nejbližších dnech obdržíte prostřednictvím svých dětí formulář k 1. kolu voleb.

V souladu se schváleným Volebním řádem pro volbu členů školské rady Vás žádáme, abyste se voleb zúčastnili. Současně Vás žádáme, abyste navrhli 2 kandidáty z řad rodičů na členství ve školské radě a zároveň zvážili možnost vlastní kandidatury.

Právo volit má každý zákonný zástupce.

Volební řád, harmonogram voleb a další zprávy volební komise budou průběžně zveřejňovány na nástěnce před základní školou a na webových stránkách školy (www.skolazh.cz).

S poděkováním za spolupráci                            Mgr. Jitka Novotná – ředitelka školy

Harmonogram voleb členů školské rady Základní školy Zlaté Hory

St 5. 6. 2024zahájení 1. kola voleb
Po 10. 6. 2024 14:00ukončení 1. kola voleb, tj. ukončení podávání návrhů na členy školské rady
Čt 13. 6. 2024zveřejnění kandidátů na členství ve školské radě
Čt 20. 6. 2024zahájení 2. kola voleb
Út 25. 6. 2024 14:00ukončení 2. kola voleb
Čt 27. 6. 2024zveřejnění výsledků voleb
Komentáře nejsou povoleny
RODIČE NEPŘEHLÉDNĚTE INFORMACE
Všechny důležité informace ze Základní Školy ve Zlatých Horách.
Zobrazit