ZŠ Zlaté Hory

Základní škola Zlaté Hory

Sdružení rodičů a přátel školy (SRPŠ)

Vážení rodiče, zákonní zástupci a všichni, kteří se zajímáte o to, co se děje v naší škole,

jsme spolek, který ve spolupráci s Městem Zlaté Hory finančně podporuje činnost školy.

Členství ve spolku je dobrovolné a vzniká po zaplacení finančního příspěvku na příslušný školní rok.

Co konkrétně podporujeme a na jaké aktivity byly použity finanční příspěvky členů spolku? 

Reprezentace školy – odměny pro žáky, kteří se zapojují do nejrůznějších soutěží

Celoškolní akce – kulturní, společenské, sportovní

Třídní akce – výlety, exkurze, …

Školní rok 2022/2023

Příspěvky rodičů

22 100 Kč

Dotace Města Zlaté Hory

20 000 Kč

Podpořené aktivity:

Odměny pro soutěžící

6 230 Kč

Projekty ve školní družině

3 233 Kč

Halloween pro 2. stupeň

3 943 Kč

Lyžařský kurz – odměny

1 200 Kč

Školní výlety a exkurze

8 900 Kč

Ples deváťáků

3 000 Kč

Upomínkové předměty pro deváťáky

4 500 Kč

Poukázky za ředitelské pochvaly

4 600 Kč

Materiál pro modelářský kroužek

3 409 Kč

Celkem

39 015 Kč

I Vy můžete podpořit své děti a školu, kterou navštěvují – stačí pouze uhradit stanovený členský příspěvek.

Pro školní rok 2023/2024 je stanoven na 200 Kč, v případě sourozenců platí nejmladší plnou výši a starší sourozenci potom snížený příspěvek 100 Kč.

Příspěvky budou v hotovosti vybírat třídní učitelky do 20. 10. 2023.

 

Těšíme se na spolupráci s Vámi

za Sdružení rodičů a přátel školy při Základní škole Zlaté Hory

Eva Vávrová
předsedkyně spolku

Informace ze SRPŠ

Informace SRPŠ

Vážení rodiče, zákonní zástupci a všichni ostatní, kteří se zajímáte o výchovu žáků, mládeže a…

Návštěva Národního památníku II. světové války v Hrabyni

V rámci výuky dějepisu a občanské výchovy podnikáme výjezdy do míst, která připomínají, čeho všeho…

Dokumenty ke stažení

Titulek
Směrnice SRPŠ
1 2 stažení
SRPŠ 16. 1. 2024
Stanovy SRPŠ
1 3 stažení
SRPŠ 16. 1. 2024