ZŠ Zlaté Hory

Základní škola Zlaté Hory

Základní škola Zlaté Hory
- Škola v pohybu -
Co to pro nás znamená?

Základní škola Zlaté Hory – Škola v pohybu. Co to pro nás znamená?

Na první pohled je zřejmé, že je škola velká – při přesunech mezi učebnami, kabinety, tělocvičnami a jídelnou si každý den užijeme pohybu opravdu hodně. K tomu se přidávají velké přestávky ve velké tělocvičně nebo při hezkém počasí venku.

Pohyb je v počtu i osobách žáků a pracovníků školy.

Hodně pohybu si užijí paní uklízečky s panem školníkem a paní kuchařky.

Co je ale nejdůležitější – v neustálém pohybu a vývoji je na naší škole výuka, a zdaleka nejde jen o změny nařizované „shora“. Vzděláváme se, zkoušíme různé metody, radíme se a inspirujeme. Spolupracujeme se SRPŠ, organizacemi ve městě i v rámci Jesenicka a hledáme nové možnosti a příležitosti. V květnu 2023 začal zkušebně pracovat žákovský parlament a jistě i on školou pohne.

Musíme se jen starat, aby všechen ten pohyb byl stejným směrem – k lepší škole.

Mgr. Jitka Novotná

ředitelka školy

Základní škola Zlaté hory

je plně organizovaná škola – s devíti ročníky, školní družinou a školní jídelnou. Školní budova (lépe řečeno školní budovy) byly postaveny na přelomu 60. a 70. let 20. století až pro 700 žáků. Po letech, kdy počet žáků klesal, se v poslední době ustálil na zhruba 260 – 280 žácích. Volné třídy mohly být proto upraveny a využívány jako odborné učebny (IT, přírodopis, jazyky, fyzika a chemie, hudební a výtvarná výchova). Kromě toho má škola zrekonstruované dílny, dvě tělocvičny a využívá také přilehlé hřiště. Roku 2010 byla zřízena speciální třída pro žáky s lehkým mentálním postižením.

Speciální třída

Roku 2010 byla zřízena speciální třída pro žáky s lehkým mentálním postižením.

Zvažujete, zda by pro vaše dítě byla vhodná naše speciální třída? Pro přijetí je nutné, aby dítě mělo diagnostikováno LMP a poradenské zařízení (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum) doporučilo vzdělávání ve třídě zřízené podle §16 odst. 9 školského zákona a Vy musíte o přijetí/zařazení do naší speciální třídy požádat. Pokud byste chtěli, můžete se do třídy přijít podívat (nejlépe po předchozí domluvě).

Sdružení rodičů a přátel školy (SRPŠ)

Školní družina

Školní jídelna

Školní poradenské pracoviště

Školská rada

Sport

Pracovníci školy

Žákovský parlament