Všechny příspěvky od Jitka Novotná

Roušky a respirátory od 25. 2. 2021


Vážení rodiče, milí žáci, níže přikládám citaci nařízení MŠMT k povinnosti nosit ochranný prostředek: Roušky od 25. 2. 1. Všem osobám se od 25.2. nařizuje mít ve všech vnitřních prostorech staveb (tj. i ve škole nebo školském zařízení), ostatních veřejně přístupných 
Více

Výuka od 15. 2. 2021


Vzhledem k tomu, že do této chvíle (14. 2. cca 11.30) nevydalo MŠMT žádné nové pokyny k výuce, bude od zítřka výuka na naší škole pokračovat stejně jako před jarními prázdninami – 1. třídy, 2. třída a ST prezenční výuka, 
Více

Výuka od 1. 2. 2021


V souladu s posledními pokyny MŠMT bude výuka od 1. 2. 2021 probíhat stejným způsobem jako dosud – ve škole budou žáci 1. a 2. ročníku a celá ST, všichni ostatní se budou vzdělávat distančně. Zítra, 29. 1. 2021, jsou 
Více

Výuka od 25. 1. a vydávání vysvědčení


Vážení rodiče, milí žáci, zde jsou aktuální informace k výuce: V týdnu od 25. 1. 2021 pokračuje výuka stejným způsobem jako dosud – 1. a 2. ročníky a speciální třída jsou ve škole, ostatní třídy se vzdělávají distančně. Na 2. stupni probíhá 
Více

Distanční výuka na 2. stupni od 18. 1. 2021


Vážení rodiče, milí žáci, od příštího týdne jsme se rozhodli přistoupit ke změně v organizaci distanční výuky na 2. stupni, od které si slibujeme lepší organizaci času dětí. Výuka bude probíhat pravidelně každý den v rozsahu 4 – 5 hodin, zpravidla od 
Více

Výuka a provoz školy od 4. 1. 2021


Prezenční výuka od 4. 1. 2021 je povolena pouze pro žáky 1. a 2. ročníku a pro žáky speciální třídy. Výuka bude probíhat dle platného rozvrhu. Hodiny TV budou v případě dobrého počasí probíhat formou procházky nebo her venku, pamatujte tedy 
Více

Provoz školy do konce kalendářního roku


Vážení rodiče a všichni spoluobčané, jak sami víte, od pátku přechází Česká republika opět do 4. stupně PES, a s tím souvisejí organizační změny v provozu školy i tělocvičen. Vyučování před Vánoci končí v pátek 18. prosince, v pondělí a 
Více

Informace o Covid-19


Vážení rodiče, v základní škole se vyskytl případ onemocnění COVID -19. Sledujte proto zdravotní stav svých dětí a případné změny konzultujte s praktickým lékařem pro děti a dorost. Pokud byla míra rizikovosti kontaktu vašeho dítěte s pozitivní osobou vyhodnocena jako riziková, 
Více

Otevření tělocvičen a posilovny pro veřejnost od 3. 12. 2020


PRAVIDLA PRO ODPOLEDNÍ A VEČERNÍ AKTIVITY  V TĚLOCVIČNÁCH OD 3. 12. 2020 Možné jsou pouze individuální aktivity v maximálním počtu 10 účastníků. Všichni účastníci používají roušku a dodržují 2 m odstupy. Šatnu účastníci používají pouze v nezbytně nutné míře, je zakázáno využívat 
Více

Dotazník pro rodiče – koncepce školy


Se zpožděním, za které se omlouvám, se můžete  v odkazu níže seznámit s výsledky dotazníku pro rodiče, se kterým jsem Vás oslovila na konci září. dotazník rodiče Všem 28 rodičům, kteří věnovali svůj čas jeho vyplnění, děkuji. Mgr. Jitka Novotná, 
Více

Zlatý Ámos 2020


Vážení rodiče, milí žáci, byli jsme požádáni, abychom Vás informovali o tom, že v anketě Zlatý Ámos přibyl titul Dálkový Ámos. Pokud byste chtěli některého z našich pedagogů nominovat, všechny informace jsou v přiložených souborech: plakat_on-line_28 roc TZ-Dálkový Zlaty Amos
Více

Informace k nástupu žáků do školy od 30. listopadu


Vážení rodiče, od 30. listopadu nastoupí do školy další žáci, a to následujícím způsobem: celý 1. stupeň (bude chodit do školy stále) družina bude v provozu dle pravidel nastavených od 18.11.2020 (rozdělení tříd podle daného ročníku) z 2. stupně půjde o 
Více

Ochranné štíty


Vzhledem k tomu, že se množí dotazy na možnost používání ochranných štítů místo roušek, cituji z mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví: “Ve výjimečných případech, kdy je nezbytné, aby žák nebo student při výuce viděl na ústa učitele, je možné, aby učitel 
Více

Bakaláři – informace pro rodiče žáků 2. stupně


Vážení rodiče, vypadá to, že se nám příliš neosvědčil současný způsob zápisu do Bakalářů – zdá se, že je příliš komplikovaný pro Vás i pro nás. Rozhodli jsme se tedy přistoupit k následujícímu zjednodušení: jako absenci budeme psát pouze skutečnou nepřítomnost 
Více

Distanční výuka – aktuální informace


Vážení rodiče, vzhledem k velmi pravděpodobnému delšímu pokračování distanční výuky bych Vám chtěla připomenout pravidla, která pro ni platí, a seznámit Vás s některými novinkami. Nejpodstatnější změnou je, že na rozdíl od jara je nyní distanční výuka povinná. Připomínám, že distanční výuka 
Více

Aktuální rozvrhy online výuky


Pro větší přehlednost znovu uvádíme rozvrhy online hodin pro 2. stupeň: 6. třída 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina pondělí Z M AJ/AJ úterý D středa ČJ/M ČJ/M AJ/Brá (Dobrovolná sk.) čtvrtek pátek PŘ 
Více

Žádost MŠMT o spolupráci


Vážení rodiče, MŠMT nás požádalo o spolupráci při vysvětlování našim žákům – Vašim dětem, jak je důležité dodržovat preventivní protiepidemická opatření. Přikládám proto plakátky pro 1. i 2. stupeň, kde jsou opatření přehledně shrnutá a prosím, abyste se o nich 
Více

Testování dětí na Covid-19


Vážení rodiče, byla jsem požádána o předání informace o postupu při provádění testů na Covid-19 v případě nařízení karantény u dětí – informaci najdete zde: Dopis KÚ-OLK-testování. Jitka Novotná, ředitelka školy
Více

Informace o ošetřovném od 14. 10. 2020


Informace pro rodiče o ošetřovném najdete na stránkách MPSV zde.  
Více