ZŠ Zlaté Hory

Základní škola Zlaté Hory

Preventivní opatření na naší škole

Na doporučení MŠMT jsme nuceni přijmout preventivní opatření, která by měla snížit riziko šíření nemoci covid 19. Z tohoto důvodu jsou ve všech třídách  a odborných učebnách rozmístěny rozprašovače s dezinfekcí, které budou žáci pod dozorem vyučujících po příchodu do školy používat. Dohled vyučujícího by měl zamezit především nevhodnému zacházení s dezinfekcí ze strany žáků. Povinnost nošení roušek v prostorách školy prozatím není nutná a doufejme, že se v průběhu roku situace nezmění.

Z důvodu prevence bude upraveno také vydávání obědů pro žáky. Úpravy nejsou tak velké, jako tomu bylo na konci loňského školního roku. Dodržovat budeme postupné vcházení tříd do školní jídelny s minimálními rozestupy. U stolu budou žáci sedávat po třídách a stoly budou během podávání obědů pravidelně omývány dezinfekčním prostředkem. Ze školní jídelny budou žáci odcházet postupně, aby se zabezpečil plynulý chod.

Dokud budou platná jednotlivá doporučení, tak se budeme nadále snažit minimalizovat setkávání žáků mezi jednotlivými ročníky v době vyučování.

Naši prvňáčci, kteří se se školou teprve seznamují mají možnost, aby je v prvním školním týdnu rodiče doprovodili v případě potřeby až ke třídě. To samozřejmě platí i při jejich vyzvedávání na konci vyučování. Od příštího týdne by bylo dobré začít doprovody prvňáčků omezovat a učit děti samostatnosti. Od příštího týdne tedy začneme postupně dodržovat pravidlo, že rodič své dítě doprovodí pouze ke škole a na konci vyučování čeká před školou u hlavního vchodu. Upozorňuji, že vchod u pavilonu prvních tříd slouží pro vstup žáků do školy před vyučováním, později lze do školy vstoupit pouze hlavním vchodem.

Veškerá doporučení se dle očekávání budou postupně měnit, jenom doufejme, že k lepšímu a většina preventivních opatření se časem zruší.

Všem žákům i rodičům přejeme pohodový školní rok a děkujeme za pochopení.

Komentáře nejsou povoleny
RODIČE NEPŘEHLÉDNĚTE INFORMACE
Všechny důležité informace ze Základní Školy ve Zlatých Horách.
Zobrazit