ZŠ Zlaté Hory

Základní škola Zlaté Hory

Preventivní program – V síti: za školou

Konec listopadu se v osmé třídě nesl v duchu prevence. Kluci a holky měli možnost zhlédnout dokumentární snímek zaměřený na nebezpečí pohybu na sociálních sítích – kybergrooming /kybergrooming (anglicky cyber groomingchild grooming) je označení pro chování uživatelů internetových komunikačních prostředků (chat, Skype atd.), kteří tyto prostředky využívají k navázání důvěrných vztahů se svými oběťmi, zejména dětmi. Po navázání důvěrného vztahu, groomer vyzve svou oběť k reálnému setkání, jehož cílem je sexuální nebo jiné zneužití důvěry vybrané osoby. Oběťmi kybergroomingu mohou být i dospělí a senioři. Součástí kybergroomingu může být také kyberšikana/. Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kybergrooming

Po projekci následovala online beseda s jedním z tvůrců, Vítem Klusákem. Žáci měli možnost pokládat otázky, na které autor odpovídal. Samozřejmě i naši osmáci nezůstali pozadu a ptali se. Pro mnohé byl snímek šokující, obzvláště chování ,,predátorů,, a to, kam až může nevinný rozhovor s neznámým člověkem vést.

Odkaz na stránky dokumentu a vše o něm: https://vsitifilm.cz/

Komentáře nejsou povoleny
RODIČE NEPŘEHLÉDNĚTE INFORMACE
Všechny důležité informace ze Základní Školy ve Zlatých Horách.
Zobrazit