ZŠ Zlaté Hory

Základní škola Zlaté Hory

PRVNÍ ČESKÁ ŠKOLA VE ZLATÝCH HORÁCH

Česká menšina ve Zlatých Horách se 1.září 1932 konečně dočkala své první české školy. Vznik byl podmíněn předloženým seznamem alespoň dvaceti dětí a uvolněním místností pro školní vyučování. Učitele stanovovalo ministerstvo školství na návrh inspektora státních menšinových škol. Prvním českým učitelem se stal pan Miloslav Palička.

Škola fungovala v domě čp. 388. Místnosti nebyly vybaveny žádným nábytkem – ten byl objednán příliš pozdě. Aby se mohlo vyučovat, pomohli občané Zlatých Hor. Sehnali dvě dlouhé lavice, dva oprýskané stoly a ke každému jednu židli. Jeden český občan zapůjčil malou tabuli.

První školní den

První školní den přišly děti ze Zlatých Hor i Ondřejovic. Většina jich zdravila „Guten tag!“. Do dvou dlouhých lavic usedlo 21 dětí, které byly vybavením školy nemile překvapeny. Po skončení prvního dne se děti již loučily „Na shledanou, pane učiteli!“. Za měsíc byl dovezen nový nábytek.

Přesunutí školy

Pro nedostatek místa byla škola v roce 1934 přemístěna do prvního poschodí domu čp. 7/8. V roce 1935 měla tato jednotřídka již 39 dětí. Život ve škole i ve městě plynul klidně dál v souladu obou národností až do roku 1937.

Zánik školy

Od září roku 1938 se ve škole již nevyučovalo. Co se stalo se školou? Nábytek i pomůcky byly rozebrány a umístěny v místních německých školách. V roce 1945 se opět začalo uvažovat o znovuotevření školy.

Znovuotevření školy

Rozhodlo se, že se škola znovu otevře. Nejlépe vyhovovala budova bývalé německé školy naproti kinu. První učitelská porada proběhla 16. září 1945. Vyučovat se začalo pro nedokončené úpravy tříd až 17. září 1945. Ke dni 30.9.1945 měla dvoutřídní měšťanská škola 43 žáků, trojtřídní obecnou školu navštěvovalo k tomuto datu 90 dětí. Žáky učilo pět učitelů. Českých osídlenců stále přibývalo. Na závěr – několik čísel pro srovnání.

30.9.1947: pětitřídní obecná škola – 150 žáků, 6 učitelů, čtyřtřídní měšťanská škola – 115 žáků, 5 učitelů

30.9.1948: sedmitřídní obecná škola – 210 žáků, 7 učitelů, čtyřtřídní měšťanská škola – 126 žáků, 6 učitelů

30.9.1953: osmiletá střední škola – 13 tříd, 401 žáků, 15 učitelů

30.9.1954: 18 tříd, 524 žáků, 1 ředitel školy, 20 učitelů

PRVNÍ ČESKÁ ŠKOLA VE ZLATÝCH HORÁCH

Česká menšina ve Zlatých Horách se 1.září 1932 konečně dočkala své první české školy. Vznik byl podmíněn předloženým seznamem alespoň dvaceti dětí a uvolněním místností pro školní vyučování. Učitele stanovovalo ministerstvo školství na návrh inspektora státních menšinových škol. Prvním českým učitelem se stal pan Miroslav Palička.

Škola fungovala v domě čp. 388. Místnosti nebyly vybaveny žádným nábytkem – ten byl objednán příliš pozdě. Aby se mohlo vyučovat, pomohli občané Zlatých Hor. Sehnali dvě dlouhé lavice, dva oprýskané stoly a ke každému jednu židli. Jeden český občan zapůjčil malou tabuli.

První školní den

První školní den přišly děti ze Zlatých Hor i Ondřejovic. Většina jich zdravila „Guten tag!“. Do dvou dlouhých lavic usedlo 21 dětí, které byly vybavením školy nemile překvapeny. Po skončení prvního dne se děti již loučily „Na shledanou, pane učiteli!“. Za měsíc byl dovezen nový nábytek.

Přesunutí školy

Pro nedostatek místa byla škola v roce 1934 přemístěna do prvního poschodí domu čp. 7/8. V roce 1935 měla tato jednotřídka již 39 dětí. Život ve škole i ve městě plynul klidně dál v souladu obou národností až do roku 1937.

Zánik školy

Od září roku 1938 se ve škole již nevyučovalo. Co se stalo se školou? Nábytek i pomůcky byly rozebrány a umístěny v místních německých školách. V roce 1945 se opět začalo uvažovat o znovuotevření školy.

Znovuotevření školy

Rozhodlo se, že se škola znovu otevře. Nejlépe vyhovovala budova bývalé německé školy naproti kinu. První učitelská porada proběhla 16. září 1945. Vyučovat se začalo pro nedokončené úpravy tříd až 17. září 1945. Ke dni 30.9.1945 měla dvoutřídní měšťanská škola 43 žáků, trojtřídní obecnou školu navštěvovalo k tomuto datu 90 dětí. Žáky učilo pět učitelů. Českých osídlenců stále přibývalo. Na závěr – několik čísel pro srovnání.

30.9.1947: pětitřídní obecná škola – 150 žáků, 6 učitelů, čtyřtřídní měšťanská škola – 115 žáků, 5 učitelů

30.9.1948: sedmitřídní obekná škola – 210 žáků, 7 učitelů, čtyřtřídní měšťanská škola – 126 žáků, 6 učitelů

30.9.1953: osmiletá střední škola – 13 tříd, 401 žáků, 15 učitelů

30.9.1954: 18 tříd, 524 žáků, 1 ředitel školy, 20 učitelů

RODIČE NEPŘEHLÉDNĚTE INFORMACE
Všechny důležité informace ze Základní Školy ve Zlatých Horách.
Zobrazit