ZŠ Zlaté Hory

Základní škola Zlaté Hory

Talent Olomouckého kraje

Letos 11. října se odehrál už šestnáctý ročník akce, jejímž účelem je podpora nadaných žáků základní a středních škol i gymnázií.

Talent roku se vyhlašuje v pěti kategoriích – humanitní, přírodovědné, technické a dovednostní, sportovní a umělecké. Oceňují se také nejúspěšnější školy a pedagogové, kteří jsou odbornými garanty jednotlivých soutěží. Letos jich bylo 12.

Cenu Talent Olomouckého kraje za dlouholetou práci s nadanými dětmi a mládeží si zasloužila i Mgr. Jitka Novotná – ředitelka ZŠ Zlaté Hory a Mgr. Ondřej Zykmund, zástupce ředitele ZŠ Javorník.

Gratuluji všem oceněným k jejich úspěchu. A blahopřeji také školám a pedagogům, kteří svojí prací k vyniknutí mladých talentů rovněž přispěli,“ dodal Aleš Jakubec, radní Olomouckého kraje pro oblast školství.

Podpora školství ze strany Olomouckého kraje má mnohem více podob. Například na stipendia budoucích řemeslníků uvolnil kraj více než osm miliónů korun. Další peníze směřují třeba do programu na podporu práce s mládeží.

Komentáře nejsou povoleny
RODIČE NEPŘEHLÉDNĚTE INFORMACE
Všechny důležité informace ze Základní Školy ve Zlatých Horách.
Zobrazit