ZŠ Zlaté Hory

Základní škola Zlaté Hory

8.A

Byli jsme požádáni o spolupráci ve výzkumném šetření COVIDADOL 2020, které probíhá ve spolupráci s MŠMT a má zmapovat, jak žáci ve věku 10 – 18 let zvládali život s COVID-19. Dotazník najdete na následující adrese:

https://forms.gle/WXM6qk3K3JZBS8JQ6

Budeme rádi, když se do šetření zapojíte.

Žáci mohou zdarma využívat přístup ke všem interaktivním učebnicím MIUč+, stačí, když:

 1. kliknou na spustit učebnice online
 2. zaregistrují se jako studenti (stačí vyplnit platný e-mail a heslo)
 3. po přihlášení vyberou v horním menu „katalog“, kliknou na ikonu kterékoli MIUč+ a vyberou volbu „vyzkoušet“

Kterékoli MIUč+ pak mohou zdarma používat 30 dní, pokud by uzavření škol trvalo déle, licence zdarma prodloužíme do 30. 6. 2020.

Pěkné prázdniny přeje paní učitelka Kuncová!

ÚKOLY NA OBDOBÍ OD 15.6. 2020 do 19.6. 2020

Anglický jazyk – úkoly jsou zde: AJ_06_19docx

Chemie – Pokračujeme v kapitole chemické reakce – pokračuj v učebnici na straně 41 – udělej výpisky a pošli je ke kontrole na můj e-mail kratschmerovaj@skolazh.cz. Pokus se o vyčíslení rovnic a pošli také ke kontrole na můj e-mail rovnice – vyčíslení

Jazyk český a dějepis – v tomto týdnu se věnujte dokončování zadaných úkolů, ti, kteří nemají zatím splněno, najdou odkazy nebo pokyny ve své poště.

Výtvarná výchova – věnujte se dokončení zadaných výtvarných prací, vyfoťte a pošlete ke kontrole. Práce posílejte do 17.6. 2020.

Přírodopis, Občanská výchova – tento týden posílají úkoly ti, kteří tak ještě neučinili. Kontrola plnění.

Ruský jazyk úkoly najdete zde: RJ 8.AB a

Matematika – pokyny k plnění úkolů naleznete zde: Úkoly M, F – 14.sada

– pracovní list naleznete zde: Rovnice -03

– výsledky 12. sady úloh naleznete zde: Rovnice -01(řešení)

ÚKOLY NA OBDOBÍ OD 8.6. 2020 do 12.6. 2020

AJ – informace jsou zde: AJ_06_12docx

Dějepis – V tomto týdnu se budeme zabývat obdobím první světové války. Přečtěte si text v učebnici na stranách 101-103. Udělejte si zápis, pošlete ke kontrole.

Jazyk český – Milí osmáci, vy, kteří nebudete navštěvovat školu, očekávejte podklady k práci ve své poště.

Přírodopis – veškeré informace naleznete zde Přírodopis 8

Chemie – Tento týden se budeme zabývat chemickými reakcemi – udělej si výpisky z učebnice 38 – 40 a pošli je ke kontrole na můj e-mail kratschmerovaj@skolazh.cz  s vypracovaným pracovním listem Chemické reakce – PL. Nezapomeňte dodatečně poslat nevypracované úkoly. Videohodiny již do konce školního roku nebudou.

Občanská výchova – tento týden posílají úkoly ti, kteří tak ještě neučinili. Kontrola plnění.

Ruský jazyk úkoly najdete zde: RJ 8.AB

Matematika – pokyny k plnění úkolů naleznete zde: Úkoly M, F – 13.sada

– pracovní listy naleznete zde: Mnohočleny – všechny početní úkony 6 Rovnice -02

– výsledky 11. sady úloh naleznete zde: Rovnice – začátek 1 (řešení)

ÚKOLY NA OBDOBÍ OD 1. 6. 2020 DO 5. 6. 2020

AJ – úkoly jsou zde: AJ_06_05 – omlouvám se za pozdní vložení JN

Zeměpis – všechny informace najdete zde: 8. – zeměpis 1. 6.

Chemie – Udělej si výpisky z učebnice na straně 81 – 83 „Využití solí“ a vypracuj otázky 1, 2, 3 v učebnici na straně 83 – pošli ke kontrole na můj e-mail kratschmerovaj@skolazh.cz. Dále vypracuj test na opakování solí – odkaz je zde https://forms.gle/v9v3cpcVEvGnZFtd7 Videohodinu máme opět v úterý 2. 6. 2020 v 9:00 hodin – odkaz je zde http://meet.google.com/ycc-zqqz-kcq

Občanská výchova – veškeré informace naleznete zde Občanská výchova 8

Přírodopis – veškeré informace naleznete zde Přírodopis 8

Dějepis – zhlédněte výukové video I a video II.

Výtvarná výchova – zhlédněte video ZDE a zkuste. Nezapomeňte dát vědět, jak to šlo.

Český jazyk – v tomto týdnu se uskuteční online hodina  už v pondělí. Pozvánku s rozdělením skupin opět naleznete v poště. Samostatně vypracujte za pomocí internetu cvičení 4/105 a pošlete ke kontrole.

Ruský jazyk úkoly najdete zde: RJ 8.AB

Matematika – pokyny k plnění úkolů naleznete zde: Úkoly M, F – 12.sada

– pracovní listy naleznete zde: Rovnice -01

– výsledky 9. sady úloh naleznete zde: Lineární rovnice – 1.ekvivalentní úprava

ÚKOLY NA OBDOBÍ OD 25. 5. 2020 DO 29. 5. 2020

Zeměpis – vše najdete zde: Zeměpis 8 – 25. 5.

Chemie – Tento týden se naučíme hydrogensoli a hydrátové soli – uděláte si výpisky z učebnice na straně 80. Podíváte se:

K procvičení vzorců vypracuj a pošli na můj e-mail hydrogensoli, hydrátové soli – procvičení vzorců

Vše si procvičíme na videohodině v úterý 26. 5. 2020 v 9:00 hodin – http://meet.google.com/ycc-zqqz-kcq

Dějepis – podívejte se na prezentaci ZDE.

Jazyk český – Tento týden se budeme věnovat slohu. Přečtěte si modrý text na straně 138, odpovězte na otázky 1 a, b, c na stranách 138 – 139. Odpovědi napište do slohového sešitu a pošlete ke kontrole.

Přírodopis – – veškeré informace naleznete zde Přírodopis 8

Občanská výchova – veškeré informace naleznete zde Občanská výchova 8

Anglický jazyk: všechny informace jsou zde: AJ_05_29

Ruský jazyk úkoly najdete zde: RJ 8.AB

Matematika – pokyny k plnění úkolů naleznete zde: Úkoly M, F – 11.sada

– pracovní listy naleznete zde: Rovnice – začátek 1 Mnohočleny – všechny početní úkony 5

Informatika – úkoly najdete zde: Mzda s tabulkou

ÚKOLY NA OBDOBÍ OD 18. 5. 2020 DO 22. 5. 2020

Zeměpis – vše najdete zde Zeměpis 8

Chemie – Tento týden budeme stále procvičovat vzorce solí – vypracujete a pošlete ke kontrole na kratschmerovaj@skolazh.cz Procvičení – vzorce solí Videohodinu máme opět v úterý 19. 5. 2020 v 9:00 hodin http://meet.google.com/ycc-zqqz-kcq

Přírodopis – veškeré informace naleznete zde: varianta pdf Přírodopis 8

/pro možnost psát do textu/……………………………varianta docx Přírodopis 8

Občanská výchova – veškeré informace naleznete zde Občanská výchova 8

Anglický jazyk – informace najdete zde: AJ_05_22

Ruský jazyk úkoly najdete zde: RJ 8.AB

Matematika – Pokyny k plnění úkolů naleznete zde: Úkoly M, F – 10.sada

– Pracovní listy naleznete zde: Ekvivalentní úpravy 2 Lineární rovnice – 2.ekvivalentní úprava

– Výsledky 8. sady úloh naleznete zde: Výsledky 8. sady úloh

Informatika – úkoly najdete zde: Mzda s tabulkou

Český jazyk a dějepis – veškeré instrukce naleznete ZDE.

ÚKOLY NA OBDOBÍ OD 11. 5. 2020 DO 15. 5. 2020

Zeměpis – vše najdete zde: 8. Zeměpis 11. 5.

Chemie – Tento týden se naučíme názvosloví solí kyselin. Podívej se na moje video https://youtu.be/ccgQR6qRWaY a připravený zápis Soli kyselin Potom si vzorce procvič a pošli ke kontrole na kratschmerovaj@skolazh.cz Soli – procvičení vzorců Videohodinu opět máme v úterý 12. 5. 2020 v 9:00 hodin http://meet.google.com/ycc-zqqz-kcq

Anglický jazyk – všechny informace jsou zde: AJ_05_15

Přírodopis – veškeré informace naleznete zde Přírodopis 8

Občanská výchova – veškeré informace naleznete zde Občanská výchova 8

Ruský jazyk úkoly najdete zde: RJ 8.AB

Matematika – Pokyny k plnění úkolů naleznete zde: Úkoly M, F – 9.sada

– Pracovní listy naleznete zde: Ekvivalentní úpravy 1 Lineární rovnice – 1.ekvivalentní úprava Mnohočleny – všechny početní úkony 4

Výsledky 7. sady úloh naleznete zde: Výsledné řešení 7. sady úloh

Informatika – úkoly najdete zde: Mzda s tabulkou

Dějepis – V tomto týdnu se budeme zabývat obdobím druhé poloviny 19. století. Přečtěte si text v učebnici na stranách 94-96, pomocí učebnice vyplňte PL ZDE a odešlete ke kontrole.

Český jazyk –V tomto týdnu si zopakujeme tvarosloví. V pondělí očekávejte ve své poště odkaz k online opakování. V čítance si přečtěte 1) text na str. 80–81 a odpovězte na otázky 1–3 pod textem, 2) text na str. 82–83 a odpovězte na otázky 1–3 pod textem. Odpovědi pošlete ke kontrole.

ÚKOLY NA OBDOBÍ OD 4. 5. 2020 do 7. 5. 2020

Zeměpis – vše najdete zde: 8. – zeměpis

Přírodopis – veškeré informace naleznete zde Přírodopis 8

Občanská výchova – veškeré informace naleznete zde Občanská výchova 8

Chemie – Téma tohoto týdne je „Zásaditost, kyselost, pH“ – udělejte si výpisky z učebnice na straně 74 – 76, které mi pošlete pro kontrolu na můj e-mail kratschmerovaj@skolazh.cz. Pro lepší pochopení se podívejte na následující videa:

https://www.youtube.com/watch?v=ojJl6wRcGhc

https://www.youtube.com/watch?v=o6FsR_mtfYc

Vše si opět procvičíme v úterý 5. 5. 2020 v 9:00 hodin na videohodině http://meet.google.com/ycc-zqqz-kcq

Anglický jazyk – všechno najdete zde AJ_05_07

Ruský jazyk – úkoly najdete zde: RJ 8.AB

Matematika Pokyny k plnění úkolů naleznete zde: Úkoly M, F – 8.sada

– Pracovní listy naleznete zde: Algebraický vzorec č. III. – rozklad na součin Vzorec č. III. – procvičování 2

Český jazyk – instrukce k práci najdete ZDE.

Dějepis – instrukce najdete ZDE.

Výtvarná výchova pro tvořivé duše – inspiraci ke tvoření naleznete zde.

ÚKOLY NA OBDOBÍ OD 27. 4. 2020 DO 1.5. 2020 

Zeměpis – vše najdete zde: Zeměpis 8 – 24. 4.

Chemie – Udělej si výpisky z učebnice na straně 70 – 73 (Kyselina) – pošli ke kontrole na kratschmerovaj@skolazh.cz

Podívej se na video pro lepší pochopení této kapitoly https://www.youtube.com/watch?v=_3z1CFO9WGw

https://www.youtube.com/watch?v=AYzKF95KC4U

Vypracuj opakovací test https://forms.gle/x9N7nS9XDkNkukf16

V úterý 28. 4. 2020 od 10:00 hodin máme videohodinu, připoj se  http://meet.google.com/ycc-zqqz-kcq

Občanská výchova – veškeré informace naleznete zde Občanská výchova 8

Přírodopis – veškeré informace naleznete zde Přírodopis 8

Anglický jazyk – všechno je zde: AJ_04_30

Ruský jazyk – úkoly najdete zde: RJ 8.AB

Matematika – Výsledné řešení – úkol č.5 (14.4-17.4. 2020) zde: Mnohočleny – všechny početní úkony 2 Vzorec č. I. – procvičování 2 Algebraický vzorec č. I. – rozklad na součin

Pokyny k plnění úkolů naleznete zde: Úkoly M, F – 7.sada

Pracovní listy naleznete zde: Mnohočleny – všechny početní úkony 3 Vzorec č. II. – procvičování 2 Algebraický vzorec č. II. – rozklad na součin

Informatika – úkoly najdete zde: Mzda s tabulkou

Český jazyk

Tento týden se sejdeme on- line, hodiny proběhnou ve čtvrtek mezi 9. a 12. hodinou dopolední. Budeme pracovat po skupinách. Každá skupina – 30 minut. Instrukce naleznete v průběhu víkendu ve své poště. Pokud by bylo něco nejasného, pište. Ve úterý očekávejte  opakování jazykového rozboru ve své poště.

Dějepis – V tomto týdnu se budeme zabývat kulturou konce 19. století. Výukový materiál naleznete zde Národní divadlo. Prohlédněte si materiál a zhlédněte video zde.

 

ÚKOLY NA OBDOBÍ OD 20. 4. 2020 DO 24.

Zeměpis – vše najdete zde 8. zeměpis (20. 4.)

Chemie – Někteří mi stále neposlali úkoly za minulé období, prosím o doplnění. Tento týden budeme opakovat vzorce, které už známe Procvičování vzorců 8. Vypracované vzorce zašlete opět na můj e-mail kratschmerovaj@skolazh.cz. V úterý 21. 4. 2010 v 10:00 hodin vás zvu na „společnou hodinu“, pozvánka vám již přišla na e-mail https://meet.google.com/ycc-zqqz-kcq

Přírodopis – veškeré informace naleznete zde Přírodopis 8

Př: test – nezapomeňte uvádět své jméno příjmení!

Občanská výchova – veškeré informace naleznete zde Občanská výchova 8

Anglický jazyk – všechno je zde: AJ_04_24

Ruský jazyk – úkoly najdete zde: RJ 8.AB

Matematika – výsledné řešení – úkol č.4 (6.4. – 10.4. 2020) zde: Mnohočleny – všechny početní úkonyVzorec č. I. – procvičování

Pokyny k plnění úkolů naleznete zde: Úkoly M, F – 6.sada

Pracovní listy naleznete zde: Mnohočleny – všechny početní úkony 2Vzorec č. I. – procvičování 2Algebraický vzorec č. I. – rozklad na součin

Video – mnohočlenu na součin najdete zde: https://www.youtube.com/watch?v=H53OmzQGC2Q&t=10s

Dějepis – v tomto týdnu budeme opakovat dějiny USA, otázky k opakování naleznete ZDE, od čtvrtka očekávejte odkaz k on- line opakování ve své poště, stačí kliknout na odkaz, přijmout, vyplnit a odeslat.

Český jazyk – v tomto týdnu se zaměříme na mluvnické kategorie sloves, výukovou nahrávku a video naleznete od pondělí ve své poště, ve čtvrtek pak  on-line opakování. Stačí kliknout na odkaz, přijmout, vyplnit a odeslat. Řiďte se instrukcemi v úvodní výukové nahrávce.

ÚKOLY NA OBDOBÍ OD 13. 4. 2020 DO 17. 4. 2020

ZeměpisJihočeský kraj – udělejte si zápis z učebnice str. 46 – 48

Chemie

Tématem jsou kyseliny a tento týden jen jejich vzorce a pojmenování. Učivo je v učebnici na straně 70 – 73. Připravila jsem pro vás stručný přehled kyseliny z kterého si uděláte krátký výpis do sešitu (z učebnice si zatím výpisek nedělejte!!). Pro přehled jsem vám připravila i video – https://youtu.be/UkXYlgN9W0M Vypracuj následující zadání kyseliny a pošli na můj e-mail kratschmerovaj@skolazh.cz stejně jako ofocený výpisek v sešitě.

Přírodopis – veškeré informace naleznete zde Přírodopis 8

Občanská výchova – veškeré informace naleznete zde Občanská výchova 8

Anglický jazyk – všechny informace jsou zde: AJ_04_17

Ruský jazyk – úkoly najdete zde: RJ 8.AB

Matematika – Výsledné řešení – úkol č.3 (28.3. – 3.4. 2020) zde: str.1str.2Vypařování

Pokyny k plnění úkolů naleznete zde: Úkoly M, F – 5.sada

Český jazyk, dějepis, výtvarná výchova – veškeré informace naleznete ve své poště, pokud jste je neobdrželi, pište! vytiskovah@skolazh.cz

ÚKOLY NA OBDOBÍ OD 6. 4. 2020 DO 10. 4. 2020

Zeměpis – všechny informace najdete zde: Zeměpis 6. 4. -10. 4.

Chemie

Opět se podívej a zopakuj v sešitě a učebnici „Oxidy“, „Sulfidy“ a „Hydroxidy“ – str. 64 – 69. Pak vypracuj následující test https://forms.gle/vF38fUAF3KrdVpoUA Po jeho vypracování ho nezapomeň odeslat tlačítkem ODESLAT. Na můj e-mail nic neposíláš.

Přírodopis – veškeré informace naleznete zde Přírodopis 8

Občanská výchova – veškeré informace naleznete zde Občanská výchova 8

Anglický jazyk – všechno je zde: AJ_04_10

Matematika – Výsledné řešení – úkol č.2 (23.3. – 27.3. 2020) zde: Stránka 1Stránka 2Stránka 3

Pokyny k plnění úkolů naleznete zde: Úkoly M, F – 4.sada

Výklad nové látky naleznete zde: Algebraické vzorce (nová látka) – I.,II., III.

Úkoly, které máte splnit, naleznete zde: Vzorec č. I. – procvičováníVzorec č. II. – procvičováníVzorec č. III. – procvičováníMnohočleny – všechny početní úkony

Odkaz na výukové video zde: https://www.youtube.com/watch?v=LC-PZH01tpA

Ruský jazyk– úkoly najdete zde: RJ 8.AB

Dějepis

Rakousko za ministra Bacha

 • Přečti text v učebnici D na str. 82 -83 – zápis nedělej!
 • Zhlédni dokument ZDE  a ZDE.

Český jazyk

 • Skloňování podle vzoru – učebnice str. 90, cvič. 8 ab, 12, nejprve si pročti modrý text, pak se pusť do cvičení, postupuj dle vzoru ZDE.
 • Práce s textem – učebnice str. 72 – 73, odpověz na otázku č. 2 – pošli ke kontrole do 14. 4. 2020.
 • Procvičení psaní e-mailu Pravidla

ÚKOLY NA OBDOBÍ OD 30. 3. 2020 DO 3. 4. 2020

Zeměpis – pracujte na svých „projektech“, které mi máte do 31. 3. poslat na mail buranovad@skolazh.cz

Chemie – pokusíme se naučit další skupinu sloučenin = hydroxidy – pročtěte a udělejte si výpisky z učebnice na straně 68- 69, pro pochopení tvorby vzorců se podívejte na tento zápis HYDROXIDY

Pro procvičení hydroxidů tady máte pár vzorců, které mi opět pošlete na e-mail kratschmerovaj@skolazh.cz … hydroxidy – vzorce

Přírodopis – veškeré informace naleznete zde: Přírodopis 8

Občanská výchova – veškeré informace naleznete zde: Občanská výchova 8

Anglický jazyk: všechno je zde: AJ_04_03

 

Ruský jazyk: Veškeré instrukce najdete zde: Úkoly do ruštiny 8. třída

Matematika a fyzika: veškeré informace naleznete na přiloženém dokumentu zde: Úkoly M, F – 3.sada

vyřešenou 1. sadu úkolů (do 20.3.2020) naleznete zde:

Jazyk český

V tomto týdnu se spolu podíváme na skloňování cizích slov. Nejprve se podívejte na strany 88 – 89 v učebnici. Pozorně si přečtěte modré texty. Nové učivo procvičte pod těmito odkazy.

https://www.skolasnadhledem.cz/game/593

https://www.skolasnadhledem.cz/game/592

https://www.skolasnadhledem.cz/game/828

Výtvarná výchova

Dle návodu vyrobte, vyfoťte a pošlete ke kontrole do 10.4. 2020. Hotové práce uschovejte, až se uvidíme ve škole, donesete.

Dějepis

Opakování učiva o vynálezech a osobnostech 2. poloviny 19. století.

Do sešitu odpovězte na tyto otázky z učebnice D.

cv. 4/81, cv. 5/81 a cv. 6/81 – nezapomeňte poslat ke kontrole do 2.4. 2020

 

ÚKOLY NA OBDOBÍ OD 23. 3. 2020 DO 27. 3. 2020

Matematika: veškeré informace naleznete na přiloženém dokumentu zde:Matematika 8.A, 8.B

Matematika: výukové video (některé příklady jsou  lehké) zde: Vytýkání před závorku

výukové video (některé příklady jsou  lehké) zde: Násobení mnohočlenů

Fyzika: veškeré informace naleznete na přiloženém dokumentu zde Fyzika 8.A, 8.B

Anglický jazyk

Všechny informace najdete v přiloženém souboru, hotové úkoly opět posílejte na novotnaj@skolazh.cz, kde se také můžete ptát.

AJ_03_23

Zeměpis

Chemie

Procvičování vzorcůvzorce – opakování …. vypracuj a pošli na e-mail kratschmerovaj@skolazh.cz

RJ – uč. str. 54-55

uč. str.56/cvič.10 – naučit báseň

PS – str. 45/3, 4a)b)

str. 46/5, 6, 7

str. 47/8a)b)

JAZYK ČESKÝ

Zopakujte si mluvnické kategorie sloves –  3/80 – celé cvičení přepište do pracovního sešitu.

Proveďte jazykový rozbor str. 83 do PS. – zašlete ke kontrole do 27.3. 2020

Přečtěte si text v čítance na str. 84 – 85 a odpovězte na otázky pod textem – odpovědi mi zašlete ke kontrole do 26.3. 2020

DĚJEPIS

Druhá fáze průmyslové revoluce – přečíst str.72 -74 a vypracovat pracovní list

Druhá fáze průmyslové revoluce   zaslat ke kontrole na vytiskovah@skolazh.cz do 27.3. 2020

————————————————————————————————————

 

ÚKOLY NA OBDOBÍ OD 13. 3. 2020 DO 20. 3. 2020

Anglický jazyk (vypracovat do 20. 3.)

 1. Učebnice 50/1,2; 51/3 + pracovní sešit 40/1
 2. Učebnice 51/4,5 + pracovní sešit 40/2

Všechny poslechy z učebnice najdete zde

Vypracované úkoly vyfoťte a pošlete ke kontrole na novotnaj@skolazh.cz, na tomto mailu se můžete také ptát, pokud budete potřebovat něco vysvětlit.

Chemie

Dvouprvkové sloučeniny

 1. halogenidy, oxidy – opakování, procvičování vzorců a vlastností některých látek – učebnice strana 62 – 66
 2. sulfidy – procvičování vzorců ze sešitu + učebnice strana 67 – pročíst a krátký zápis do sešitu

Matematika 8.A, 8.B Učebnice algebry str.50/cv.2a), 2b) bez zkoušky dosazením

(Vypracovat do 20.3.2020)

str.51/cv.1, 3

str.53/cv.1,2,3

str.54/cv.1,2,3,4,5,6,7,8,9

RJ 8.třída

(Vypracovat do 20.3.2020)

Učebnice str. 50 ­ 53

Pracovní sešit str. 41/15, 42/16 a 17, 43/19

Pracovní sešit str. 56 ­ 57 slovíčka 5. lekce

Ofotit úkoly z Pracovního sešitu , čitelně podepsat a poslat na adresu kuncovaz@skolazh.cz

D – 8. A

V tomto týdnu si přečtěte text v učebnici na stranách 70 – 71, do sešitu si udělejte zápis a překreslete graf ze str. 71 – barevně. Nezapomeňte na zadané prezentace.

 ČJ – 8. A

V tomto týdnu se zaměříme na opakování tvarosloví.

Do pracovního sešitu vypracujte cvičení z učebnice: 1 a /76, 5/ 76, 3/78, 5/78, 3/79 – hotová cvičení vyfoťte a pošlete jako přílohu na e- mail vytiskovah@skolazh.cz     nejpozději do pátku 20.3. 2020.

Ve slohu napište úvahu na téma: Peníze jsou klíčem, jež otevře každý zámek.  Pište do pracovního sešitu – hotovou práci vyfoťte a pošlete do čtvrtka 19. 3. 2020, rozsah 15 -20 řádků. Připomínám práci na čtenářském deníku.

Zeměpis

Všichni budou mít hotové prezentace na jednotlivé kraje (popř. papírovou formou). Prezentace, nebo vyfocené „plakáty“ mi zašlete na mail buranovad@skolazh.cz do 31. března. Doporučuji opakování krajů a okresů ČR v rámci slepé mapy.

Procvičovat můžete zde: https://www.umimefakta.cz/slepe-mapy#kc173

Hv

Pokračuje hledání písně na Zlatou strunu, vážně míněné návrhy můžete posílat průběžně.

VV

Dobrovolná práce – kresba, malba -Pohled z okna.

Přírodopis

Veškeré informace naleznete na přiloženém dokumentu zde: Přírodopis 8

Občanská výchova

Veškeré informace naleznete na přiloženém dokumentu zde: Občanská výchova 8

Komentáře nejsou povoleny
RODIČE NEPŘEHLÉDNĚTE INFORMACE
Všechny důležité informace ze Základní Školy ve Zlatých Horách.
Zobrazit