ZŠ Zlaté Hory

Základní škola Zlaté Hory

9. ročník – volba střední školy

Vážení rodiče, milí žáci a žákyně!

V současné době probíhá tzv. distanční výuka a nemůžeme se setkávat v předmětu Volba povolání a také se nebudou konat akce pro žáky 9. ročníků tak, jak jsme byli zvyklí v předchozích letech. Určitě přijdeme o návštěvu ÚP – IPS v Jeseníku, kde se konala beseda s pracovnicí Informačního a poradenského střediska pro volbu (a změnu) povolání, o přehlídku středních škol Scholaris, o dny otevřených dveří na středních školách (uvidíme, zda se nějaké budou konat od ledna 2021), o návštěvy zástupců středních škol na naší ZŠ, o informační schůzku rodičů a zástupců středních škol na naší ZŠ (tradičně v listopadu).

Protože ,,čas letí“ a blíží se doba, kdy se budou podávat přihlášky na střední školy (v průběhu února 2021), uvedu několik ,,zdrojů“, kde se můžete inspirovat vy i vaše děti a také vyhledávat potřebné informace.

1. Jsou možné individuální konzultace s výchovnou poradkyní (Mgr. Danuše Kubová, kubovad@skolazh.cz) – stačí se domluvit přes e-mail. V týdnu od 23. 11. do 27. 11. 2020 nabídnu online konzultace (pozvánky dostanou děti e-mailem).

2. Tradiční publikace ,,Atlas školství“ – v současné době je vytištěna, zatím nebyla dodána do naší ZŠ, předpokládaný termín je do konce listopadu 2020. O předání žákům budete informováni.

3. ,,Atlas školství“ – webové stránky – odkaz zde

4. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy: Informace pro přijímání na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2020/2021 – zde naleznete veškeré informace k přijímacímu řízení včetně termínů. Je možné, že vzhledem k epidemiologické situaci v ČR nastanou změny. Pokud tomu tak bude, budete informováni. 

5. CERMATJednotná přijímací zkouška 2021 – jednotná přijímací zkouška je povinnou součástí prvního kola přijímacího řízení do všech maturitních oborů. Výjimkou jsou obory s talentovou zkouškou (mimo obor Gymnázium se sportovní přípravou) a obory zkráceného studia podle § 85 školského zákona. V odkazu naleznete veškeré informace včetně termínů (opět musím dodat, že pokud dojde ke změně, budete informováni).

6. Testová zadání k procvičování MATEMATIKA – čtyřleté obory, ČESKÝ JAZYK – čtyřleté obory.

7. Vhodné webové stránky – výběr střední školy podle oboru, podle školy, podle povolání, podle videa, podle obrázků, podle činností a pracovišť. Součástí je tzv. PROFITESTtento test může pomoci při úvahách o vhodném oboru a povolání a ukáže žákovi obory, které by pro něj mohly být zajímavé – jedná se pouze o orientační test. Součástí stránek jsou i tzv. rady.

8. Pedagogicko-psychologická poradna v Jeseníku: zájemci z řad žáků si mohou nechat provést test profesní orientace. Zákonný zástupce žáka se telefonicky či osobně domluví s poradnou, zda je testování možné, objedná termín; k testu je třeba písemný souhlas zák. zástupce. Test je určen např. žákům, kteří váhají mezi studijním a učebním oborem, mají např. pochybnosti, zda by obor s maturitní zkouškou zvládli, nejsou si jisti svými vlohami, nadáním apod. V současné době mohou být tyto služby poradny omezeny nebo dočasně zrušeny.
Poradnu lze také požádat o vydání zprávy, že žák může využít tzv. podpůrná opatření (např. při dyslexii, dysgrafii, dyskalkulii, dysortografii aj.) a tuto zprávu lze přiložit k přihlášce na SŠ – je zde možné zohlednění žáka při přijímacím řízení a pak i při studiu na SŠ.
Telefon: 584 411 829

9.  Prezentace ZŠ  pro žáky 9. roč. – dodalo IPS Jeseník jako náhradu za neuskutečněné besedy.

10. Důležitá data  pro žáky 9. ročníků zde: Příloha č. 2 Důležitá data pro žáky 9. tříd

11. Příloha č. 1 Školy stř_ vzděl_se sport_ zaměř_2021_2022_verze 08092020

Věřím, že vám uvedené informace budou užitečné. S pozdravem Mgr. Danuše Kubová, vých. poradce

Komentáře nejsou povoleny
RODIČE NEPŘEHLÉDNĚTE INFORMACE
Všechny důležité informace ze Základní Školy ve Zlatých Horách.
Zobrazit