ZŠ Zlaté Hory

Základní škola Zlaté Hory

Bakaláři – informace pro rodiče žáků 2. stupně

Vážení rodiče,

vypadá to, že se nám příliš neosvědčil současný způsob zápisu do Bakalářů – zdá se, že je příliš komplikovaný pro Vás i pro nás. Rozhodli jsme se tedy přistoupit k následujícímu zjednodušení:

  • jako absenci budeme psát pouze skutečnou nepřítomnost na on-line hodinách; připomínám, že ze zákona je třeba nepřítomnost Vašeho dítěte omluvit do 3 dnů; v ideálním případě (plánovaná absence) omlouvejte prosím předem;
  • nesplněné úkoly budeme vést pouze jako nesplněné úkoly – i tato část výuky je pro všechny povinná, je třeba neodevzdané úkoly doplňovat, v opačném případě hrozí neomluvená absence;
  • neomluvené hodiny, které jsou v tuto chvíli v Bakalářích evidovány, tam zůstanou; při přepisování do papírové třídní knihy pak bude záležet na tom, zda žák dal vše do pořádku.

Bakaláře také můžete s výhodou využít pro omlouvání svých dětí, stačí poslat zprávu přes systém Komens, nejlépe příslušnému vyučujícímu, případně s kopií třídní učitelce.

Žádám Vás, abyste všechny nesrovnalosti řešili především s vyučujícím daného předmětu. Uvědomte si, že splnění úkolu znamená, že jsou splněny všechny jeho části, takže i když Vaše dítě „něco“ odevzdá, nemusí to být dostačující, zejména pokud nebude reagovat na připomínky vyučujícího.

  1. 11. proběhnou plánované třídní schůzky – konzultace. Třídní učitelky Vás budou informovat s předstihem jednak o prospěchu Vašich dětí, jednak o tom, jak tyto konzultace ve Vaší třídě proběhnou. Já i ostatní netřídní učitelé budeme v době trvání schůzek k dispozici v Bakalářích, kde nás můžete kontaktovat přes výše zmíněný systém Komens.

Závěrem bych chtěla poděkovat za Vaši spolupráci – možná to vypadá jako obvyklá fráze na závěr, ale je myšlená naprosto upřímně.

Mgr. Jitka Novotná, ředitelka školy

Komentáře nejsou povoleny
RODIČE NEPŘEHLÉDNĚTE INFORMACE
Všechny důležité informace ze Základní Školy ve Zlatých Horách.
Zobrazit