ZŠ Zlaté Hory

Základní škola Zlaté Hory

Hurá do školy

Ve středu 18. 11. se škola otevře pro žáky první a druhé třídy.

Pro žáky i pedagogy platí povinnost nosit roušku po celou dobu přítomnosti ve škole a dodržovat bezpečné rozestupy.

  • Školní docházka je povinná pro všechny žáky prvních a druhých tříd.
  • Výuka bude dle běžného rozvrhu.
  • Náplní hodiny TV bude dle počasí vycházka nebo aktivity ve třídě.
  • Hodiny HV budou nadále bez zpěvu, náplní hodin budou rytmické aktivity atd.

Na obědy budou žáci chodit podle časového plánu, který se nám osvědčil již v září.

Rodiče žáků, kteří platí obědy z účtu, je budou mít automaticky přihlášené.

Rodiče žáků, kteří obědy platí v hotovosti, si je musí sami přihlásit.

Žáci, kteří nenavštěvují školní družinu, budou po vyučování odcházet na oběd do školní jídelny se svou učitelkou stejně, jak tomu bylo před uzavřením školy.

Školní družina bude od 18. 11. v běžném provozu. Žáci budou rozděleni podle tříd do tří skupin. Prvňáčci budou přecházet po vyučování do školní družiny a žáci druhé třídy se po obědě budou vracet na pavilon do své kmenové třídy, kde na ně bude dohlížet pan učitel D. Gondek.

Děkujeme za vstřícnost a spolupráci v této nelehké době.

Pavla Vodáková

Komentáře nejsou povoleny
RODIČE NEPŘEHLÉDNĚTE INFORMACE
Všechny důležité informace ze Základní Školy ve Zlatých Horách.
Zobrazit