ZŠ Zlaté Hory

Základní škola Zlaté Hory

Přihlášky na střední školu – obory s talentovou zkouškou

Vážení rodiče!

Vzhledem k tomu, že probíhá tzv. distanční výuka a s žáky se nyní nepotkáváme ve školní budově, dovolím si Vás upozornit, že termín pro podání přihlášky pro obory vzdělání s talentovou zkouškou je 30. listopad 2020 . Uchazeč může podat nejvýše dvě přihlášky pro obor vzdělání s talentovou zkouškou, pořadí obou uvedených škol v příslušném tiskopise je vždy shodné a nevyjadřuje preferenci té které školy. Přihlášku podává za nezletilého uchazeče jeho zákonný zástupce s jeho písemným souhlasem, vyjádřeným jeho podpisem na přihlášce.

Pokud máte vybrán obor s talentovou zkouškou a budete chtít vytisknout přihlášku/přihlášky, je zapotřebí na e-mail výchovné poradkyně /kubovad@skolazh.cz/ zaslat následující údaje: jméno a příjmení žáka/žákyně; aktuální adresu – trvalý pobyt, případně adresu pro doručování písemností; jméno a příjmení zákonného zástupce, který bude na přihlášce uveden; telefonní číslo zák. zástupce a jeho platná e-mailová adresa; telefonní číslo žáka; bydliště zák. zástupce, pokud se liší od bydliště žáka; název a adresu střední školy, kód a název oboru. Na základě zaslaných údajů bude vytištěna přihláška a telefonicky či prostřednictvím e-mailu dohodnuto její převzetí zákonným zástupcem či žákem. Zjistěte si na webových stránkách střední školy, zda součástí přihlášky musí být potvrzení o zdravotním stavu uchazeče. Pokud by bylo vyžadováno, je nutné ho zajistit u dětského lékaře vašeho dítěte. Přihláška musí být odeslána doporučeně, dobře si uschovejte podací lístek. Pokud se budete chtít na něco zeptat, napište na výše uvedenou e-mailovou adresu.

Důležité upozornění: V souvislosti s dlouhodobým uzavřením škol z důvodu epidemie koronaviru SARS CoV-2 v druhém pololetí školního roku 2019/2020 je legislativně stanoveno, že součástí kritérií přijímacího řízení nesmí být hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020.

Mgr. Danuše Kubová, vých. poradce

 

Komentáře nejsou povoleny
RODIČE NEPŘEHLÉDNĚTE INFORMACE
Všechny důležité informace ze Základní Školy ve Zlatých Horách.
Zobrazit